Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Marinekonstabel i Søværnet, Frederikshavn


Marinekonstabel i Søværnet, Frederikshavn

Start din karriere i Søværnet som marinekonstabel! Uddannelsen til marinekonstabel er adgangsgivende til at blive en del af Søværnets sejlende enheder – uanset uddannelsesbaggrund. Uddannelsen er af 4 måneders varighed.
Om os
Søværnets enheder varetager den militære indsats på havet i Rigsfælleskabets (Danmark, Færøerne og Grønland) og i internationale operationer sammen med alliancepartnere, primært fra forsvarsalliancen; NATO.

Som marinekonstabel i Søværnet gør du tjeneste i en besætning, som er tilknyttet en skibstype. Din hverdag vil være en vekslen mellem sejlads, daglig tjeneste ombord, deltagelse i kurser og afvikling af den frihed, som primært opspares ved sejlads.
Du bliver en del af et helt specielt fællesskab, hvor alle ombord har et konkret ansvar for, at enheden fungerer optimalt og kan løse opgaverne.

Sejladsperioderne er varierende fra én uges varighed og op til to-tre måneder, alt afhængig af skibstype og opgaven som skal løses, med efterfølgende afspadseringsperiode.
Under uddannelsen i Frederikshavn vil du blive introduceret til de forskellige sejladsmønstre og den daglige tjeneste forud for endeligt valg af tjenestested/geografi (Frederikshavn eller Korsør). Der vil være mulighed for at blive indkvarteret i Frederikshavn, under den grundlæggende uddannelsesperiode.

Som marinekonstabel er der gode muligheder for at specialisere sig yderligere og/eller videreuddanne sig og stige i graderne og avancere mod sergent- eller officersniveauet – alt afhængig af personlige kompetencer og interesser.
Om stillingen
Efter din ansøgning er modtaget, kan du forvente at blive kontaktet med henblik på en kort telefonisk samtale. Næste skridt vil være en afprøvning, der som regel finder sted i København eller Fredericia. Hvis optagelsesprøven gennemføres med tilfredsstillende resultat, vil du blive ansat til start på den sømilitære grunduddannelse i Frederikshavn. Optagelsesprøven består af følgende:

- Fysisk test (basiskrav)
- Psykolog spørgeskema (en screening for, om der er grundlag for et psykolog interview)
- Helbredsundersøgelse

Du starter på den sømilitære grunduddannelse i Frederikshavn, der varer tre - fire måneder. På grunduddannelsen til marinekonstabel indgår sømandsskab, vagttjeneste, førstehjælp, brandbekæmpelse og træning i brugen af håndvåben - alt sammen som gør dig i stand til at gøre tjeneste om bord på et af Søværnets orlogsskibe. Under grunduddannelsen vil du på baggrund af personlige ønsker, kompetencer og Søværnets behov blive tilknyttet en besætning og skibstype.
Om dig
For at kunne søge optagelse som marinekonstabel i Søværnet, skal du som minimum have gennemført folkeskolens afgangsprøve (9. kl.). Du skal have gå-på-mod og kunne bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø om bord på enheden.

Afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund, ønsker og Søværnets behov tildeles du ét speciale – i Søværnet benævnt ’tjenestegren’:

Tjenestegren Uddannelseskrav, (9. kl., minimumskarakter 02 i matematik, dansk og engelsk)
• Dækstjeneste
• Minedykker
• Kampinformation
• Kommunikation
• Forplejning
• Administration
• Sanitet

Svendebrev:
• Kok (kok, slagter, bager)
• Maskinteknik (smed, finmekaniker, last- og personvognsmekaniker, skibsmontør, tømrer, industritekniker)
• Elektriker
• Automatikfagtekniker
• Elektroniktronikfagtekniker

Under grunduddannelsen introduceres du til de forskellige tjenestegrene. Ud fra dine ønsker og præferencer samt Søværnets behov vil du blive tildelt en tjenestegren og besætning.

Såfremt du allerede har en basisuddannelse fra Hæren, Flyvevåbnet eller Beredskabsstyrelsen, vil du kunne meriteres for dele af Søværnets militære grunduddannelse. Denne meritering vurderes individuelt.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er marinekonstabelstillinger på overenskomstmæssige vilkår. Stillingerne kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende
LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse,
CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i
Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Betinna Juhl, tlf.: 728 57559, Mail: 3E-ST-BS01@mil.dk. Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Thomsen på telefon 7281 9174, eller mail på FPS-RTH@mil.dk

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. I din ansøgning bede du vedlægge uddannelses- og eksamenspapirer.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNET
Søværnet råder over en række forskellige sejlende enheder, som hver især er konstrueret til at håndtere de særlige opgaver, der løses i nationale og internationale områder. Opgaverne spænder vidt fra suverænitetshævdelse i Rigsfællesskabet og pirateribekæmpelse til søredning, fiskeriinspektion og maritim forureningsbekæmpelse Du kan læse om Søværnets enheder på Forsvarets hjemmeside.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Færøerne

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

20.04.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent