Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Forsyningsspecialist til Air Transport Wing forsyningstjeneste på Flyvestation Aalborg


Forsyningsspecialist til Air Transport Wing forsyningstjeneste på Flyvestation Aalborg

Udadvendt og selvstændig forsyningsspecialist søges til forsyningstjenesten, Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg
Om os
”Stærk og pålidelig – over alt”. Sådan lyder mottoet her hos Air Transport Wing, og vores vigtigste ressource for at leve op til det, er vores medarbejdere. Vi lægger vægt på, at alle trives og bliver en del af et godt og engageret team, hvor der er plads til den enkeltes personlige og faglige udvikling – vores mangfoldighed er vores styrke.

Ved Air Transport Wing holder Forsvarets transport- og overvågningsfly til. Udover at vores dagligdag går med træning, bidrager vi til både internationale udseendelser i verdens brændpunkter og løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi løser altså mange forskellige opgaver både i og uden for Danmark, og har altid indsatte fly.
Om stillingen
Stillingen er en nyoprettet stilling og der vil således være mulighed for at have indflydelse på processerne omkring opgaveløsningen i stillingen.

Stillingen er oprettet med henblik på at styrke processerne for hele Air Transport Wing (ATW) i relation til indkøb af varer og tjenesteydelser indenfor ATW budgetområde.

Ud over at løse fagspecifikke opgaver indgår stillingsindehaveren i ATW forsyningstjenestes ledelsesteam og deltager som sådan i løsning af de samlede opgaver som forsyningstjenesten står for.

Flyene er den vigtigste ressource for ATW, og du skal forvente, at der bliver stillet krav til kvalitet og leveringstider. Der er behov for at du kan holde mange bolde i luften på samme tid, både på kort og lang sigt.

Du bliver en vigtig del af alle relevante forsyningsopgaver i relation til både vedligeholdelse samt anskaffelse af nødvendigt materiel, udstyr og øvrige ydelser og skal kontinuerligt styrke og udvikle dialogen med vores kunder.

Med udgangspunkt i de operative opgaver, stilles der store krav til fleksibilitet og selvstændighed for kontinuerligt at yde den bedst mulige forsyningsstøtte til ATW.

Vi indgår i Flyvevåbnets beredskab, og stillingen stiller krav om, at du kan indgå i øvelser i ind- og udland, udsendelser og diverse militære og civile kurser
Om dig
Du er som udgangspunkt udnævnt oversergent eller erfaren sergent med potentiale til uddannelse til oversergent og du skal helst have forrettet tilfredsstillende tjeneste i en forsyningsfunktion.

Du har let til smil og har forståelsen af at, forsyningstjenesten er en servicefunktion der kræver samarbejde med både kunder, leverandører og egne kollegaer. Herudover kan du arbejde selvstændigt inden for definerede rammer.

Du har en faglig uddannelse som logistikassistent eller tilsvarende samt Flyvevåbnets Flytekniske Forsyningsuddannelse og kan dokumentere dette med et uddannelsesbevis. Alternativt skal du have et stærkt kendskab til SAP og erfaring med forsyningsarbejde i forsvaret.

Du skal på sigt være indstillet på at gennemføre uddannelsen som logistikassistent og/eller Flyvevåbnets Flytekniske Forsyningsuddannelse i samarbejde med din nærmeste leder.

Du skal have en militær baggrund fra Forsvaret. Du skal kunne bruge engelsk i skrift og tale, og have IT kundskaber svarende til PC kørekort

Det er ønskeligt at du har erfaring inden for DEMARS PM

Du sætter faglighed højt og forstår at bruge dine kvalifikationer og erfaringer til at holde et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.

Du ønsker at være en del af en enhed, hvor dagene ikke nødvendigvis ikke ligner hinanden, og med mulighed for at udvikle dig selv og andre.

Det forventes, at du har de relevante SAP kurser for at bestride stillingen, ellers kan du forvente en opkvalificering med relevant efteruddannelse til et tilstrækkeligt niveau.

Du skal brænde for livet som både soldat og specialist. Du er opsøgende og fleksibel i dit daglige virke, og du skal have gode sociale egenskaber.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingen. Du må derfor være forberedt på at gennemgå en helbredsundersøgelse forud for ansættelse og bestå den fysiske test. Kravene er begrundet i, at stillingen i særlig grad er relevant for udsendelse til internationale missioner
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for forsyningstjenesten chefsergent Morten Isaksen på telefon 72 84 76 01.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 18. december 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. februar 2023 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR TRANSPORT WING AALBORG
Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfunds-opgaver.
Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig - over alt” mening for Wingens medarbejdere.

”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.

Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

18.12.2022

Indrykningsdato

23.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent