Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Faglærer ved sanitetselementet i S7 ved 1. Logistikbataljon


Faglærer ved sanitetselementet i S7 ved 1. Logistikbataljon

Har du interesse for udvikling af den taktiske santitetstjeneste, så er du måske vores nye kollega?
Om os
1. Logistikbataljon er garnisoneret på Aalborg kaserner og indgår i 1. Brigade som dispositionsenhed, men varetager samtidigt det kapacitetsnære fagansvar for de dele af den taktiske logistik, som omfatter forsyningstjeneste, sanitetstjeneste, transporttjeneste og bjærgningstjeneste. Bataljonen består, ud over stab og stabsdeling af firefaste underafdelinger, med enkelte elementer udlagt til andre garnisoner.

S7 sektionen består af 29 soldater, der sammen med den resterende stab og stabsdeling deltager i varetagelsen af den daglige uddannelse af bataljonen og det kapacitetsnære fagansvar. Sektionen er ikke en del af den operative bataljonsstab, hvorfor den daglige drift varetages her, når bataljonsstaben er indsat samlet eller deltager i brigadens samvirkeaktiviteter.

Sektionen er opdelt i fire elementer med specialister i henholdsvis forsynings-, transports/bjærgnings-, vedligeholdelses og sanitetstjeneste, som primært anvender deres kompetencer i rammen af uddannelsesvirksomhed og støtte til udviklingsvirksomhed.

Alle S7 sektioner under Trænregimentet og S7/1 LOGBTN/1 BDE planlægges organisatorisk overført fra respektive enheder til en nyoprettet Tjenestegrensafdeling under Trænregimentet i løbet af 2023. Overførelsen sker med den eksisterende opgaveportefølje og uden geografiske ændring af tjenestested.
Om stillingen
Din primære opgave bliver varetagelsen af et helhedsorienteret og kapacitetsnært fagansvar i samarbejde med de øvrige specialister inden for elementet og i koordination med sanitetskompagniet.

Du forventes således både at kunne indgå på lige fod med de øvrige specialister i drøftelser af tekniske eller doktrinære detaljer, men samtidigt også at kunne formidle og indføre resultatet i en sammentænkt ramme.

Du ville skulle deltage i udarbejdelsen af håndbøger, reglementer og uddannelsesbeskrivelser. Du vil deltage i tilrettelæggelse af interne og eksterne kurser, hvor du til tider også vil varetage kursuslederfunktionen.

Du vil deltage i bataljonens støtte til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i forbindelse med materielanskaffelser og kapacitetsudvikling, ligesom du ville skulle repræsentere bataljonen i drøftelser med eksterne sagsbehandlere og enheder.

Du vil internt medvirke til skabelsen og opretholdelsen af en tilstrækkelig specialiseret instruktørkapacitet til brug for bataljonens interne uddannelsesvirksomhed og eksterne kursusvirksomhed inden for sanitetsområdet.

Der vil som udgangspunkt være tale om en meget begrænset mængde øvelsesvirksomhed for soldater i S7 sektionen. Der vil forventeligt kunne opnås god fleksibilitet i hverdagens tilrettelæggelse, idet det dog vil være essentielt at deltage i bataljonsstabens garnisonsnære kamprytme med henblik på samordning.

Du vil i funktionen få stor indflydelse på den teknologiske, doktrinære og uddannelsesmæssige udvikling indenfor den taktiske sanitetstjeneste i Hæren. Du vil videreudvikle og anvende din personlige fagekspertise i en faglærerstilling med en sjælden grad af specialisering på det taktiske niveau.
Om dig
Du er oversergent eller sergent der har et årstid tilbage inden OSU kan komme på tale og har erfaring fra arbejde med ROLE 1 og gerne ROLE 2.

Du har analytisk anlæg og evner at forholde dig til faglige detaljer inden for sanitetstjenesten, samt den overordnede doktrinære sammenhæng. Du udtrykker dig klart og tydelig både på skrift og i tale.

Du har stor interesse for sanitetstjenestens håndværk og doktrin, idet praktisk erfaring er ønskeligt. Det er ønskeligt, at du tidligere har arbejdet med uddannelsesvirksomhed i rammen af taktiske enheder, men har også gerne haft berøring med egentlig kursusvirksomhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Henning Otte Nielsen på mail TRR-1B-S73A@MIL.DK eller telefon 72 83 62 80

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 10. april 2023 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. maj 2023 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

13.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent