Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Vagtassistent til Fredericia Garnison


Vagtassistent til Fredericia Garnison

Trives du med en hverdag i faste rammer? Ser du muligheder frem for begrænsninger og har et godt humør - så bør du søge stillingen som vagtassistent ved Føringsstøtteregimentet
Om os
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og Communication Information.

Føringsstøtteregimentet opstiller, uddanner og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale,
internationale og multinationale operationer. Desuden støtter regimentet den tekniske videreudvikling af føringsstøttekapaciteter, herunder doktrinudvikling i rammen af støttede enheders operative koncepter.

Regimentet er således præget af en værnfælles opgaveportefølje og traditioner fra Telegrafregimentet og suppleret med tilsvarende fra især Flyvevåbnet. Omgangstonen er professionel og moderne, præget af faglig sparring og et tæt samarbejde på tværs af organisationen.

Stillingen indebærer ikke nødvendigvis erfaring fra tjeneste indenfor føringsstøtteområdet, hvorfor personel fra andre regimenter i Hæren og alle værn opfordres til at søge.

Det afgørende for valg af kandidat er, at det er den rette profil med de rette faglige- og personlige kompetencer, samt den rette indstilling og motivation.
Om stillingen
Vagten har til opgave at bevogte og sikre militære installationer samt det tjenestegørende personel i dagligdagen.

Du vil blive tildelt en række vagter pr. uge, fordelt mellem dags- og nattevagter.


”Der er en gode muligheder for selv at tilrettelægge sin vagtplanlægning og arbejdsdag, samtidig med at man selvfølgelig skal løse de opgaver der er pålagt en – frihed under ansvar.”
Vagtassistent, OKS-1


Opgaverne vil primært være:
- Stationær bevogtning af Ryes Kaserne, herunder adgangskontrol og videoovervågning

- Intern og ekstern patruljering af de militære installationer

- Udrykning ved alarm

- Sikkerhedsvagt for de ansatte på kasernen, og herunder kunne yde førstehjælp med hjertestarter

- Service og kontaktopgaver, for kasernens gæster og leverandører

- Yde assistance til Politi og andre myndigheder

Vi tilbyder et varieret tjenesteforløb i samarbejde med kasernens øvrige enheder. Foruden den vedligeholdende militære uddannelse og fysisk træning, vil der kunne indgås aftale med enheder på kasernen om deltagelse i uddannelse og andre aktiviteter, som forberedelse til en aktiv karriere som føringsstøttesoldat.
Om dig
Du er uddannet konstabel og har gerne erfaring fra stående styrke og vagttjeneste.

Du har minimum kørekort B og gerne omskolet til militære terrænkøretøjer.

Du er ansvarsbevidst, selvstændig, mødestabil og har en professionel og positiv indstilling.

Du kan fremstå myndig og med autoritet, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Har du gennemført Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse, og er du udnævnt eller hjemsendt som konstabel, kan du komme i betragtning til de ledige stillinger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte XXX

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 10. april 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.
En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

24.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent