Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stabsofficer til IT Operationsafdelingen


Stabsofficer til IT Operationsafdelingen

Har du lyst til at være med til at lede en effektiv og sikker drift af Forsvarets kritiske infrastruktur og services, samt bidrage til at højne Forsvarets cyber- og informationssikkerhed? Her er muligheden for at afprøve dine ledelseskræfter og dine evner inden for IT drift og udvikling.
Om os
Forsvaret indeholder en af landets største IT-virksomheder og løser en række spændende drifts- og udviklingsopgaver. Vores mission er at arbejde for fred og sikkerhed i både Danmark og verden. Til støtte for dette, stiller Forsvaret krav om en IT-infrastruktur af meget høj kvalitet. Vi skal både være effektive og samtidig levere gode, brugervenlige IT-tjenester til Forsvarets ansatte. Åbenhed, ærlighed og loyalitet er kodeordene for et godt samarbejde hos os.

Opbygningen af en solid IT organisation pågår lige nu, og du vil blive en del af den kommende FMI Cyberdivision, hvor dine kolleger vil være både militære og civile.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø i moderne rammer med en arbejdsuge på gennemsnitligt 37 timer, fleksibel arbejdstid og betalt frokostpause. På vores unikke arbejdsplads har du med andre ord tid til et liv ved siden af, uden du skal give afkald på kompetenceudvikling og relevante udfordringer.
Om stillingen
Stillingen er nyoprettet med henblik på konsolidering og effektivisering af drift og udvikling af Forsvarets klassificerede systemer. Afdelingen for IT Operations kommer til at bestå at ca. 100 medarbejdere fordelt på fem sektioner. Du vil endvidere have økonomiansvar og skal sikre budgettering samt rapportering for afdelingen.

Afdelingen er under etablering, så der må forventes tilpasning i ansvar og opgaveportefølje.

Sektionens opgaver vil bl.a. omfatte:
• Stabsstøtte til afdelingschefen.
• Udarbejde IT befalinger der understøtter Forsvarets operative virke.
• Opgavestyring på tværs af afdelingen.
• Opfølgning på afdelingens prioriterede opgaver.
• Varetage organisationsudvikling og teknologiudvikling
• Bidrage til konsolidering af eksisterende IT løsninger.

Stillingen vil indeholde et stort ansvar i en til tider travl og varieret hverdag. Du vil få en bred kontaktflade i og uden for FMI. Du vil også få stor frihed i løsningen af opgaverne og i din dagligdag, og en høj grad af fleksibilitet i forhold til hvordan de gribes an.

Du vil blive klædt godt på, af en erfaren afdelingschef, og vil kunne trække på støtte herfra.
Om dig
Vi forestiller os, at du er selvkørende, erfaren og robust af natur samt arbejder struktureret. Du er samarbejdsorienteret og trives med at arbejde på kryds og tværs i en matrixorganisation. Du fremstår seriøs, tillidsvækkende og præsentabel, og du kan begå dig blandt dine kommende kollegaer.

Vi forestiller os at du har en militær baggrund samt har arbejdet i en operativ stab, samt et godt kendskab til IT-teknologiudvikling. Vi ser gerne, at du har gennemført Videreuddannelsestrin II eller tilsvarende med mulighed for realkompetenceafklaring, men det vigtigste er, at du er den rigtige kandidat for os. Derfor vil der også være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale.

Din chef Jesper Roelsgaard, ser gerne at ”du er analytisk skarp, proaktiv og handlekraftig på planlægning og igangsættelse af leverancer. Du trives med, at interagere med medarbejdere og chefer på alle niveauer i en politisk styret organisation”.

Du har dokumenterede resultater inden for levering af IT, operativt virke samt ledelse af komplekse opgaver og projekter i en større offentlig eller privat virksomhed. Det er desuden en fordel, men ikke et krav, hvis du har kendskab til Forsvarsministeriets organisation og forsvarets opgaveløsning, samt kan navigere mellem de forskellige myndigheder og styrelsers IT behov.

Du har et godt humør og formår at kommunikere teknisk komplekse informationer til såvel tekniske som ikke-tekniske samarbejdspartnere og kolleger på dansk og engelsk i både skrift og tale på et fagligt niveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling, så hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingschefen major Jesper Roelsgaard, der kan træffes på telefon 5333 0073.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Betina Koch-Søfeldt, på telefon 7281 9128.

Ansøgningsfristen er den 08. december 2022.

Vi afholder løbende samtaler og forventer ansættelse hurtigst muligt.

Du søger via linket. For at kunne komme i betragtning til stillingen, bedes du vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM KAPACITETSANSVARLIG KONCERN IT
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Ca. 300 af FMI’s 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Hvidovre.

Kapacitetsansvarlig Koncern IT (KAKI) er en division under FMI, som driver, vedligeholder og udvikler koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer. Endvidere driver og udvikler KAKI koncernens SAP-applikation DeMars. KAKI forestår desuden koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring samt sikkerhed og kvalitetsstyring mv. inden for informatikområdet for hele koncernen.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

08.12.2022

Indrykningsdato

24.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent