Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Koordinator til Søværnets Materielimplementering


Koordinator til Søværnets Materielimplementering

Søværnskommandoen søger officer med flair for projektledelse, der kan arbejde på tværs af Forsvaret for at implementere Søværnets nye teknologier og kapaciteter.

Dette er muligheden for at arbejde med den koordinerende sagsbehandling i forhold til kommende kapaciteter i Søværnet. Du bliver stillet overfor et job og udfordringer, hvor du fokuserer på koordinationen, fremdriften og implementeringen af de større materielprojekter i Søværnets enheder.

Du indgår i et team, der arbejder op imod eskadrer, uddannelsescentre, stabe og styrelser for at samle de bedste kompetencer og ressourcer til at få løst opgaven. Dit arbejde har stor indflydelse på Søværnets fremtidige prioriteter.
Om os
Søværnskommandoens element for kapacitetsimplementering er oprettet i 2019, og du bliver således en afgørende faktor i at videreudvikle elementets fremtidige profil, der stadig udbygges efterhånden som nye kapaciteter og sagsområder kommer til. Elementet er placeret i Materiel- og Logistiksektionen - N4, som består af 14 professionelle og engagerede kollegaer hvor implementering, kontrol, logistik, drift og udvikling af materiel er i fokus.

Samlet set skal N4 understøtte Søværnets styrkeproduktion, beredskab og indsættelser.

Sektionens opgaveportefølje er bred, og har berøringsflader til store dele af Forsvarsministeriets område. Stillingen giver derfor mulighed for et stort netværk og berøringsflade i en videre karriere i Forsvaret og en bred forståelse for stabsarbejde.

I N4 er trivsel højt prioriteret. Omgangstonen er uformel og sparringen og det kollegiale sammenhold er grundlaget for vores indbyrdes arbejdsrelationer. Vi lægger vægt på kommunikation og integritet samt et fællesskab med fokus på dine kompetencer og prioriteringer.
Om stillingen
Stillingen er præget af projektorienteret ledelse og helhedssyn i rollen som koordinerende bindeled for den omfangsrige proces det er, at implementere en ny kapacitet. Du vil i stillingen blive præsenteret for opgaver, der kræver helhedsorienteret, projektorienteret og analytisk tankegang.

Du er den koordinator, der skal få det absolut bedste ud af en implementeringsgruppe og vil blandt andet skulle deltage i i Implementeringsgruppe Områdeluftforsvar til implementering af SM-2 missilet. Derudover vil du få en spændende og omfattende rolle som POC på den værnfælles ASW implementering og blandt andet samarbejde med 2 ESK, og Flyvevåbnets ASW gruppe.
Alt efter din erfaring og kompetencer vil du blive tilknyttet forskellige materielprojekter som teknisk faglig ekspertise og ressource

Dine stærke kommunikative evner og strukturelle tilgang til arbejdet bliver dine kerneværktøjer, når du blandt andet repræsenterer arbejdsgrupper forankret bredt og tværgående i organisationen.

Stillingen kræver en stor grad af selvstændighed og strukturel tilgang, da der i forbindelse med en implementering af store kapaciteter, er tale om en stor mænge information, deadlines, identificering af risici og afhængigheder, som det bliver din opgave at holde styr på samt afholde møder i implementeringsgrupperne, hvor du har overblikket og mødeledelsen.

Stillingen kræver en alsidig officer, som har lyst til at arbejde med en bred opgavesammensætning og forskelligartede opgaver, og du besidder skriftlige såvel som mundtlige analytiske og kommunikative kompetencer.

Dine primære og indledningsvise arbejdsområder bliver inden for SM-2 og ASW, og ansvarsområdet udvikler sig i forbindelse med at nye større projekter og teknologier skal realiseres i Søværnet – for eksempel i forbindelse med kommende forlig.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant eller en erfaren premierløjtnant der har mod på mere, idet stillingen efter aftale kan kombineres med gennemgang af videreuddannelse. Som premierløjtnant vil du således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling indtil udnævnelse.

Vi søger en helhedsorienteret og dedikeret medarbejder med overblik, flair for struktur og samarbejde. Du skal have gode kommunikative evne, og du skal kunne tilpasse dem rammen for opgaven, og vi forventer, at du arbejder struktureret for at andre kan danne deres overblik.

Du er proaktiv, og du formår at bringe ovenstående kompetencer i spil for bedst at kunne understøtte opgaveløsningen. Ud over at prioritere et helhedssyn på opgaven og interessenterne, skal du samtidig være nysgerrig på de mange detaljer og facetter af opgaven, hvilket er afgørende for resultatet af en implementering.

Du sætter en ære i at kunne begå dig på alle niveauer af organisationen, du er inkluderende og du har en grundlæggende holdning om, at kollegaer spiller hinanden gode via vidensdeling og sparring.

Hvis du vil bidrage med disse kompetencer, kan vi tilbyde et spændende job i elementet for kapacitetsimplementering, med gode muligheder for faglig udvikling og rig mulighed for at supplere kompetencer gennem relevante kurser og uddannelse. Du skal påregne at tage kurser i blandt andet projektledelse, såsom PRINCE 2, grundlæggende projektledelse og Management of Risk, Mødeledelse mv.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Anders Lønne Christiansen på tlf.: +45 728 12057.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 11. december 2022. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. februar 2023.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

24.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent