Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningshjælper og næstkommanderende i forsyningssektionen til Unmanned Aerial System Kompagniet ved Efterretningsregimentet


Forsyningshjælper og næstkommanderende i forsyningssektionen til Unmanned Aerial System Kompagniet ved Efterretningsregimentet

Er du en dygtig og erfaring forsyningshjælper, som enten er korporal eller klar til at blive det?
Så tryk på ”SØG JOBBET”-knappen.
Om os
Unmanned Aerial System Kompagniet (UASKMP) gennemfører opklaring fra luften som del af den taktiske efterretningstjeneste.

UASKMP indhenter og analyserer informationer og efterretninger som formidles til chefen, for at støtte hans beslutninger på kamppladsen.

UAS er en væsentlig indhentningskapacitet i Intelligence, Surveillance og Reconnaissance Bataljonen (ISRBTN), der er en operativ enhed under første brigade.

I UASKMP er vi stolte af vores høje faglighed, der bl.a. stammer fra bidrag til flere internationale missioner.

Vi er efterspurgt på den moderne kampplads og ved at forsyningstjenesten er vigtig, for at opretholde kampkraften over længere tid. Derfor har vi en positiv og konstruktiv indstilling til opgaverne. Du bliver en del af en enhed med gode kolleger, et godt sammenhold og et arbejde med et unikt speciale.

Kompagniet består af tre delinger med to forskellige UAS-systemer og en kommandodeling.

Som forsyningshjælper vil du indgå i forsyningssektionen i kompagniets kommandodeling, som støtter hele UASKMP. Forsyningssektionen er som udgangspunkt åbent i kompagniets yderpunkter for at støtte delingernes arbejde, så det forventes at du er fleksibel.
Om stillingen
Som forsyningshjælper og næstkommanderende for forsyningssektionen, vil du blive ansvarlig for de daglige driftsopgaver i den logistiske støtte til UASKMP og dets delinger. Det gælder både under den daglige tjeneste, på øvelser og under skydeperioder.

Som næstkommanderende vil du blive klædt på til at kunne overtage forsyningssektionen i forsyningsbefalingsmandens fravær.

Eksempler på daglige driftsopgaver kan være:
• Gennemførelse arbejdsprocedure og kontrol af forsynings- og vedligeholdelsestjenester som: ammunitions-, materiel-, drivmiddel- og forplejningstjeneste.
• Varetage den daglige forsyningsforvaltning, herunder at rekvirere og modtage nye forsyninger, fordele og administrere materiel, ud og indlevering af funktionsudrustning og materiel, samt udarbejde vedligeholdelsesmeddelelser og udføre ordre på NIV 3.
• Støtte til arbejdsdeling i sektionen samt sidemandsoplæring af øvrige forsyningshjælpere.
Om dig
Du er korporal eller erfaren overkonstabel. Du er dygtig og erfaren forsyningshjælper, gerne fra et operativt kompagni.

Du skal kunne tage ansvar for forsyningssektionens opgaver, støtte planlægningen og selvstændigt tage initiativ til løsning af sektionens daglige driftsopgaver. Du kan få noget fra hånden, særligt når sektionen har travlt.

Du skal kunne arbejde med IT i længere perioder dagligt og have interesse for logistik. Vigtigst af alt er at du er motiveret for forsyningstjenesten og villig til at lære.

Det er et krav at du har:
• B+C kørekort
• DEMARS 904
• TRR 1270 - Operativ forvaltning af forsyningstjenesten

Det vil være en fordel hvis du har følgende:
• CE kørekort
• ADR Grundkursus
• ADR 1.3 Pakker, afsender, modtager
• Truck certifikat
• Krypto certifikat
• TRR 41 – IMDG
• Demars PM 965, Fels
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte forsyningsbefalingsmanden på tlf. 41 32 22 27 eller mail: EFR-1B-303A@MIL.DK, alternativt kompagnichefen på tlf. 72 82 93 71 / 41 38 50 97 eller mail: EFR-1B-300A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 9. april 2023. Vi gennemfører samtaler løbende eller umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Stillingen er til besættelse 1. juni eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.


EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og
www.flyttilvarde.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, Tlf. 7994 6505 Mobil. 3034 4625, Mail. nste@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

09.04.2023

Indrykningsdato

06.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent