Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Akademisk medarbejder til team for forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd


Akademisk medarbejder til team for forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd

Er du optaget af at udvikle stærke arbejdsmiljøer, der understøtter trivsel og psykologisk tryghed i store organisationer, og drømmer du om at indgå i et team, der yder praksisnær støtte og rådgivning og uddannelse til Forsvarets chefer og myndigheder?
Så er du måske vores nye kollega på Forsvarsakademiet, Institut for Ledelse og Organisation (ILO).
Om os
Vi udvikler og styrker Forsvarets kompetencer til ledelse og organisation.
Vi er kendt for at gøre en forskel, når vi yder professionel og faglig støtte til Forsvarets chefer og myndigheder - alt sammen fra et stærkt arbejdsmiljø hvor forskning, uddannelse og udvikling integreres i vores faglige fællesskab.

Du bliver del af et spændende institut som arbejder med ledelses- og organisationsudvikling på højt niveau. Instituttet giver enkeltpersoner og grupper, f.eks. Forsvarets chefer og myndigheder, adgang til forskningsbaseret viden om ledelse- og organisationsudvikling i militær sammenhæng og medvirker til, at denne viden omsættes til anvendelse i praksis, og at erfaringer fra praksis nyttiggøres ved udviklingen af det teoretiske grundlag.

Det teoretiske afsæt er baseret på forskning og erfaringer med militær ledelse og organisation. Vi ser organisationer og processer i organisationer som potentielt komplekse og har tillige et helhedsorienteret og relationelt perspektiv på ledelse i spændet mellem fornyelse og stabilitet og mellem relationer og resultater. God ledelse i Forsvaret er bekrevet i Forsvaret Ledelsesgrundlag og bygger på en antagelse om, at ledelse altid foregår i en balancering mellem flere ofte modsatrettede krav, forventninger og logikker.

Vi er et institut, som arbejder sammen om at skabe stærke løsninger. Vi har et godt sammenhold og der er mange erfarne kolleger, som er interesserede lyttere og sparringspartnere, når en sag skal vendes. Hverdagen er varieret, og vi har fleksible arbejdsforhold. Vi har et fagligt miljø, hvor vi som oftest både kan fordybe os i tingene og få afprøvet teorier i praksis
Vi er placeret på Svanemøllens Kaserne på Østerbro.
Om stillingen
For Forsvaret er diversitet, tryghed og trivsel for alle medarbejdere en hjørnesten for opgaveløsningen. Vores vigtigste kompetencer er nemlig de medarbejdere, som Forsvaret udgøres af. Forsvaret er en moderne og attraktiv arbejdsplads. Centralt i det står vores evne til at understøtte og udvikle stærke og sunde arbejdsmiljøer, herunder forebygge og håndtere eventuelle krænkelsessager.

Som ny kollega hos os, bliver du del af et team der skal implementere Forsvarets trænings- og uddannelsesindsats til forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd.

Du bliver omgivet af en gruppe dygtige forskere og praktikere, som alle er dybt optagede af at understøtte Forsvarets viden og praksis på området for ledelse, chefvirket i Forsvaret og ikke mindst udvikling af stærke og trygge arbejdsmiljøer, herunder med særligt fokus på forebyggelse af krænkelser.

Du medvirker til implementering og institutionalisering af Forsvarets trænings- og uddannelsesindsats til forebyggelse af krænkende adfærd. Det konkrete projekt skal implementeres inden udgangen af 2025, og vi er allerede i gang.

Du indgår i et team, der indledningsvist videreudvikler og driver et projekt for alle Forsvarets medarbejdere. I vil typisk blive involveret i sammenhænge, hvor komplekse udfordringer skal drives og faciliteres, eller når viden om og metoder inden for ledelse skal omsættes i praksis.

Stillingen indbefatter følgende hovedopgaver:

•Medvirke til, i samarbejde med kollegaer på FAK og i Forsvaret, at understøtte Forsvarets målsætninger for udvikling af trygge arbejdsmiljøer og forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd
• Medvirke til at designe og udvikle læringsaktiviteter, der målrettes alle medarbejdergrupper
• Bistå praktisk til støtte for et netværk af lokale medarbejdere, der forestår lokale læringsaktiviteter
• Give input til rådgivning og støtte det lokale chefvirke, myndigheder og medarbejdere
• Medvirke til at udvikle og implementere løsninger, der kan implementeres bredt på Forsvarets uddannelser
• Medvirke til at udarbejde evalueringer af indsatsen og medvirke til løbende afrapportering
• Bistå med sparring og indsigt inden for psykisk arbejdsmiljø, herunder et løbende fokus på regler, love, nyeste viden om psykisk arbejdsmiljø mv.

Som del af vores ’task force’ på området, vil du medvirke til det praktiske arbejde med planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af projektet aktiviteter i tæt samarbejde med en opgaveansvarlig kollega, ligesom at du vil indgå i opgaver, der løftes i fællesskab på tværs af instituttet. Det må forudses, at stillingen gradvist vil udvikle sig og i stigende grad vil blive en integreret del af instituttets øvrige opgaveløsning.
Om dig
Stillingen er slået op både som civil og militær.

Vi ser frem til at samarbejde med dig om ledelse- og organisationsudvikling. Vi forestiller os, at du er en god holdspiller med god erfaring inden for ledelse og arbejdsmiljø, f.eks. som konsulent eller officer med praktisk ledelseserfaring.

Det er en fordel, at du har erfaring med arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, og at du brænder for udvikling af sunde og trygge arbejdsfællesskaber.

Vi forventer, at du både kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå som holdspiller på et stærkt hold.

Formentlig er du som os optaget af ledelse og arbejdsmiljø og det, der bevæger sig inden for både forskning og praksis f.eks. på områder som psykisk arbejdsmiljø, ledelse, kultur og forandringer, facilitering, læring i organisationer.

Din baggrund:
• Du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse eller officersbaggrund med stor systemindsigt og evt. efteruddannelser, som dokumenterer et fagligt udgangspunkt.
• Du har erfaring undervisning og facilitering af læringsprocesser, gerne inden for psykisk arbejdsmiljø.
• Du har måske også arbejdet med udvikling af digitale læringsmuligheder.
• Du har erfaring med udvikling af ledelse og psykisk arbejdsmiljø fra en offentlig organisation.
• Du har praktisk erfaring med projektledelse og har eventuelt medvirket til implementering af større virksomhedskritiske opgaver.

Du er indstillet på, at der kan være en del rejseaktivitet forbundet med stillingen, herunder tjenestebesøg til enheder i nationale og internationale operationer.

Hvis du kan se dig selv i det, så tilbyder vi dig et spændende og fagligt udviklende job i et stærkt fagfællesskab, der med stor energi understøtter ledelses- og organisationsudvikling i en vigtig og relevant samfundsinstitution, der netop ser god ledelse som et professionelt kendetegn.
Ansættelsesvilkår
Civile ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem
Finansministeriet og akademikere i Staten.
Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg.
Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som militær besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

For både civile og militære ansøgere:
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte velkommen Institutchef Vilhelm S. Holsting på mail VIHO@fak.dk og telefon 7281 7562 eller sektionschef Allan Møller-Petersen på mail ALMO@fak.dk og telefon 2190 2000

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon 7281 9172.

Ansøgningsfrist er den 18. december 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse fra 1. februar 2023 eller snarest derefter. Dog venter vi gerne på den helt rette ansøger

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.

FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed.
Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

18.12.2022

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent