Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Våbensektionen søger en engageret kaptajn/kaptajnløjtnant som udviklingsansvarlig for en række af Forsvarets våben


Våbensektionen søger en engageret kaptajn/kaptajnløjtnant som udviklingsansvarlig for en række af Forsvarets våben

Vil du spille en afgørende rolle dels i kommende anskaffelser af nye landmilitære våben, dels den fremtidige udvikling af flere af Forsvarets nuværende større landmilitære våben og våbensystemer? Så er stillingen som system- og udviklingsansvarlig ved Våbensektionen noget for dig!
Om os
Våbensektionen er placeret i Kapacitetsansvarlig LAND (KALA) i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), der anskaffer, drifter og bortskaffer landmilitært materiel. Stillingen er placeret i en sektion bestående af en militær chef, fem civile ansatte (fortrinsvis ingeniører) og tre militære ansatte (seniorsergenter).

Sektionen er ansvarlig for Forsvarets forskellige håndvåben og våbensystemer samt al Forsvarets skydebanemateriel. Dette indebærer, at sektionen skal holde disse våben, våbensystemer og materiel i drift samt tilsikre den fremtidige udvikling af samme. Når der opstår nye behov, så er det også sektionens ansvar at understøtte disse materielmæssigt. En af de forventelige kommende større anskaffelser er det nye mellemdistance panserværnsvåben til Forsvarets enheder.

For at udføre ovenstående opgaver er sektionen formel opdelt i to dele med hvert deres drift- og udviklingsfokus. Der betyder, at der for hvert våben og våbensystem er to medarbejdere, der har hhv. ansvaret for drift (”her og nu”) og udvikling (”på længere sigte”) – i dagligdagen arbejdes der meget tæt sammen.

Sektionen har det privilegie at arbejde med materiel, der betyder noget for brugerne. Da sektionen servicerer hele Forsvaret, er der en meget stor berøringsflade med diverse brugere, interessenter og samarbejdspartnere i og udenfor KALA, og dermed er dagligdagen generelt meget dynamisk.
Om stillingen
Du vil stå i spidsen for udviklingen af en række våben og systemer; det tunge maskingevær, de lette maskingeværer, panserværnsvåben (PVV), røgkastersystemet, diverse ringaffutager til tunge våben og våbenholdere samt de stabiliserede våbenstationer (STAVS).

Du vil samtidig bistå den driftsansvarlige i relation til ”dine” våben og våbensystemer. I det daglige er det dig, der håndterer en stor del af dialogen med leverandører, samarbejdspartnere samt brugerne i relation til udviklingstiltag, test, indgåelse af rammeaftaler mv.

Som nævnt spiller du en væsentlig rolle ved anskaffelse og implementering af nye våben og systemer. I den kommende tid vil implementeringen af den nye STAVS Protector samt den efterfølgende integration af PVMS (Spike LR2) fylde rigtig meget. Samtidig er det forventningen, at der snart skal anskaffes et nyt mellemdistance panserværnsvåben, hvilket du vil stå i spidsen for i sektionen.
Om dig
Du har en baggrund som kaptajn/kaptajnløjtnant med en solid operativ baggrund, således at du allerede har kendskab til mange af de operative krav til ”dine” våben og våbensystemer. Du har bredt kendskab til Forsvarets organisation og opgaveløsning, samt en evne og vilje til at arbejde bredt på tværs af hele Forsvaret.

Du er analytisk stærk og formår dels at arbejde struktureret, dels at skabe fremdrift inden for egne områder. Du kan arbejde selvstændigt og sætter her stor pris på frie rammer men kan samtidig bl.a. i makkerpar skabe rigtige gode resultater. Du har endelig mod på at kombinere din viden/erfaringer med helt nye og til tider meget komplicerede problemstillinger.

Du har erfaring med projektledelse, og der er en fordel, hvis du har kendskab til PRINCE 2. Samtidig er det en stor fordel, hvis du tidligere har arbejdet i DeMars.

Du har generelt en stor interesse for våben og deres taktiske indsættelse, evt. suppleret med en god teknisk viden. Det er en fordel, hvis du allerede har haft berøring med studie- og udviklingsvirksomhed og samt tidligere erfaringer med systemintegration (fx på køretøjer).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Til orientering er stillingen også slået op på M232 niveau.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Peter Rasmussen på tlf.: 29 16 83 04 eller via mail FMI-LA-CHWVB@FIIN.DK

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, specialkonsulent Ask Blicher på telefon 3266 5576.

Ansøgningsfristen er den 8. januar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv.

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FMI - Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.01.2023

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent