Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til ledelsesbetjening


Sagsbehandler til ledelsesbetjening

Brænder du for ledelsesbetjening, offentlig forvaltning og/eller strategisk HR og arbejdsmiljø? Og vil du have opgaver, som udvikler dig og givtige samarbejder i et uformelt miljø? Hos os har du nu muligheden for – sammen med os – at sammensætte din drømmestilling!
Om os
Koncern IT er en af landets største IT virksomheder. Vi driver, vedligeholder og udvikler forsvarets netværk, applikationer og arbejdsstationer til støtte for forsvarets operationer globalt og ansatte nationalt. Vi skaber fundamentet for kommunikation og IT lige fra vores skibe i Nordatlanten og ørkenen i syd til Oksbøl og Hjørring.

I vores sektion arbejder vi i teamstruktur og alt efter dine kompetencer og interesser bliver du en del af enten ”Team forvaltning og forenkling” eller ”Strategisk HR og arbejdsmiljø”.

Det er vigtigt for os, at vi følger med udviklingen og organisationens behov, ligesom det er vigtigt for os, at vi hver især har mulighed for at prøve kræfter med nye opgaver, fagområder mv. og gå nye veje. Derfor er teamsne også dynamiske, og der er god mulighed for at bevæge sig rundt.

Hvis du brænder varm på et særligt fremområde er der også rig mulighed for, at du kan specialisere dig og få et særligt ansvar for det specifikke område.

Samarbejde med dine skønne kollegaer i resten af sektionen såvel som resten af organisationen kommer du dog ikke udenom. Vi tror nemlig på, at vi skaber de bedste resultater sammen - uanset om det er ved hurtig sparring eller i tæt samarbejde.

Det er afgørende for os, at vores team fungerer godt både fagligt og socialt. Derfor vil du også møde nogle af dine kommende kollegaer til jobsamtalen, så I får mulighed for at spørge ind til hinanden.

”Jeg sparrer tit med mine superdygtige kollegaer og beder dem ofte om at give mig feedback på mit arbejde. Det skaber et helt unikt sammenhold i vores team og udover det, har vi det også sjovt!” - Charlotte, din fremtidige kollega.
Om stillingen
I stillingen vil der være fokus på ledelsesbetjening, offentlig forvaltning samt strategisk HR og arbejdsmiljø. Konkrete opgaver kan således blive:

• Ledelsesbetjening som beslutningsoplæg, talepinde, præsentationer mv.
• Koordinerer og besvarer høringer og henvendelser.
• Udvalgsbetjening ex. af arbejdsmiljøudvalg
• Projektledelse ex vedr. opfølgning på APV og kompetenceudvikling
• Procesoptimering og –forenkling.
• Retningslinjer, politikker, vejledninger mv.
• Intern Kommunikation og vedligeholdelse af intra og hjemmeside.

Vi klæder dig selvfølgelig godt på til at udføre opgaverne via intern og ekstern kompetenceudvikling. Vi benytter os også af sidemandsoplæring, hvor det giver mening. Det er alt sammen noget vi koordinerer sammen.


Vi lægger vægt på sammenhæng mellem privat- og arbejdsliv, og fleksibiliteten er gensidig.
Du har blandt andet mulighed for hjemmearbejde efter aftale.

”Vi er meget ambitiøse, og vi glæder os til at bringe alle dine kompetencer og indsigter i spil, så vi i fællesskab kommer i mål med vores vision og mission” siger sektionschef, Natasja Perotti.
Om dig
Vi tror på at diversitet styrker opgaveløsningen, og dine kollegaer har blandt andet læst jura, statskundskab, offentlig forvaltning, kultur og sprog samt offentlig administration.

Kompetencer erhverves dog ikke kun gennem uddannelse men også i privat- og familielivet, andre fælleskaber, i sport mv., og vi er sikre på, at du er den bedste til at vurdere, om du matcher denne stilling.

Så krydser vi fingrer for, at vi med dette stillingsopslag har givet dig et grundlag for din vurdering.
Ansættelsesvilkår
Som civil ansættes og aflønnes du i henhold til den til enhver tid gældende relevant overenskomst. Derudover har du mulighed for at forhandle et tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring. Hertil kommer arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som militær besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.


Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

For både civile og militære ansøgere:

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Dit arbejdssted er i Hvidovre.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Natasja Perotti, telefon: 61 37 40 22.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Ansøgningsfrist er den 2. februar 2023. Der afholdes samtaler umiddelbart efter fristen.

Ansættelsesdato er 1. marts 2023 eller hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link med en motiveret ansøgning, et opdateret CV samt evt. dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter, for militære ansøgere evt. FOKUS bedømmelse, eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

02.02.2023

Indrykningsdato

20.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent