Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Leder af Projektelementet i Planlægningssektion Land ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Leder af Projektelementet i Planlægningssektion Land ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Vi søger en erfaren leder til vores projektelement, som kan koordinere den samlede projektportefølje, som Vedligeholdelsesafdeling Land har ansvaret for. Lyder det som noget for dig? Så skal du søge denne stilling!
Om os
Planlægningssektion Land består af 18 medarbejdere, der har til opgave at planlægge, koordinere og kontrollere arbejdet på alle værksteder i Vedligeholdelsesafdeling Land. Sektionen består af et planlægnings-, operations-, koordinations- samt et projektelement, hvor medarbejdere er fordelt geografisk i Brabrand og Aalborg. Sektionens primære samarbejdspartnere er Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse og Hæren, dog samarbejder sektionen ligeledes på tværs af værn, samt med Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Vi er en effektiv sektion, som skaber gode konsoliderede løsninger for værkstederne og de brugende enheder. Vi sætter professionalisme højt og har en uformel omgangstone, hvor faglighed og argumenterede løsningsforslag præger dagligdagen. Derudover har vi et godt fælleskab og søger at hjælpe hinanden, samt vi har fokus på at skabe socialt samvær.
Om stillingen
Projektelementet består af fire medarbejdere, en elementleder, to projektkoordinatorer og en Logistik- & forsyningskoordinator. Du vil blive leder af elementet og indgår i den daglige opgaveløsning med at drive projekterne og ledelse af dine medarbejdere.

Der er stor afveksling i arbejdet, da det til tider kræver rejser. Der vil også være mulighed for hjemmearbejdsdage.

Dit ansvarsområde som projektleder består i udarbejdelse af bidrag til ledelsesinformation, statusrapportering, deltagelse i både interne- og ekstern mødefora. Arbejdet består primært i at koordinere den interne projektportefølje i projektelementet. Det kræver også, at man kan arbejde selvstændigt med ansvar for egne opgaver kombineret med gode samarbejdsevner på tværs af organisationen samt med andre myndigheder.

En stor del af arbejdet består i at lede og fordele arbejdsopgaver i form af delprojekter blandt medarbejder i Projektelementet. Ligeledes vil der være planlægning og koordinering med bl.a. værkstedsledere på tværs i Vedligeholdelses Divisionen.

I forbindelse med styring af projekter vil du være i dialog med forskellige interessenter bl.a. Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse, operative enheder (brugere), værksteder, projektlagere og indkøbere. Du vil derfor opleve en alsidig hverdag, hvor der skal holdes mange bolde i luft.

Kvalitetsledelse er en stor del af projektarbejdet, som indebærer, at Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste lever op til de kvalitetskrav, der er stillet i forbindelse med opgaven.
Om dig
Du er udadvendt, fleksibel og god til at skabe nye relationer. Du er energisk og fokuseret på opgaveløsning med sans for både præcision og kvalitet.

Du har kendskab til forsvarets organisering. Du har erfaring med planlægning af produktionsopgaver og projektledelse. Du har forståelse for ledelse og planlægning på værkstedsniveau.

Du er indstillet på, at der vil være interne møder både i Jylland og på Sjælland, da de udførende værksteder ligger i Slagelse, Korsør, Oksbøl og Aalborg. En del møder gennemføres som VTC. Der vil også være koordination og møder i Ballerup ved Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse.

Som person er du struktureret og planlægningsorienteret. Du kan sætte klare mål og delmål for de enkelte projekter.

Det kræver du er robust, proaktiv, løsningsorienteret, vedholdende og tør være opsøgende, selvom projekterne til tider kan være komplicerede.

Du har en akademiuddannelse i Ledelse eller er indstillet på at gennemføre denne indenfor en årrække. Desuden forventer vi, at du er uddannet i projektledelse og har kendskab til Prince 2.

Du er uddannet inden for SAP PM / MM.

Du har kørekort til alm. personbil, kendskab til Office pakken, primært Word, Excel og MS Project.

Du kan begå dig på flydende på engelsk i både på skrift og i tale.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes som overværkmester-1 i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for civilt ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde (tidligere Forsvarets Civil-Etat). Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Dit faste tjenestested er på Aalborg Kaserner.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægningssektion Land MJ Søren Becher på telefon 40 72 14 91.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon 7281 9172.

Ansøgningsfristen er den 2. februar 2023. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

02.02.2023

Indrykningsdato

16.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent