Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Chef for S9 ved Hjemmeværnsdistrikt Østjylland


Chef for S9 ved Hjemmeværnsdistrikt Østjylland

Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland søger den rette officer der kan facilitere vores strategiske hvervningsaktiviteter samtidig med at informationsaktiviteter implementeres i stabsarbejder – Både under uddannelse, beredskab og indsættelse.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er placeret på Holmstrupgårdvej i Brabrand, Aarhus. Distriktet dækker samme geografiske område som Østjyllands Politikreds og indgår som et af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.

Vi er en dynamisk og mangfoldig arbejdsplads, hvor hver enkelt stabsmedlem bidrager til distriktets samlede opgaveløsning. Både som specialist inden for eget ressort, men også med viden og erfaring af generel karakter.

Staben ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er organiseret som en kampbataljonsstab, hvor ansatte, frivillige og personel af reserven gennemfører planlægning, tilrettelæggelse, og kontrol af uddannelses- og øvelsesaktiviteter, operativt virke – herunder både varslede og uvarslede operative indsættelser i distriktets ansvarsområde, og alle de mange tjenester, som skal understøtte en udfoldelse af enhedens kapaciteter.

En afgørende dimension i vores virke er samarbejde. Stærke samarbejdsrelationer, interne såvel som til de øvrige dele af Forsvaret, civile myndigheder, politi og beredskab er forudsætningen for vores virke og den tværgående opgaveløsning.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i ledelsen af den samlede stabsstruktur, som består af 15 fastansatte – militære såvel som civile – og med yderligere 51 frivillige og reservepersonel i distriktets samlede stab, fordelt på søjlerne 1 – 9. Som CH S9 vil du indgå i et stærkt partnerskab med vores dygtige informationsofficer vedrørende hvervningsaktiviteter, ligesom du administrativt understøtter de frivilliges indsats.

Herudover vil der i stillingen indgå bidrag til stabens planlægningsopgaver, hvor CH S9 bidrager med informationsaktiviteter der understøtter de operative målsætninger. Stillingen indeholder en høj grad af frihed og ansvar, og du skal både varetage specifikke områder/opgaveløsninger, men samtidigt være til rådighed som sparringspartner overfor de øvrige søjleledere ved enheden.

Du vil i det daglige virke referere til stabschefen, men du vil også indgå i fælles opgaveløsninger i samarbejde med søjle-lederne. Nogle, specielt de store opgaver, gennemføres som stabsarbejder. Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu.

Af opgaver vil du bl.a. blive ansvarlig for:
- Understøttelse af distriktets strategiske hvervning
- Implementering af informationsaktiviteter i stabsarbejder
- Bidrag til BBF, SOP mv.
- Dækker ad hoc for vakante områder efter direkte aftale.
- Udvikling af din søjle, så den kan løse nuværende og fremtidige opgaver.
- Styring, koordinering og prioritering af ressourcer, herunder målfastsættelse og direktiv for udvalgte tjenesteområder.
- Projektofficer på større planlægningsarbejder ved distriktet, eksempelvis distriktsøvelser mv.

Som en integreret del af distriktets operative stab, og distriktets vagthavenderoste skal du påregne en uges VH-vagt ad gangen cirka hver 5. uge. Vagten bestrides som en tilkaldevagt.
Du vil blive tildelt enkeltmandskontor med mulighed for fjernarbejdsplads efter nærmere direkte aftale, idet dog tilstede-værelse anses for essentielt. Der må forudses nogen rejseaktivitet – og påregnes skæve arbejdstider i et vist omfang. Jobbet kræver noget aften- og weekendarbejde.
Om dig
Du er kaptajn i Hæren og har gennemført Videreuddannelsestrin l/ledere (VUT-l-L), Føringskursus (FØRKUR) eller ækvivalerende Hvis du er premierløjtnant, som er i gang med eller optaget på Føringskursus, kan stillingen søges mod at indgå en uddannelsesaftale og stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling.

Har du ambitioner om at læse MMS vil der i stillingen være muligheder for dette efter nærmere aftale.

Du er stærk til at kommunikere både mundtligt og skriftligt, og du er vant til at træffe og gennemføre beslutninger. Du er åben for at arbejde med frivillige hjemmeværnssoldater og reservepersonel, og du møder dem fordomsfrit, hvor de er, herunder særligt med respekt og forståelse for forskelligartetheden.

Det er ønskeligt, men ikke et ubetinget krav, at du har erfaring med informationsaktiviteter.

Du er en fleksibel og empatisk holdspiller, og samtidigt kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til at balancere nødvendigt hensyn til de frivilliges funktionsvilkår med opbygningen af militære kapaciteter.

Du har en god taktisk forståelse for kompagni- og bataljonsniveauet, og du kan initiere og udarbejde planer for indsættelser på bataljonsniveauet i rollen som stabschef under et stabsarbejde.

I stillingen vil du få afprøvet dine evner indenfor alle fokuskompetencerne men med tyngde indenfor områderne Nytænkning og Resultater. Dit faste tjenested vil være i Aarhus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland, KN Mads Welling Roulund på tlf.: 72 44 00 10, eller via mail: HDEJY-STCH@MIL.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2023. Samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse snarest herefter. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM LRGV - Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil på Skive kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og er operativt underlagt Hærkommandoen. Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn. Regionens primære opgave er at indsætte landmilitære kapaciteter i regionens ansvarsområde til militære opgaver eller til støtte for politiet eller andre civile myndigheder. Regionen indgår som en af komponenterne i de lokale beredskabsstabe inden for samfundets samlede beredskab. Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder. Herudover deltager regionen med enheder i øvelsesaktiviteter ved hærens brigader og bataljoner.

Læs mere om Hjemmeværnet som arbejdsplads på www.hjv.dk eller www.vistillerop.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.02.2023

Indrykningsdato

19.12.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent