Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

JMTO søger en stabsofficer til uddannelsesområdet, kompetenceudvikling og HR


JMTO søger en stabsofficer til uddannelsesområdet, kompetenceudvikling og HR

Som stabsofficer i Kapacitetssektionen JMTO vil du få indsigt i og erfaring med en lang række områder på niveau III, hvor du vil få et selvstændigt ansvar for udvikling, drift og koordinering af egne ansvarsområder.
Om os
Du vil blive en del af Kapacitetssektionen, der varetager en række forskellige områder inden for bl.a. ledelsesstøtte, styring, kommunikation, HR og administration, uddannelse og kompetenceudvikling, logistik, økonomi og facility management.

Vi har derfor en stor kontaktflade, både inden for og uden for JMTO.

Det er således sektionens opgave, at sikre de fornødne rammer for vores operative virke samt drift af myndigheden.

Vi sætter pris på ordentlighed, selvstædigt ansvar og samarbejde.

Vi tilbyder bl.a. faglig og personlig udvikling, fleksibilitet og et godt arbejdsklima med gode kollegaer.

”Sammen er vi stærke” - vi er et godt team bestående af både civile og militære medarbejdere med en god balance i både køn og alder. Ligesom vi har forskellige baggrunde og erfaringer.
Om stillingen
Afhængig af dine kompetencer og erfaring, vil du få selvstændigt ansvar for primært sagsområder i relation til uddannelse, kompetenceudvikling og HR, hvor det forventes, at du bidrager til udvikling og koordinerer i forhold til alle interessenter.

Du vil indgå i relevante netværk og mødefora, hvor du vil repræsentere JMTO.

En stilling, hvor det er muligt at prøve kræfter med en række områder i relation til sagsbehandling, implementering og udarbejdelse af direktiver, politikker, vejledninger o. lign., samtidig med, at der er tid til blive fagligt dygtigere.

Der er mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdstiden, herunder brug af hjemmearbejde efter nærmere aftale.
Om dig
Vi forventer, at du er samarbejdsorienteret, har sans for planlægning og tilrettelæggelse med øje for detaljen.

Samtidig ser du dig selv som værende tillidsskabende og ansvarsbevidst.

Din opgaveløsning er pragmatisk og løsningsorienteret med forståelse for helheden og den overordnede prioritering.

Du er udnævnt kaptajn/kaptajnløjtnant, alternativt er du en erfaren premierløjtnant der har færdiggjort, er i gang med eller er vurderet egnet til videreuddannelse og efterfølgende udnævnelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Major Magnus H. Nautrup, sektionschef. JMTO-K-CH@fiin.dk Mobil.: 4132 0493.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfrist er den 10. april 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2023 eller efter nærmere aftale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og uddannelsesbevis som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION

Joint Movement & Transportation Organizations opgave er at sikre strategisk transport til støtte for Forsvaret, andre danske myndigheder samt allierede.

Vi løser vores opgaver globalt og er indsat 24/7.

Vi anvender ikke kun militære transportmuligheder, men har ligeledes kontraktligt samarbejde med en række civile partnere.

Vi er en værnsfælles myndighed under Flyvevåbnet og har vores hovedkvarter på Flyvestation Karup i Midtjylland.

Vores organisation består af en stab, ARK-projekt og MOVCON som udførende enhed.

Vi har medarbejdere fra alle værn og civile specialister samt en aktiv reserve, og vi sætter alle – med stor faglig stolthed - en ære i at løse opgaven bedst muligt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

08.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent