Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Motormekaniker til Jægerkorpsets Vedligeholdelsessektion


Motormekaniker til Jægerkorpsets Vedligeholdelsessektion

Har du lyst til en afvekslende, spændende og indholdsrig hverdag? I bekræftende fald så læs blot videre…
Betragter du dig selv som serviceminded, fleksibel, selvstændig og omstillingsparat? Kunne du tænke dig at blive en del af et af Forsvarets helt særlige fællesskaber? Og syntes du, det kunne være attraktivt at komme til at arbejde indenfor specialoperationsstyrkemiljøet? Så er Jægerkorpsets (JGK) ledige stilling som motormekaniker helt sikkert noget for dig!
Om os
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets specialoperationskommando.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.

Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk.
Om stillingen
Stillingen som motormekaniker ved JGK betragtes generelt som udfordrende. Vedligeholdelses-sektionen er en enhed i kontinuerlig drift, hvor der altid sker noget. Det giver blandt andet en særlig følelse af, at alle medarbejdere er med til at gøre en forskel - hver dag.

Nogle af de områder du kommer til at beskæftige dig med, er bl.a. eftersyn, reparationer, periodisk syn af personvogne, lastvogne, motorcykler, special- og indsatskøretøjer samt øvrigt materiel, der hører ind under faggruppe motor.

Vedligeholdelsessektionen fungerer som 1 ECH for JGK, men har 3 ECH beføjelser på alt materiel, der er dedikeret specifikt til JGK. Det betyder, at opgaver indenfor alle kategorier på vedligeholdelsesniveau I kan forudses - ligesom opgaver med særlige materieltyper også forekommer. Derudover yder sektionen forskellige former for anden støtte og service til JGK og de enkelte dispositionsenheder - såvel i dagligdagen som i forbindelse med øvelser og operative opgaver i både ind- og udland.

Vedligeholdelsessektionen består organisatorisk af tre befalingsmænd, en forsyningsekspedient, fem motor-, en våben- og en elektronikmekaniker. Et godt fællesskab i sektionen - i form af gode sociale relationer, positiv kommunikation og et godt samarbejde, er altafgørende for, at de mange opgaver kan løses på tilfredsstillende vis. Men logistisk virke i specialoperationsstyrkemiljøet stiller også krav til egenskaber som eksempelvis fleksibilitet, kreativitet, ansvar og tillid, da en stor del af opgaverne skal løses selvstændigt af den enkelte mekaniker, som er på stedet.
Om dig
Du bærer som minimum graden konstabel, og har forrettet tilfredsstillende tjeneste.

Det er et krav, at du er uddannet motormekaniker, og har de fleste af de til funktionen hørende kurser, samt at du har oparbejdet en vis rutine indenfor de gængse materieltyper. Du er i stand til at arbejde selvstændigt med pålagte opgaver, og du har en personlighed, der gør, at du 'kemimæssigt' passer ind i fællesskabet og er i stand til at fungere i forskellige teamkonstellationer.

Du er omstillingsparat, da arbejdsdagene i Jægerkorpset sjældent er ens, ligesom opgaverne ikke altid er kendte på forhånd.
Du er god til at kommunikere med kollegerne i sektionen, ligesom du gerne deler dine erfaringer, kvalifikationer, viden og færdigheder med øvrige medarbejdere i JGK, når det er relevant.

Du evner at se muligheder frem for begrænsninger, og det er vigtigt, at du har den rette holdning til arbejdet i den logistiske verden. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere udsendelser og gerne i funktionen som motormekaniker.

Du er klar til en dynamisk hverdag, hvor der er fokus på opgaven. Du trives med ansvar og de deraf afledte krav til dig som medarbejder og person. Du håndterer både de rutinemæssige opgaver som eftersyn og de mere udfordrende opgaver, som ansporer til, at du også besidder evnen til at tænke ud af boksen.

Du har en god og stærk psyke, og er i allround, god fysisk form, idet jobbet som mekaniker ved JGK kræver en fysisk kapacitet, som til tider kan ligge lidt over det niveau, der svarer til at kunne honorere forsvarets basiskrav.

Det er et krav, at du er i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori B og C og ønskeligt til kategori A, D og E. Det er endvidere ønskeligt, at du behersker engelsk på SLP niveau 2-2-2-2.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos seniorsergent Danny Rolin på telefon 30917337 eller alternativt chefsergent Henrik Hviid, på telefon 728 39010 eller mail JGK-S101@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. januar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. februar 2023 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er Danmarks landmilitære specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede. Opgaveløsningerne er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og overraskende styrkeanvendelse.
Jægerkorpset har hjemsted på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i verdens brændpunkter.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.01.2023

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent