Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Øvelses- og planlægningsninja søges (J7)


Øvelses- og planlægningsninja søges (J7)

Er du god til at skabe relationer på tværs af værn og landegrænser?
Vil du være med til at sætte retningen for Forsvarets Operative Hovedkvarter?
Er du klar på en omskiftelig hverdag med høj grad af selvstændighed?

Så er du sandsynligvis den nye kollega vi leder efter.
Om os
Operationsstabens Øvelses- & Uddannelsessektion (J7) er placeret i Karup og overordnet ansvarlig for styring, koordination og strategisk prioritering af Forsvarets øvelsesvirksomhed. Vi er et relativt uformelt team med en bred baggrund og lægger vægt på en åben dialog.

Vores opgaver løses i tæt samarbejde med Forsvarsministeriet, øvrige stabe, kommandoer og styrelser i og uden for Forsvarskommandoen.
Vores hverdag består af tværgående styring og koordination af øvelsesvirksomhed med NATO og øvrige strategiske samarbejdspartnere.

Desuden planlægger og koordinerer vi dansk deltagelse i nationale og internationale øvelser samt krisestyringsøvelser og aktiviteter, der træner den nationale kommandostruktur.
Operationsstaben som helhed er ved at transformere til Forsvarets Operative Hovedkvarter, derfor er sektionens opgavekompleks og organisation også under tilpasning, du vil dermed også få indflydelse på din opgaveportefølje.
Om stillingen
Som vores nye sagsbehandler vil du indgå i et tæt samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere.
Nogle af de primære opgaver i stillingen er:

- At skulle støtte og deltage i koordinationen og udviklingen af de nationale og internationale øvelser, der har til formål at udvikle og styrke dansk forsvars evne til at indgå i, og bidrage til, NATO’s kollektive forsvar.
- At tilrettelægge og gennemføre øvelsesvirksomhed for Forsvarskommandoens freds- og kriseorganisation i rammen af det tværsektorelle samarbejde med øvrige statslige myndigheder, herunder Politiet, Beredskabsstyrelsen og øvrige dele af det civile beredskab m.v.
- At indgå, i samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere, bl.a. som øvelsesplanlægger og projektofficer på vigtige nationale og NATO krisestyringsøvelser, herunder NATO Crisis Management Exercise (CMX), Kriseøvelse (KRISØV) samt stabsøvelser for FKO føringshovedkvarter og de underlagte taktiske stabe.
 Udvikling af Forsvarets Operative Hovedkvarter, herunder udvikle, koordinere og gennemføre operativ uddannelse og træning af staben.

Du skal forventes nogen rejseaktivitet i både ind- og udland.
Du vil have en stor grad af frihed under ansvar, med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, idet du tilbydes fjernarbejdsplads (FAP) og tjenstlig mobiltelefon, der muliggør fleksible arbejdsvilkår, herunder arbejde i hjemmet.
Vi vægter din personlige og faglige udvikling højt for herved at kunne støtte dine ambitioner og ønsker om kompetenceudvikling og evt. videreuddannelse.
Om dig
Du er uddannet kaptajn/kaptajnløjtnant og har gennemført VUT-I/L, VUK eller anden tilsvarende relevant civil uddannelse.

Som person er du målrettet og handlekraftig og trives med mange bolde i luften uden at miste helhedsperspektivet. Du har gode diplomatiske evner og formår at opnå resultater gennem dialog og samarbejde på tværs af nationale og internationale myndigheder og institutioner. Du skaber relationer på tværs af både sektioner, men også landegrænser. Du er god til at kommunikere og kan formulere dig tydeligt og præcist både skriftligt og
mundtligt.

Vi forestiller os, at du har erfaring fra operativ tjeneste i dit værn eventuelt suppleret med stabserfaring fra en værnsstab/-kommando eller NIV III myndighed.

Erfaring inden for øvelsesområdet vil tillige være en fordel, men ikke et krav, da du vil blive tilbudt relevante kurser og kompetenceudvikling for opbygning af de nødvendige faglige
færdigheder.

Du skal være sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET/HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajn/kaptajnløjtnant. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Morten Vestergaard på telefon 21 20 71 99, eller mail FKO-O-J704@fiin.dk eller Chefen for uddannelses- og øvelsessektionen oberstløjtnant Finn Jensen på telefon 72 84 06 31, eller mail FKO-OCHJ7@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 12. april 2023, hvorefter ansættelsessamtaler forventes afholdt.

Stillingen er til besættelse den 1. juni 2023 eller hurtigst muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

12.04.2023

Indrykningsdato

23.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent