Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Faglærer til Militærpolitiskolen i Aalborg


Faglærer til Militærpolitiskolen i Aalborg

Kan du træde i karakter i et professionelt læringsmiljø der former, præger og udvikler Militærpolitiets fremtidige personel?

Militærpolitiet søger en militærpolitiuddannet oversergent til, at indgå som faglærer ved Militærpolitiskolen.

Så er du en faglig dygtig oversergent der er klar til, at indgå i en engageret enhed, så er du måske den kommende oversergent og faglærer ved Militærpolitiskolen.
Om os
Militærpolitiskolen er forankret geografisk i Aalborg og er ansvarlig for at planlægge og gennemføre grunduddannelse for elever der er optaget på Militærpolitiets grunduddannelse.

Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer.

Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Geografisk er Militærpolitiet placeret på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitiskole. Derudover er der en Militærpolitistation i København.
Om stillingen
Du bliver ansat som oversergent/faglærer og vil være en aktiv del af tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelsen.

Du vil i stillingen virke som instruktør og faglærer i flere forskellige fag.

Herunder vil du blive ansvarlig for at planlægge og gennemføre øvelser samt uddannelse for elever på Militærpolitiets grunduddannelse.

Du vil forestå undervisning af eleverne og være med til at præge og udvikle de holdninger og den faglighed som kræves af en kommende Militærpolitisoldat.

Foruden undervisning af elever vil du skulle planlægge, udvikle og bedømme dit eget uddannelsesmateriale og undervisningsmetoder.

Du vil indgå i et team der arbejder med forskellige fagemner og du vil have indflydelse på hvilke fag du vil komme til at arbejde med.

Derudover vil du assistere de andre instruktører i deres undervisning og igennem samarbejde med resten af teamet, evaluere på elevernes præstationer under den daglige undervisning og under øvelser.

Du skal forvente en del øvelsesaktivitet og skydeperioder, ligesom der i hverdagen forekommer dage udover normal arbejdstid.
Om dig
Du har gennemført OSU for mellemledere og er udnævnt oversergent.

Alternativt er du fundet egnet til at gøre tjeneste på M221 niveauet for mellemledere og vil blive ansat på en uddannelsesaftale med henblik på, at kunne opfylde kravene for udnævnelse til oversergent.

Det er et ubetinget krav, at du er militærpolitiuddannet og det forventes, at du har en solid og bred baggrund fra tidligere tjeneste ved Militærpolitiet.

Du skal være initiativrig, løsningsorienteret og tro på, at det at udbygge og vedligeholde relationer på tværs af en enhed og organisation, er en forudsætning for et godt samarbejde og for at opnå gode resultater.

Du skal være omstillingsberedt og klar til, at indgå i et team der med et højt ambitionsniveau stiller høje krav til din holdning og professionalisme.

Du er analytisk stærk og formår at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, hvilket kommer til udtryk i din rolle som fører og underviser.

Du formår at skabe gode samarbejdsrelationer til dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære. Du formulerer dig klart og tydeligt i skrift og tale, på såvel dansk som engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for Militærpolitiskolen, kaptajn Ali Garde Rahman på telefon 26742894 eller
mail TRR-MP-300A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 5. februar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

17.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent