Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Dygtige og initiativrige økonomimedarbejdere til fakturabehandling og -bogføring


Dygtige og initiativrige økonomimedarbejdere til fakturabehandling og -bogføring i procesafdelingen

Lige nu søger vi flere fagligt stærke og engagerede kollegaer til vores team i Hjørring, som behandler og bogfører faktura for hele Forsvaret.

Vi har høje ambitioner for vores opgaveløsning hos Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, så hvis du har en stor procesforståelse og sætter en ære i at løse opgaverne korrekt og rettidigt, er det måske dig, vi søger?
Om os
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse er én af seks styrelser i Forsvaret og har til huse på Hjørring Kaserne. Vi er organiseret i fire afdelinger med mere end 230 medarbejdere, hvoraf 36 sidder i Indkøbssektionen. Sammensætningen af medarbejderne er bred, og miljøet er præget af høj faglighed og samarbejde. Vi lægger stor vægt på vores medarbejderes trivsel, udvikling, involvering og tilbyder en høj grad af fleksibilitet – en god work life balance.

I Regnskabsstyrelsen er vores mål at give den bedste kundeoplevelse, og vi har en høj faglig stolthed inden for hele regnskabsområdet. Som organisation har vi en samarbejdskultur og en bred vifte af kompetencer, som vi hele tiden ønsker at optimere.
Om stillingen
Indkøbssektionen varetager alle bogholderimæssige opgaver, der relaterer sig til et indkøb i Forsvaret. Sektionen er opdelt i 2 teams med i alt 5 forskellige arbejdsfunktioner inden for kreditorprocessen.

Stillingerne her indeholder en række spændende arbejdsopgaver, hvor de primære opgaver er relateret til fakturabehandling og –bogføring. Du har mulighed for en høj grad af medbestemmelse i forhold til dine primære funktioner og arbejdsområder. Der vil ligeledes være rig lejlighed for at bidrag med egen viden og erfaring og påvirke det daglige arbejde i sektionen.

Sammen med dine kollegaer bidrager du bl.a. til løsning af følgende opgaver:

• Sagsbehandling af forsvarets modtagende fakturaer.
• Bogføring af kreditorfakturaer.
• Sikring af kvalitet på faktura-inflow og fakturabogføring.
• Procesforbedringer og -udvikling såvel i eget team og sektion som tværgående i afdelingen.
• Ad hoc opgaver i teamet.
• Besvarelse af skriftlige og mundtlige henvendelser fra kunder.

Du bliver en del af et team med 15 kollegaer. Vi hjælper hinanden og løfter i flok, og derfor skal du være indstillet på i perioder at bidrage til sektionens øvrige opgaver, som blandt andet omfatter opfølgning på kreditorer og varetagelse af hotline.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en økonomisk uddannelse og praktiske erfaringer inden for en regnskabs- eller bogholderifunktion. Har du en relevant kort eller mellemlang videregående uddannelse, fx finansøkonom, administrationsbachelor, eller en kontoruddannelse suppleret med akademifag inden for økonomi vil det være at foretrække.

Vi ser gerne, at du har følgende kompetencer:

• Behersker Microsoft Office pakken.
• Dygtig til at anvende økonomisystemer og kendskab til SAP er en fordel.
• God regnskabsforståelse.
• Selvstændig sagsbehandling.
• Sans for kvalitet i opgaveløsningen.
• Dedikeret, løsningsorienteret og serviceminded af natur og trives godt med at arbejde i teams.

Er du samtidig god til at koordinere dine opgaver, og har du en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen, så er det en fordel. Vi forventer også, at du kommunikerer positivt og konstruktivt med både kollegaer og samarbejdspartnere.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende relevante overenskomst, hvor du bliver ansat og lønindplaceret alt efter dine kvalifikationer og kompetencer samt din uddannelsesbaggrund.
Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte sektionschef Mette Østergaard Petersen, telefon 72 81 09 20.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78 eller HR-konsulent Betina Koch-Søfeldt på telefon 72 81 91 28.

Ansøgningsfristen er den 11. december 2022.
Samtaler forventes afholdt løbende, så send gerne din ansøgning allerede i dag.
Ansættelse er snarest muligt, men tilpasses den rette kandidat.

Vi vil bede dig om at søge via linket. For at komme i betragtning, bedes du vedhæfte din ansøgning, CV, uddannelsesbeviser mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS REGNSKABSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse er én af seks styrelser under Forsvarsministeriet. Vi er beliggende i Hjørring og beskæftiger ca. 230 medarbejdere, primært med civil baggrund.
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager og sikrer den samlede regnskabsvirksomhed i koncernen. Opgaverne spænder vidt – fra betaling af regninger, bogføring og lønadministration, regnskabsaflæggelse og til styrkelse af koncernenes samlede kontrolmiljø. Det er samtidig vores opgave at bidrage og understøtte den løbende forretningsmæssige udvikling i koncernen. Som sparringspartner lægger vi vægt på at skabe værdi og sikkerhed i alt, hvad vi gør.

Vi arbejder fokuseret med risikovurderinger og kontrolmiljø, og vi er rådgivende på disse områder over for vores kunder. Vores primære kunder er øvrige styrelser og myndigheder inden for Forsvarsministeriets område. Vi ser det som en af vores største opgaver at støtte vores kunder, så alle inden for Forsvarsministeriet område kommer i mål med et styrket økonomisk kontrolmiljø.

Som arbejdsplads har vi fokus på helhedsforståelse, medarbejderinvolvering og samarbejde på tværs i organisationen. Vi leverer opgaveløsninger på et højt fagligt niveau, som til stadighed tilpasses efter omgivelsernes krav. Vi lægger vægt på den tværorganisatoriske videndeling, proces- og helhedsforståelse samt en løbende implementering af automatiserede løsninger.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk og om Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse på www.regnskabsstyrelsen.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

18.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent