Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Maritimt Overvågningscenter søger Maritime Overvågningsassistenter


Maritimt Overvågningscenter søger Maritime Overvågningsassistenter

Har du lyst til at arbejde som maritim overvågningsassistent i et maritimt og militært team på land, hvor du døgnet rundt er med til at skabe overblik over den maritime situation i farvandene omkring Danmark?

Det har du mulighed for nu!
Om os
Maritimt Overvågningscenter er geografisk placeret lige syd for Frederikshavn og vores primære opgave er, at producere et maritimt overblik over skibe, der sejler i de danske farvande. Dette billede danner grundlag for, at Forsvaret, Politi, Told og Skat, Beredskabet m.fl. kan udøve myndighed til søs.
Maritimt Overvågningscenter er en del af Søværnets Overvågningsenhed under 3. Eskadre.
Om stillingen
I stillingen vil du være militært ansat i Søværnet.

Dit primære job er billopbygning og farvandsovervågning, som omhandler indsamling og vurdering af informationer om skibstrafikken fra tilgængelige radio-, radar- og internetforbindelser. Jo bedre MOC bygger det maritime overfladebillede, jo bedre bliver øvrige myndigheder i stand til at løse deres opgave.
Det kan også være dig, som holder øje med, at andre skibes aktiviteter i danske farvande foregår efter givne tilladelser og gældende regler.

Dine vagter foregår i operationsrummet, hvor du indgår i et vagthold på 6 personer – 1 vagtholdsleder og 5 overvågningsassistenter. Det er en fuldtidstjeneste, som varetages på døgnbasis med vagter af 12,5 timers varighed fordelt på dag- og nattevagter – også i weekends og på helligdage. Det vil sige, at du i gennemsnit har 3 vagter om ugen på skiftende tidspunkter og ugedage.

Vi tilbyder
Vi har en anerkendende tilgang til hinanden, og de opgaver vi skal løse. Vi tror på ”frihed under ansvar”,
og bestræber os på, at føre en åben og ærlig dialog på tværs af alle personel- og faggrupper. Samtidig vægter vi også initiativ og ansvarsfølelse i forhold til opgaveløsningen og selve arbejdspladsen højt.
Vi kan tilbyde en arbejdsplads, som ser den menneskelige forskellighed som en styrke, og et job hvor du langt hen ad vej har mulighed for selv at have medindflydelse på din vagtplanlægning.
Om dig
Vi forventer, at du har en positiv og engageret indgangsvinkel, og vi lægger vægt på egenskaber som rummelighed, gode samarbejdsevner og medansvar, samt evnen til at kommunikere og formidle på en hensigtsmæssig måde.

Både militære og civile kan søge stillingen, men med forskellige adgangsbetingelser.

Er du allerede militæransat i Søværnet, kræves en godkendt og registreret FFB (Forsvarets Fysiske Basiskrav), fuldt egnet ved helbreds- og tandlægevurderinger samt sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT.

Er du militæransat i Hæren eller Flyvevåbnet, skal du have en godkendt og registreret FFB (Forsvarets Fysiske Basiskrav), fuldt egnet ved helbreds- og tandlægevurderinger samt sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT. Derudover skal du snarest muligt efter ansættelsen gennemgå ”Basisomskoling til Søværnet ” (BTS) á 18 dages varighed samt 8 ugers grundlæggende kampinformationsuddannelse.

Er du civil og tidligere ansat i Forsvaret, skal du til en 2-dages afprøvning ved Forsvarets Rekruttering (http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Optagelsesproeve/Praktiske_oplysninger/Pages/Praktiske_oplysninger.aspx), samt kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT. På baggrund af resultatet af afprøvningen, vil Forsvaret tage stilling til, om du er egnet til evt. ansættelse og gennemgang af BTS.

Er du civil uden fortid i Forsvaret, skal du til en 2-dages afprøvning ved Forsvarets Rekruttering, samt kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT. Såfremt du ansættes, skal du gennemgå Søværnets Basis Uddannelse (SBU = værnepligt i 4 mdr.) samt 8 ugers grundlæggende kampinformationsuddannelse. Det foregår alt sammen i Frederikshavn.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Stillingerne er ledige, og vil løbende blive afholdt ansættelsessamtaler. Dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Fast tjenestested vil være Frederikshavn.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder, at du blandt andet er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer.

Forsvaret er en mangfoldig virksomhed, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse, til at søge stillingerne.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Leder O-sektionen orlogskaptajn Rikke Stenbæk på telefon 72 85 07 03.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kontorfuldmægtig Rikke Thomsen ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS252@mil.dk, eller på telefon 7281 9174.

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, og omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

06.02.2023

Indrykningsdato

12.12.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent