Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Materielbefalingsmand til 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg


Materielbefalingsmand til 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Har du overblik, helhedsforståelse og erfaring i, eller interesse for taktisk logistik? Er du klar til indgå i en professionel enhed, som kan tilbyde en spændende hverdag? Så har vi ved 1 Nationale Støtteelement (1 NSE) lige den stillng du søger.
Om os
1 NSE er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Størstedelen af 1 NSE er netop vendt hjem fra INTOPS i 2022 og vil i løbet af 2023 gennemføre uddannelse frem imod NRI beredskab 2024. 1 NSE er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, rutinerede soldater og et godt sammenhold. Store dele af 1 NSE kommer til at udgøre kernen af 4 NSBTN bidrag til INTOPS 2024/2025.

1 NSE består i grundstrukturen af en elementtrop, en forsyningsdeling, en kommandosektion samt forbindelsesofficerer. Depotsektionen er en del af forsyningsdelingen, der også indeholder deltrop og terminalsektion.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelementer (NSE) er Stående Reaktionsstyrke (SRS) enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger inden for depottjeneste, transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover lokalindkøb, økonomi og controlling.

4 NSBTN har kontinuerligt bidrag i både Estland, Letland og Kuwait/Irak. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Som MATBM ved 1 NSE bliver du uddannet til at kunne varetage driftsrelaterede logistiske opgaver, og på sigt vil du kunne udsendes til internationale operationer som en del af depotet i rammen af Det Nationale Støtteelement og evt. fører/leder for et depot.

Din hovedopgave i 2023 vil blive at gennemføre opbygning af beredskabsdepotet. Derfor vil koordinationen med sektionsføreren for depotet, delingsføreren samt logikstiksektionen ved bataljonen komme til at fylde en del. Desuden vil den daglige styring og tilrettelæggelse af opgaverne vil være en naturlig del af opgaveporteføljen.

Som MATBM vil du være en aktiv medspiller i opretholdelsen af den daglige drift, hvor du er med til at udarbejde bestemmelser og procedurer. Samtidig vil du få mulighed for at udvikle eller tillære nye færdigheder.

Du vil blive fungerende NK i sektionen, hvorfor du også skal forvente ledelse af personellet. I den forbindelse er det vigtigt, at der hersker en god omgangstone med det undergivne personel. Ligeledes forventes det, at du arbejder ihærdigt for at nå de skitserede mål.

Du skal forvente at skulle i INTOPS i starten 2024/2025 sammen med øvrigt personel fra 1 NSE.
Om dig
Du er den modne soldat og sergent, der gennem flere års tjeneste har oparbejdet gode uddannelses-, ledelses- og føringsmæssige kompetencer. Alternativt er du en erfaren OKS og klar til udnævnelse til SG, i så fald er det hensigtsmæssig, at du har erfaring med forsynings- eller depottjeneste.

Som person har du gode samarbejdsevner, hvilket kommer til udtryk i din omgang med personellet og dine øvrige samarbejdspartnere. Dine kompetencer i resultatfeltet kommer særligt til udtryk ved gode styrings- og planlægningsevner, da dette løbende vil være nødvendigt i forbindelse med opbygningen af beredskabsbeholdningen.

For at kunne trives i stillingen, er det nødvendigt, at du kan arbejde selvstændigt og sætter pris på en høj grad af frihed under ansvar. Ligesom du er fagligt velfunderet er du i stand til hurtigt at kunne iværksætte opgaveløsninger.

Du er klar til en hverdag, der er præget af tjeneste udenfor garnisonen i kortere eller længere perioder, idet tjeneste i internationale operationer og øvelsesaktiviteter er en naturlig del af hverdagen.

Det vil blive betragtet som en fordel, hvis du har SAP lagerstyrring 1-2, lagerbeholdning samt myndighedsbeholdning. Ligeledes vil høj faglighed og kendskab indenfor depotfaget være en fordel. Endelig er det et krav at kan sikkerhedsgodkendes til HEM samt kørekort kategori B og ønskeligt C/E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
 
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.
 
Udnævnelse til sergent kan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte NSE-befalingsmanden seniorsergent Thomas Thulstrup på mobil 50 87 72 26 eller mail TRR-4B-101A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. marts 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

31.03.2023

Indrykningsdato

07.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent