Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Logistikbefalingsmand til S4 ved II Uddannelsesbataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Logistikbefalingsmand til S4 ved II Uddannelsesbataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Kunne du tænke dig, at arbejde i en lille dynamisk enhed, hvor opgaverne er vidt forskellige og dagene bestemt ikke ligner hinanden.

Er du generelt god til, at have mange bolde i luften? Så er stillingen som logistikbefalingsmand ved S4 ved II Uddannelsesbataljon måske noget for dig.

Om os
Bataljonens primære opgave er at uddanne soldaterne i Hærens Basis Uddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU).

Bataljonens sekundære opgave er at fastholde og videreudvikle den enkelte soldats kompetencer rent operativt og generelt som ansat i forsvaret.

II Livgardebataljon består af tre kompagnier. 1. kompagni som uddanner Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og 2. og 3. kompagni som uddanner Hærens Basis Uddannelse (HBU).

Hvert HBU kompagni består af en fast kadre på ca. 42 mand og der indkaldes ca. 190 værnepligtige på tre successive indkaldelser om året, altså ca. 570 værnepligtige pr. år.

Vores målsætning er at uddanne handlekraftige soldater af høj kvalitet, da garderne efter endt grunduddannelse skal gennemføre en skarp operativ opgave i form af bevogtning om bl.a. Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer.

HBU kompagniernes overordnede opgave indeholder to primære uddannelsesmål.

Det første mål er at bibringe de kommende gardere de nødvendige holdninger og færdigheder til at kunne indgå i Den Kongelige Livgardes vagttjeneste om de kongelige slotte og palæer.

Det andet mål er gennem hærens basisuddannelse at bibringe den værnepligtige de grundlæggende færdigheder som soldat, med henblik på at kunne indtræde på f.eks. grundlæggende sergentuddannelse (GSU) eller reaktionsstyrkeuddannelsen (HRU).

Om stillingen
Du skal kunne indgå i et team bestående af en materielbefalingsmand (MATBM) samt to logistikhjælpere.

Dit daglige virke vil består i at støtte, råde og vejlede underafdelinger i PM og MM, samt gennemføre UDD i operativ logistik. Ydermere er du næstkommanderende i teamet.

Dit daglige virke vil bestå af følgende opgave:
• Gennemførsel af datavalidering af UAFD MYNBEH (MM og PM).
• Forvaltning af BTN køretøjer.
• Forvaltning af BTN AMM tildeling.
• Understøtte BTN op og nednormeringssager.
• Understøtte BTN lokal indkøb.
• Koordination med foresatte (Regiment og Hærkommandoen).
• Koordination med FVT (Forsvarets Vedligeholdelses Tjeneste).
• Koordination med SCD (supply chain division).

Stillingen har mange facetter, hvor kommunikationsevnen er en vigtig egenskab i forhold til at skabe gennemsigtighed i opgaveprocessen for kollegaerne samt et stærkt sammenhold på tværs af organisationen med opgaveløsningen i fokus.

Om dig
Du er oversergent der af tjenestemæssige årsager søger nye udfordringer.

Alternativt er du en erfaren sergent med velbedømt tjeneste bag dig, der inden for en kortere årrække er klar til udnævnelse til oversergent.

Du er måske nuværende eller tidligere FSBM ved UAFD eller tilsvarende.

Det forventes, at du har uddannelserne DeMars 904, DeMars 801 og TRR 1345.

Ønskeligt at du har uddannelserne DeMars 932, TRR 1270 og ADR bevis.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte administrationsbefalingsmand seniorsergent T.F. Nielsen på telefon 22 38 51 05 eller mail LG-2B-S10A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. januar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ
fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en
beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i
internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment.
Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong
Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte
landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.01.2023

Indrykningsdato

22.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent