Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Uddannelsesbefalingsmand i Hjemmeværnet til Landdelsregion Vest


Uddannelsesbefalingsmand i Hjemmeværnet til Landdelsregion Vest

Har du lyst til at arbejde med at skabe gode rammer og vilkår for uddannelse af frivillige ved vores distrikter, og er du initiativrig, selvstændig og ansvarsbevidst med gode kommunikative evner, er du måske vores nye kollega i Uddannelses- og Efterretningssektionen.
Om os
Uddannelses- og Efterretningssektionen ledes af en sektionschef. Sektionen består pt. af i alt fem officerer og mellemledere og er delt op i et Uddannelses- og et Efterretningselement. Uddannelseselementet består af en officer og to mellemledere, hvor du vil være den ene.

Vi er en sektion, der løser vores opgaver til tiden, men også har tid til at prioritere det sociale fællesskab på arbejdspladsen.

Vi har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder. Herudover deltager regionen med enheder i øvelsesaktiviteter ved hærens brigader og bataljoner.
Om stillingen
Du vil i dagligdagen være uddannelsesbefalingsmand og sagsbehandler i Uddannelseselementet (G7) under Uddannelses- og Efterretningssektionen.

Du vil som uddannelsesbefalingsmand bl.a. få ansvaret for hundetjenesten i hele regionens område, herunder koordination med Hjemmeværnsskolen i forhold til opdatering af det uddannelsesmæssige grundlag. Desuden får du til opgave at koordinere rydningstjenesten i hele Hjemmeværnet, herunder uddannelse og vagtplaner. Derudover kan der være opgaver, vedr. signaltjeneste (G6), hvor du kommer til at støtte de øvrige i staben med udvikling og implementering af dette område, der de næste år har stort fokus.

Dine sagsområder vil efter behov blive tilpasset dine kompetencer og forudsætninger.

Samarbejdet med Hjemmeværnskommandoen, hjemmeværnsdistrikterne og Hjemmeværnsskolen er essentielt. Derfor skal du være med til at kunne fastholde, udbygge og udvikle dette samarbejde. Dette gælder tillige den frivillige struktur.

Du vil over tid skulle indgå i regionens vagthavende roste og du skal forvente at skulle indgå i plancentret eller operationscentret som en del af regionsstaben under øvelser og større operationer.
Om dig
Du er seniorsergent eller erfaren oversergent, med ønske om at tilegne dig ny viden og færdigheder.

Du kan kommunikere både på skrift og i tale. Du er proaktiv, vedholdende og tager ansvar for pålagte opgaver, som leveres til tiden. Ligeledes er du god til at samarbejde, og du bidrager, i samspil med dine kollegaer, aktivt i opgaveløsningen.

Du evner at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil. Du kan gennemføre selvstændig sagsbehandling af emner inden for elementets arbejdsområder efter direktiv fra sektionschefen.

Du befinder dig godt med at arbejde med frihed under ansvar. Du er ærlig og kan gå i øjenhøjde med den frivillige, ligesom du udviser rettidighed og evner høj faglighed. Såfremt du er erfaren oversergent vil, der være mulighed for kompetenceudvikling mhp. udnævnelse til seniorsergent, f.eks. ved deltagelse i moduler på den militære akademiuddannelse.

Det er ønskeligt, at du har forudgående erfaring med hjemmeværnet og de angivne sagsområder, men ikke et ubetinget krav, idet du støttes af dygtige frivillige.

Det er ønskeligt, at du er bruger af WorkZone, ESS og DeMars og er fortrolig med brugen af IT i dit daglige virke. Ellers sørger vi for at uddanne dig inden for disse områder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Skive.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Marie D. Hagsten på telefon 22 88 75 72 eller mail LRGNV-CHUE@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 7. december 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. januar 2023.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM LANDSDELSREGION VEST
Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil på Skive kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og er operativt underlagt Hærkommandoen. Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn.

Regionens primære opgave er at indsætte landmilitære kapaciteter i regionens ansvarsområde til militære opgaver eller til støtte for politiet eller andre civile myndigheder. Regionen indgår som en af komponenterne i de lokale beredskabsstabe inden for samfundets samlede beredskab.

Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder. Herudover deltager regionen med enheder i øvelsesaktiviteter ved hærens brigader og bataljoner.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

07.12.2022

Indrykningsdato

18.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent