Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Socialrådgiver til Veterancentret i Fredericia


Socialrådgiver til Veterancentret i Fredericia

Forsvarets Veterancenter har brug for dig og dine stærke formidlings- og rådgiverkompetencer til en spændende og meningsfuld stilling med både individuel rådgivning og oplæg for større grupper.

Du får et vigtigt ansvar i arbejdet med sårbare veteraner og deres pårørende. Derudover er du med til at forberede soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelse i internationale missioner.
Om os
I Veterancentret varetager vi en tværfaglig, systematisk indsats, der er rettet mod soldater, veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse i internationale operationer. Veterancentret har det samlede overblik på veteranområdet og arbejder løbende for, at indsatserne på veteranområdet kvalificeres og udvikles.

I Rådgivnings- & Rehabiliteringsafdelingen er det rådgivernes opgave at vejlede om blandt andet sociale, uddannelsesmæssige og økonomiske forhold efter udsendelse og hjælpe veteraner med psykiske og fysiske skader i arbejde. Vi har hovedkontor i Ringsted, men de fleste af vores rådgivere sidder på lokale veterancentre rundt om i landet.

Du bliver en del af et stærkt fagligt og tværfagligt fællesskab bestående af socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere, familierådgivere, opsøgende rådgivere og psykologer.

Vi arbejder med fælles supervision og behandlingskonferencer, hvor vi styrker fællesskabet og kendskabet til hinandens funktioner og kompetencer.
Om stillingen
Din primære opgave består i at rådgive soldater og veteraner med sociale og/eller psykiske problemer, som følge af udsendelse i internationale missioner. Derudover får du en del kontakt med pårørende, værnepligtige og vores mange samarbejdspartnere og er sparringspartner for chefer i Forsvaret i spørgsmål af social karakter.

Du har et tæt tværfagligt samarbejde med Forsvarets psykologer, beskæftigelsesrådgivere, familierådgivere og opsøgende rådgivere i sager om tilskadekomst i international tjeneste.

En vigtig del af jobbet er også at holde oplæg og orienteringer for større grupper af soldater og pårørende før, under og efter deres udsendelse. Oplæggene handler i høj grad om, hvordan man som soldat og pårørende forbereder sig på udsendelsen og kommer bedst igennem den tid, hvor familien er adskilt samt de udfordringer der kan opstå. Derudover indgår også information om økonomi, forsikringer og andre praktiske forhold, som familierne skal være opmærksomme på i forbindelse med udsendelsen.

Du får fast tjenestested på Ryes kaserne i Fredericia. Du skal påregne at, der bliver en del tjenestekørsel, da du både skal dække opgaver på Fyn og samtidig støtte ind i opgaver i Oksbøl i form af afholdelse af orienteringer og rådgivning af værnepligtige og aktiv tjenestegørende soldater.

Du får en grundig introduktion og oplæring i alle opgaverne og mulighed for at holde oplæggene med støtte fra en kollega inden du afholder dem på egen hånd.

Du får mange gode kolleger og nem adgang til sparring med den faglige konsulent og nærmeste leder. Samtidig kræver jobbet stor selvstændighed og lyst til at repræsentere Veterancentret over for resten af Forsvaret og vores mange samarbejdspartnere.

Med til arbejdsopgaverne følger desuden 1-2 månedlige vagter på Veterancentrets Døgntelefon, hvor du håndterer akut opståede problemer hos veteraner og pårørende. Uden for Veterancentrets normale åbningstid varetages denne opgave fra eget hjem. Derudover skal du forvente weekend- og aftenarbejde i et begrænset omfang i forbindelse med oplæg og orienteringer samt enkelte rejsedage i forbindelse med seminarer, kurser, m.v.
Om dig
Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har bred erfaring inden for det sociale område. Herunder gerne erfaring med arbejdsskader, sygedagpenge, psykiatri og/eller børne- og familiearbejde.

Du møder alle mennesker i øjenhøjde, yder præcis socialfaglig rådgivning med et løsningsorienteret fokus og har erfaring med at inddrage netværkets ressourcer.

Du arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst, men har samtidig en god fornemmelse for, hvornår du skal sparre med og inddrage dine kolleger.

Det er vigtigt, at du både har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner.

Som person har du en vindende personlighed og gejst, som gør, at soldaterne og de pårørende husker dig.

Derudover har du erfaring eller interesse for undervisning og/eller formidling, kan brænde igennem og gøre dit eget fagområde spændende og let forståeligt, når du holder oplæg for større grupper. Det er også en stor fordel, hvis du har interesse for Forsvarets vigtige samfundsopgave og vores medarbejderes vilkår og trivsel.

Det er et krav, at du har kørekort til personbil, da du kommer til at benytte Forsvarets tjenestebiler.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for socialrådgivere i staten og LC/CO10-Fællesoverenskomsten.

Basislønnen består af en grundløn på 28.527,78 kr. pr. måned og en intervaldel, som er til forhandling. Derudover modtager du et ikke-pensionsgivende centralt forhandlet rådighedstillæg på 2.445,43 kr. pr. måned. Endelig er der mulighed for forhandling af et personligt tillæg efter kvalifikationer og kompetencer. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 18 %.

Stillingen er til besættelse den 1. februar 2023 eller snarest derefter. Arbejdstiden er 37 timer ugentlig inkl. frokostpause.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af socialrådgiversektionen Jonna Nielsen på tlf. 7216 3298 og tillidsrepræsentant Ann Dorthe Dinesen på tlf. 7281 9821. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Birgit Jepsen på tlf. 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 18. december 2022 og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 1 og 2 lige efter nytår.

Du søger stillingen via linket og vi beder dig samtidig vedhæfte din ansøgning, CV og kopi af dit uddannelsesbevis. Vær opmærksom på at bilag skal tilføjes som pdf-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Ud over de proaktive indsatser kan alle veteraner og pårørende få støtte fra psykologer og socialrådgivere, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi koordinerer indsatser med interne og eksterne aktører på området. Opgaverne omfatter bl.a. produktion og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

18.12.2022

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent