Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Operationsstøtte og Force Protection sagsbehandler til Planlægnings- og Øvelsessektionen (A5) ved Air Transport Wing


Operationsstøtte og Force Protection sagsbehandler til Planlægnings- og Øvelsessektionen (A5) ved Air Transport Wing

Ønsker du et spændende og udfordrende job, hvor du bliver central for udviklingen og øvelsesplanlægningen af Flyvevåbnets Operationsstøtte- og Force Protection elementer på både operativt og taktisk niveau?

Så er jobbet som Operationsstøtte og Force Protection sagsbehandler (M231) ved Air Transport Wing Planlægnings- og Øvelsessektionen (A5) på Flyvestation Aalborg måske noget for dig.
Om os
Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – overalt” mening for Wingens medarbejdere.

”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.

Du kan læse mere om vores virksomhed på facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.

ATW stab består af en række sektioner, som alle understøtter opstilling og indsættelse af materiel og personel, og som fungerer som bindeleddet mellem de udførende enheder (primært eskadrillerne), samarbejdspartnere og højere liggende stabe og myndigheder. Planlægnings- og Øvelsessektionen (A5) udgør en af disse sektioner, som dagligt har berøring med resten af ATW enheder og en række eksterne myndigheder.

Sektionens opgaveportefølje er mangeartet og hovedsageligt operativt orienteret, med fokus på den langsigtede operative planlægning og udvikling af ATW kapaciteter.
Eksempler på sektionens opgaver er bl.a.: Planlægning og koordination af fremtidige indsættelser og øvelser med Forsvarets inspektions- og transportfly, udvikling af C-130J Hercules og CL-604 Challenger samt Operationsstøtte kapaciteter ved ATW.

Sektionen består af i alt 15 medarbejdere fordelt på tre kontorer og vi har et uformel arbejdsmiljø og prioritere det kollegiale sammenhold højt. Der tages ofte initiativ til socialt samvær både i og uden for tjenestetiden, om så det er O-løb, padel tennis eller vinsmagning, så er det samværet der er i fokus.
Om stillingen
Som sagsbehandler inden for Operationsstøtte og Force Protection i Planlægnings- og Øvelsessektionen vil du være del af et sagsbehandlerteam på tre medarbejdere. I vil i fællesskab være ansvarlige for sagsbehandling af operationsstøttekapaciteterne og Force Protection ved ATW. Dette værende både på drift, øvelses og udviklingsområdet.

Jeres fagområde indeholder bevogtningstjeneste, brand- og redningstjeneste, flytankning og -service, taktisk støtte i form af Z-team samt Intensive Care Air Transportation Team (medicinsk luft evakuering). Inden for disse områder vil du repræsentere ATW i forhold til samarbejde med andre myndigheder, herunder i særlig grad Flyverkommandoen, ligesom du skal forudse at indgå i arbejdsgrupper, både på tværs af fagligheder og myndigheder.

I Operationsstøtte- og Force Protection teamet understøtter I hinandens sagsområder og projekter, men I bliver primæransvarlige for et eller flere områder. I stillingen bliver du bl.a. primæransvarlig for øvelsesplanlægningen for kapaciteterne og du vil fungere som bindeled til A5.7, Øvelsessektionen. Du skal ligeledes forvente at påtage dig opgaver i relation til den operative planlægning med alle ATW kapaciteter, samt nogen rejse- og øvelsesaktivitet.

Med ansvar for egne opgaver, er der stor fleksibilitet i jobbet og god mulighed for ugentlige hjemmearbejdsdage. Vi har stor fokus på personlig udvikling og investere gerne kurser og videreuddannelse for enten at lade vores medarbejdere specialisere sig i stillingen eller med karrieren i fokus.
Om dig
Du er seniorsergent. Alternativt er du oversergent, vurderet egnet til udnævnelse til næste niveau og er i gang med at gennemføre den militære akademi uddannelse eller tilsvarende uddannelse.

Det er at foretrække, hvis du har gjort karriere i Flyvevåbnet, ligesom det er en fordel hvis du har indgående kendskab til kapaciteterne underlagt Operationsstøtteeskadrillen ved ATW, samt herudover generelt kendskab til Operationsstøtte og Force Protection i Flyvevåbnet.

Det er ligeledes en fordel, såfremt du har erfaring med sagsbehandling og/eller øvelsesplanlægning fra tidligere stabsstilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Peter Bakkestrøm (PEO), chef for Planlægnings- og øvelsessektionen på tlf.: +45 2560 0468 eller på mail ATW-A5-001@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 11. december 2022 og samtaler forventes afholdt 14. og 15. december 2022.

Stillingen er til besættelse 1. FEB 2023 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ATW
Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.
Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig - over alt” mening for Wingens medarbejdere.
”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.
Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

18.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent