Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sergenter til Electronic Warfare Kompagniet, 1 ISRBTN Fredericia


Operatør til Electronic Warfare Kompagniet, 1 ISRBTN Fredericia.

Er du klar på en spændende, varieret og travl hverdag, præget af opgaver med stor betydning, så er det nu du skal sende en ansøgning.
Om os
Electronic Warfare Kompagniets (EWKMP) opgave er efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum.

Kompagniet hører under 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, der er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Kompagniet løser opgaver for flere værn og myndigheder både internationalt og nationalt. Kompagniet er beliggende i Fredericia.

Kompagniets opgaver løses i samarbejde på tværs af funktioner og rang, hvor troværdighed, ansvarlighed og professionalisme altid er grundlæggende elementer. Sammenholdet internt og på tværs af personelgrupper vægtes højt og understøttes af sociale aktiviteter i og uden for arbejdstiden.
Om stillingen
Du vil indgå i en hverdag med mange forskelligartede opgaver, med føring af personel og EW specialet som hovedfokus.

Du vil få videreudviklet dine kompetencer inden for instruktørvirke og føring, og kontakten til soldaterne fylder generelt meget i den daglige tjeneste.

Du vil indledningsvist gennemgå EWKMP interne grunduddannelse, og efterfølgende enten indgå i en af de DEL, der gennemfører indhentning eller i EWKMP analysedeling.

Har du flair for teknik og føring, passer du muligvis ind i vores Mobile EW System, hvor du primært indhenter opsiddet på kamppladsen.

Har du kompetencer og/eller flair for felttjeneste, patruljetjeneste, teknik og opklaring, vil du passe glimrende ind i vores Light EW System. Har du en veludviklet analytisk sans, og kan du holde det store overblik, kunne analysedelingen være stedet for dig.

Efter din tjeneste som GF er der også mulighed for at skifte speciale inden for kompagniet, samt mulighed for at blive uddannet til oversergent.
Om dig
Du er uddannet sergent, og du har ønskeligt 1-2 års erfaring fra strukturen.

Du trives i en opgaveløsning, der både stiller krav til det taktiske virke såvel som det tekniske.

Du kan tilsikre høj faglighed i din og dine konstablers opgaveløsning, og du trives i en omskiftlig hverdag, hvor omstillingsparathed er et nøgleord.

Du tager ansvar for din rolle, som kan have stor indflydelse for kampens udfald.

Har du erfaring fra arbejde med efterretnings- eller signaltjeneste er det en fordel.

Der skal for nuværende forventes en årlig rejseaktivitet på 6-8 uger til øvelser, skydeperioder mm.

Du kan sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichefen på tlf. 72 82 95 00 eller EFR-1B-200A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 5. februar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Der gennemføres løbende samtaler, og stillingen besættes, når den rette kandidat findes. Ansættelsesstart: hurtigst muligt. Der er flere stillinger til besættelse.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
EWKMP ligger på Ryes kaserne i Fredericia.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

12.12.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent