Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Kollega med interesse for at lære at chartre fly til Team Air


Kollega med interesse for at lære at chartre fly søges til Team Air i Operationssektionen ved Joint Movement & Transportation Organization.

Vil du lære at chartre fly for Forsvaret og internationale samarbejdspartnere i en spændende og afvekslende hverdag, har du her muligheden for at blive en del af Team Air.
Om os
I Operationssektionen er vi 22 dedikerede og fagligt dygtige kollegaer, som dagligt indsætter transporter overalt i verdenen for hele Forsvaret.

Sammen med opgaveløsningen er trivsel, engagement, selvstændighed og godt humør et omdrejningspunkt i sektionen.

Team Air består af ni personer alle med speciale inden for lufttransport.

Vi tilstræber at have et højt fagligt niveau for hermed at kunne bidrage bedst muligt til løsning af vores opgaver.
Om stillingen
Vi kan tilbyde dig en fagligt spændende og uformel arbejdsdag samt et rigtig godt arbejdsmiljø med gode kollegaer.

Vores sammenhold i teamet sættes ligeså højt, som evnen til i fællesskab, og hver for sig, at løse dagligdagens opgaver.

Vi har mange opgaver hver dag, hvilket stiller krav til overblik, struktur og omstillingsparathed.

Opgaverne er meget varierede og afvekslende, hvorfor vi tilsikre, at du bliver sidemandsoplært og får personlig sparring, indtil du er godt inde i opgavernes løsning.

Din arbejdsdag vil primært være med fysisk tilstedeværelse i Karup, men er der brug for frihed eller en hjemmearbejdsdag, er det bestemt også en mulighed.

”Jeg blev ansat i Team Air i april måned og er rigtig glad for at være her. Arbejdet er utrolig varieret og jeg har fået god oplæring af mine kollegaer, som både er hjælpsomme og sjove at arbejde sammen med”, udtaler Linda fra Team Air.

Opgaverne som Air charter planner omfatter blandt andet:
• Planlægning, koordinering og gennemførelse af strategiske full charter flyvninger primært for Forsvaret og vores allierede samarbejdspartnere.
• Sagsbehandling samt rådgivning inden for flytransportområdet til andre myndigheder og enheder i Forsvaret.
• Sagsbehandling og håndtering af toldbehandling.
• I samarbejde med teamlederen, at iværksætte udarbejdelse og vedligeholdelse af procesbeskrivelser i teamet.
• Efter oplæring, at indgå i Team Air tilkaldevagtordning.

Rejse- og mødeaktivitet uden for normal arbejdstid kan forekomme, men vil være i begrænset omgang.
Om dig
Stillingen ønskes besat af en person, som har gode samarbejdsevner og som har interesse for at lære at arbejde med fly charter i Forsvaret.

Du er oversergent.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, du kan arbejde selvstændigt og struktureret og gerne løse flere opgaver på en gang.

Du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig forståeligt i tale og på skrift – både på dansk og engelsk.

Det vil være en fordel, hvis du har gode evner inden for IT – Word – Excel – Outlook, men dette er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Teamleder SSG Thomas Højlund Nielsen på tlf.: 41 95 06 79 eller mail: JMTO-OA-101@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. januar 2023. Samtaler afholdes løbende med forventning om ansættelse 1. april 2023 eller tidligere hvis muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION

Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.
JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede. Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed.
Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen i såvel MOVCON, ARK som staben.
Myndigheden er sammensat af medarbejdere fra alle værn og civile specialister.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.01.2023

Indrykningsdato

17.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent