Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Koordinerende Sikkerhedsofficer ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg


Koordinerende Sikkerhedsofficer ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg

Har du lyst til et spændende job i dynamiske omgivelser? Vi tilbyder en udfordrende stilling som Koordinerende Sikkerhedsofficer og leder af vores nyoprettede Sikkerhedskontor.
Om os
”Stærk og pålidelig – over alt”. Sådan lyder mottoet her hos Air Transport Wing, og vores vigtigste ressource for at leve op til det, er vores medarbejdere. Vi lægger vægt på, at alle trives og bliver en del af et godt og engageret team, hvor der er plads til den enkeltes personlige og faglige udvikling – vores mangfoldighed er vores styrke.

Ved Air Transport Wing holder Forsvarets transport- og overvågningsfly til. Udover at vores dagligdag går med træning, bidrager vi til både internationale udseendelser i verdens brændpunkter og løsning af nationale samfundsopgaver. Vi løser altså mange forskellige opgaver både i og uden for Danmark, og har altid indsatte fly.
Om stillingen
Du bliver den koordinerende sikkerhedsofficer for Flyvestation Aalborg Garnison. Du skal, som daglig leder af sikkerhedskontoret, bidrage til at militær sikkerhed (MILSIK) og sikkerhedskontoret udvikles, herunder sørge for at MILSIK, informationssikkerhed og kryptoforvaltning ved Air Transport Wing (ATW) efterlever de pålagte krav og bestemmelser. Endvidere skal du være med til at sikre, at den militære sikkerhed altid er en nøglefunktion, som en del i løsningen af ATW pålagte opgaver, under såvel nationale som internationale øvelser samt i pålagte nationale og internationale operationer (INTOPS).

Dine opgaver vil, ud over den daglige ledelse af sikkerhedskontoret, være at vurdere, analysere og iværksætte modtagne sikkerhedstiltag, formidle beredskabsmæssige foranstaltninger, forestå sikkerhedsmæssige briefinger og på sigt deltage på militære sikkerhed eftersynshold internt ved ATW og som del af Flyvevåbnets MILSIK eftersynshold ved andre enheder i Flyvevåbnet.

Du vil i perioder skulle fungere som alternativ kryptokustode, ligesom du skal bidrage til sagsbehandlingen vedr. KRYPTO og Informationssikkerhed.
Om dig
Vi forventer, at du er selvstændig og handlekraftig kaptajn eller premierløjtnant, som er klar til udnævnelse.

Du er innovativ og forstår at se mulige løsninger inden for MILSIK, der kan fungere i et ofte hektisk og meget omskifteligt arbejdsmiljø.

Du har et grundlæggende kendskab til MILSIK under FKOBST 358-1 og har forståelse for Forsvaret og Flyvevåbnets operative virke. Egentlig MILSIK erfaring og uddannelse vil være en fordel, men ikke en nødvendighed. Du er endvidere i besiddelse af kørekort til kategori B.

Du er en dygtig og effektiv kommunikator i både skrift og tale, på såvel dansk som på engelsk.

Personlige kvalifikationer vil blive vægtet højt i forbindelse med stillingsbesættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Aalborg.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Major Thomas Bundgaard. Mail: ATW-A2-001@mil.dk Tlf.: 72846201.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfrist 18. december 2022. Samtaler afholdes umiddelbart herefter. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Air Transport Wing:
ATW er hjemmehørende på Flyvestation Aalborg. ATW er hjemsted for flyvevåbnets transport- og inspektionsfly: C130J Hercules og CL604 Challenger. ATW spænder over en bred vifte af opgaver såsom forsyningsflyvning til det nordatlantiske område, flystøtte til specialstyrker, indsættelse i nationale og internationale operationer, farvandsovervågning og suverænitetshævdelse.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.12.2022

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent