Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Sikkerhedskoordinator ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg


Sikkerhedskoordinator ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg

Har du lyst til et spændende job i dynamiske omgivelser? Vi tilbyder en udfordrende stilling som sikkerhedsofficer for Air Transport Wing (ATW) og næstkommanderende ved vores nyoprettede Sikkerhedskontor.
Om os
”Stærk og pålidelig – over alt”. Sådan lyder mottoet her hos Air Transport Wing, og vores vigtigste ressource for at leve op til det, er vores medarbejdere. Vi lægger vægt på, at alle trives og bliver en del af et godt og engageret team, hvor der er plads til den enkeltes personlige og faglige udvikling – vores mangfoldighed er vores styrke.

Ved Air Transport Wing holder Forsvarets transport- og overvågningsfly til. Udover at vores dagligdag går med træning, bidrager vi til både internationale udseendelser i verdens brændpunkter og løsning af nationale samfundsopgaver. Vi løser altså mange forskellige opgaver både i og uden for Danmark, og har altid indsatte fly.
Om stillingen
Du bliver, i samarbejde med den daglige leder af sikkerhedskontoret, der også er koordinerende sikkerhedsofficer for hele garnison Flyvestation Aalborg, en nøglefunktion i driften og udviklingen af den militære sikkerhed (MILSIK).

Du skal som næstkommanderende i sikkerhedskontoret, bidrage til at MILSIK og sikkerhedskontoret løbende udvikles, herunder sørge for at den militære sikkerhed, informationssikkerhed og kryptoforvaltning ved ATW efterlever de pålagte krav og bestemmelser. Du skal ligeledes være med til at sikre, at MILSIK altid er en nøglefunktion under løsningen af ATW pålagte opgaver, under såvel nationale som internationale øvelser samt i pålagte nationale og internationale operationer.

Dine opgaver vil udover virket som næskommanderende i sikkerhedskontoret, være sikkerhedsofficer for ATW. Her skal du vurdere, analysere og iværksætte modtagne MILSIK tiltag, formidle beredskabsmæssige foranstaltninger, forestå sikkerhedsmæssige briefinger og på sigt deltage i de militære sikkerheds eftersynshold internt ved ATW og som del af Flyvevåbnets militære sikkerhed eftersynshold ved andre enheder i Flyvevåbnet.

Du vil i perioder skulle fungere som alternativ Kryptokustode, ligesom du skal bidrage til sagsbehandlingen vedr. KRYPTO og Informationssikkerhed.

Som handlekraftig og ressourcestærk chefsergent inden for den militære sikkerhed, kan du forvente en vis rejseaktivitet. Planlægning og afrejse sker i et højt operationstempo og til tider med meget kort varsel.
Om dig
Vi forventer, at du er en selvstændig og handlekraftig chefsergent (eller seniorsergent der er bedømt egnet til udnævnelse), der kan fungere i et ofte hektisk og meget omskifteligt arbejdsmiljø.

Du er ledelsesmæssig stærk, således at du kan indgå som en naturlig del i den militære sikkerhed i samarbejde med den øvrige sikkerhedsorganisation. Du kan overskue flere komplekse opgaver på samme tid og vedligeholde et bredt netværk inden for såvel uden for ATW daglige rammer. Du er innovativ og forstår at se mulige løsninger inden for den militære sikkerhed, der kan fungere hjemme som under internationale operationer.

Det er vigtigt, at du har et særdeles detaljeret kendskab til Flyvestation Aalborg, da Chefen for ATW også er den lokale Garnisonskommandant.

Du har allerede et indgående kendskab til MILSIK under FKOBST 358-1 og har forståelse for Forsvaret og Flyvevåbnets operative virke. MILSIK erfaring vægtes derfor højt. Du har eller er i gang med at gennemføre uddannelsen som Eksamineret Sikringsleder. Endvidere vil erfaring fra en af Flyvåbnets Bevogtningstjenester være en klar fordel, ligesom detaljeret kendskab til Flyvestation Aalborg er et ubetinget krav. Du er endvidere i besiddelse af kørekort til kategori B.

Du er en dygtig og effektiv kommunikator i både skrift og tale, på såvel dansk som på engelsk.

Personlige kvalifikationer vil blive vægtet højt i forbindelse med stillingsbesættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ATW-A2, Major Thomas Bundgaard. Mail: ATW-A2-001@mil.dk Tlf.: 72846201
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 11. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ATW
Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.
Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig - over alt” mening for Wingens medarbejdere.
”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.
Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent