Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Operationsofficer ved Operations- og Planlægningssektionen (G35) i 1. Brigade


Operationsofficer ved Operations- og Planlægningssektionen (G35) i 1. Brigade

Brænder du for føring og taktik. Vil du udvikle dine taktiske kompetencer på troppeenhedsni-veau? Kan du lide at arbejde selvstændigt, have ansvar og vil du være en del af et godt hold? Vil du være med til at gøre en forskel og sætte dit præg på udviklingen af 1. Brigade?

Så er stillingen som operationsofficer ved G35 i 1. Brigade helt sikkert noget for dig!
Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne en middeltung brigade. Foruden de operative opgaver, varetager 1. Brigade forberedelsen af enheder til beredskab, bidrag til INTOPS, samt nationale indsættelser.
Operations- og Planlægningssektion, G35, er kernen i Operationscenter 2 (OPSC 2) i brigadens føringskoncept. Der er tale om en sektion under opbygning med fokus på føring og short-term planning.
Hertil ligger ansvaret for implementering af BDE CIS som bl.a. indeholder BMS, ABMS og C2IS i. G35 er ligeledes ansvarlig for træningen af OPSC 1 og 2, gennemførslen af øvelsesaktiviteter med MND N samt andre opgaver som primært er langsigtede projekter.

Tjenesten ved 1. Brigade vil give dig stor forståelse for operationer på brigadeniveauet. Derudover vil du få et indgående kendskab til uddannelse af enheder, mulighed for at lære Hæren at kende samt få en af de mest operative stillinger i Hæren.
Om stillingen
Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med, at de opstår. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde, såvel internt i staben, som med underlagte chefer og enheder.

I Operations- og Planlægningssektionen er vi organisatorisk seks faste medarbejdere, hvor op-gaverne fordeles med fokus på individuelle kompetencer.
Under operativ indsættelse indgår du i brigadens operationscenter 2 og refererer til ACOS G35. Din opgave vil være at koordinere direkte med brigadens dispositionsenheder og derigennem bidrage til føringen af brigaden. Du vil få et indgående kendskab til hvordan brigadeoperationer planlægges og gennemføres i rammen af det nye føringskoncept.

Brigadens operative hovedkvarter deltager normalt i to til tre større aktiviteter i løbet af året. Derudover gennemføres flere interne stabsarbejder og doktrindage mhp. at træne og videreudvikle interne føringsprocedurer og taktik.

I forbindelse med tjenesten i brigadens faste hovedkvarter, vil du have stor indflydelse på de opgaver, du skal arbejde med.
Du vil bl.a. skulle:
• Virke som projektofficer for større brigadeaktiviteter.
• Bidrage til udviklingen af brigadens føringskoncept, blandt andet gennem arbejdet med at digitalisere Hæren.
• Arbejde med taktik og doktrin samt bidrage til udarbejdelse og opdatering af brigadens SOP, SOI og doktrindage.

Du bliver en del af 1. Brigades implementering af HTK og projekt BDE CIS, hvor du bliver en del af drivkraften i fm. at løfte implementeringen fra underafdelingsniveau til batal-jons/afdelingsniveau og videre til brigadeniveau. Hertil skabe sammenhæng mellem implementeringen af de respektive systemer. Der vil være stor mulighed for at påvirke brugen af de digitale systemer som anvendes under føring af 1. Brigade.

Stabens ugerytme er tilstedeværelse tirsdag, onsdag og torsdag, med mulighed for hjemmearbejdsdag om mandagen og fri eller hjemmearbejdsdag om fredagen. Stillingen indebærer almindelig øvelsesaktivitet og i begrænset omfang tilstedeværelse uden for normal arbejdstid – både i Danmark og i udlandet.
Der er gode muligheder for at læse enten OFU og/eller MMS i stillingen. Vilkårene forhandles individuelt, og der tages hensyn til den øgede arbejdsbelastning i.fm. OFU/MMS.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUK/BDE, Føringskursus eller VUT-I/L. Såfremt du er premierløjtnant og har gennemført VUT I/L BTN eller er i gang med Føringskurset, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Har du ambitioner om optagelse på OFU og/eller MMS, er stillingen velegnet for ansøgeren, som ønsker afprøvning i og bedømmelse for en funktion på troppeenhedsniveau.

Den vigtigste kvalitet ved dig, er ønsket og evnen til at lære nyt samt at kunne indgå i en dyna-misk enhed med en afvekslende hverdag. Besidder du disse evner, støtter vi dig i at opnå de nødvendige kompetencer gennem uddannelse og sidemandsoplæring. Brigaden vil i stigende grad, anvende simulation (Steel Beasts), HTK og C2IS. Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har kendskab til disse systemer.

Det er også vigtigt at:
• Du er samarbejds- og helhedsorienteret, og kan koordinere, afveje og integrere forskelligar-tede hensyn i forhold til operativ føring, ledelse, analyser, policy, prioritering og drift.
• Du er analytisk stærk og interesserer dig for taktik og doktrin.
• Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.
• Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig og kan loyalt tilpasse dig og følge direktiver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operations- og Planlægningssektionen major Steen Østergaard Eriksen, tlf. +45 5086 4762, mail 1BDE-G35-01@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 11. december 2022 og vi forventer at holde samtaler i løbet af uge 50. Stillingen er til besættelse pr 1. februar 2023.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste på Dragonkasernen, Holstebro.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1. BRIGADE
1. brigade er hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

21.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent