Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Elektronik/Data fagtekniker, IT-teknolog, eller lignende til Fregatten ESBERN SNARE


Elektronik/Data fagtekniker, IT-teknolog, eller lignende til Fregatten ESBERN SNARE

Vi søger nye fagligt stærk og robuste kollegaer om bord på fregatten ESBERN SNARE, enten som Elektronik/Data fagtekniker, IT-teknolog, eller lignende.

Ønsker du at arbejde et sted med traditioner, højt aktivitetsniveau, tekniske udfordringer, faglig stolthed og personlige udviklingsmuligheder, er du muligvis vores nye kollega og skibskammerat.

Som tekniker ombord kan du forvente en varieret, spændende og meningsfyldt hverdag med egne ansvarsområder så vel som med opgaver, der skal løses i samarbejde med andre.
Om os
ESBERN SNARE er en af Søværnets største kampenheder med besætning på over 120 mand.

Vi har de sidste år deltaget i operationer ved Vestafrika, patruljer ved Grønland og Færøerne, samt været indsat i danske og internationale farvande. Besætningen er bredt sammensat med hensyn til alder, køn, erfaring og uddannelse. Vi har basehavn i Frederikshavn, men vores besætning bor over hele landet, og vi tager hensyn til bopæl i planlægningen af tjenesten.

Kig gerne ind på vores facebook side, hvor du kan få et indtryk af, hvad der er vi laver på ESBERN SNARE. www.facebook.com/hdmsesbernsnare
Om stillingen
Du bliver en del af skibets Våben og Elektronikafdeling, der består af 20 teknikere, 4 sergenter og 3 officerer. Afdelingen varetager drift og vedligeholdelse af skibets elektroniske sensorer, netværk og kommunikationssystemer. Ud over de tekniske opgaver, kan du forvente at skulle løse funktioner ombord som f.eks. maskingeværskytte, røgdykker, sygehjælper, o.l.
Stillingen indbefatter ligeledes vagt og tjeneste, når fregatten ligge til kaj.

Her ud over kan du påregne at blive sendt på efteruddannelse og kurser, der er relevante for din stilling.

Krav:
Det er et krav, at du har gennemført, eller kan gennemføre Søværnets basisuddannelse, eller tilsvarende militær grunduddannelse. Ligeledes er det et krav, at du har relevant uddannelse som f.eks. elektronik fagtekniker, data fagtekniker, it- eller elektronikteknolog, IT-Supporter eller lignende.
Om dig
Du vil blive en del af afdelingen på marinekonstabel niveau, og vil derfor have hands-on på sektionens materiel. Du kan både være ny-udlært eller komme med civil eller militær erfaring. Det vigtigste er, at du har en god teknisk forståelse, men det er en fordel, hvis du har kendskab et eller flere af områderne inden for radar, sonar, HF, satellitkommunikation, netværk eller fiber.

På det personlige plan skal du være i stand til at løse en opgave både selvstændigt og sammen med andre.

Endeligt skal du have lysten til at sejle i lange perioder, viljen til konstant at gøre det bedre, og ambitionen om at arbejde i en professionel enhed, hvor vi kan bære vores uniform med stolthed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Våben-og Elektronikofficeren, kaptajnløjtnant Claus Nilsson på mail 2E-ESSN-VEO@mill.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. februar 2023. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse pr. 1. marts eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.02.2023

Indrykningsdato

13.12.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent