Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

A35 sektionen i Flyvevåbnets Nationale Air Operation Center søger kaptajn med et stærkt operativt mindset.


A35 sektionen i Flyvevåbnets Nationale Air Operation Center søger Kaptajn med et stærkt operativt mindset.

Hvis du er kaptajn med en stærk operativ profil, som evner at sagsbehandle komplekse problemstillinger og bevare overblikket i en operativ præget hverdag, så er her muligheden for at blive en del af et udfordrende og dynamisk miljø i Flyvevåbnets nationale luftoperative føringscenter.
Om os
Flyverkommandoen udøver ledelse, styring og føring af Flyvevåbnets myndigheder. I Flyverkommandoen er det Flyvevåbnets nationale luftoperative føringscenter - benævnt National Air Operations Centre (NAOC), der udfører den operative planlægning, indsættelse og føring af luftstyrker under fred, krise og konflikt.

Fra NAOC planlægges og indsættes Flyvevåbnets operative kapaciteter, både i beredskabsopgaver og i forbindelse med støtte til andre værn og myndigheder. I forbindelse med træning, øvelser og operationer, planlægges og koordineres der med nationale og internationale samarbejdspartnere. NAOC er samtidig Operationsdivision i Flyverkommandoen med ansvar for sagsbehandling af Flyvevåbnets operative områder.

Future Operations er en af to sektioner i NAOC operationsafdeling, med ansvaret for en række opgaver i forbindelse med planlægning, koordination og gennemførelse af Flyvevåbnets indsættelser. Sektionen er ansvarlig for koordination og udarbejdelse af planen for gennemførelse af flyvning på mellemlang og kort sigt, som sker i snæver koordination med Flyvevåbnets Wings og de rekvirerende myndigheder. Sektionen har tillige ansvaret for sagsbehandling af en række opgaver, som understøtter Flyvevåbnets operative virksomhed, herunder sagsbehandling af klage- og erstatningssager i forbindelse med forsvarets flyvninger samt indhentning og sagsbehandling af diplomatiske tilladelser i forbindelse med forsvarets flyvninger.
Om stillingen
Du vil være elementleder for et lille element i sektionen, som har til primære opgave at skabe overblik og udarbejde årsplanlægning over de operative driftsopgaver, som flyvevåbnets operative enheder og kapaciteter skal indsættes i. Opgaven kræver løbende koordination med en række myndigheder og enheder i og uden for Flyvevåbnet. Ud over planlægningsoversigten skal elementet udarbejde befalinger for udvalgte aktiviteter, deltage i planlægnings- og styringsmøder samt afvikle relations- og koordinationsmøder.
Du vil tillige skulle deltage i det daglige arbejde med planlægning, koordination og tasking af Flyvevåbnets operative kapaciteter i nationale opgaver og indsættelser i samarbejde med din kollega i sektionen, herunder fungere som Air Task Order Chief.
Sekundær vil du skulle indgå i sektionens øvrige opgaver, såvel som du vil skulle kunne indgå i NAOC operative føringscenter i krise- og krigsopgaver.

Idet sektionens organisation og opgavekompleks er under tilpasning, vil du have mulighed for medvirke til at udvikle stillingen fremadrettet, såvel som dine arbejdsopgaver søges designet efter de kvalifikationer du måtte komme med.
Om dig
Du er kaptajn i Flyvevåbnet med en god helhedsforståelse for Flyvevåbnets virke, de operative kapaciteter og gerne med erfaring i stabsarbejde og sagsbehandling på enten wing- eller kommandoniveau.

Operativ erfaring med luftoperativ føring vil være en fordel men ikke et krav, da du vil blive tilbudt relevant kompetenceudvikling for opbygning af de nødvendige faglige færdigheder.

Du vil have et tæt samarbejde med en lang række myndigheder og styrelser inden for Forsvarskommandoens myndighedsområde og med eksterne styrelser og myndigheder, hvorfor der lægges vægt på gode evner til samarbejde på tværs af myndigheder og institutioner. Du skal besidder gode kommunikative evner og kan formulere dig tydeligt på skrift og i tale på både dansk og engelsk, herunder kunne udarbejde sagsoplæg og anvende KESDH.

Der skal i stillingen forventes rejseaktiviteter i ind- og udland, såvel som der er muligheden for udsendelse i internnationale missioner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for NAOC Future Operations, Major Jes Kem Milling, FKO-F-CHNOF@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfrist: 6. januar 2023. Forventet startdato 1. februar 2023 eller snarest muligt. Samtaler forventes gennemføres umiddelbar efter ansøgningsfristen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FLK
Flyverkommandoen består af en Operationsdivision med et National Air Operation Centre (NAOC), en Planlægnings- og Kapacitetsdivision, Aviation Safety og en Ledelsessektion. Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt støtter underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

06.01.2023

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent