Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Næstkommanderende ved Rekrutteringscenter Slagelse (genopslag)


Næstkommanderende ved Rekrutteringscenter Slagelse (genopslag)

• Kan du holde styr på sømkassen samtidig med, at det gerne må være sjovt at gå på arbejde?
• Synes du Forsvaret er en fantastisk arbejdsplads og kan du formidle det til andre?
• Er du udadvendt, empatisk og kan du kommunikere i øjenhøjde med unge mennesker?
• Synes andre, at du er en god kollega?
Hvis du kan sige ja til det, er du måske vores nye næstkommanderende.
Om os
Vi er et lille team på 9 personer, placeret på Garderhusarkasernen i Slagelse, men underlagt Forsvarsministeriets personalestyrelse i Ballerup.

Vi arbejder meget selvstændigt med at sessionsbehandle ca. 6000 unge mennesker om året. Vi gennemfører også fysisk afprøvning af særligt motiverede unge med henblik på værnepligt og gennemfører jobafprøvning af kommende kollegaer til hele Forsvaret. Vi løser herudover oplysnings – og rekrutteringsopgaver om Forsvarets uddannelser ved værnepligtsenhederne og på civile messer, gymnasier samt andre relevante uddannelsesinstitutioner.

Vi er et lille team på 9 personer. Vi er meget afhængige af hinanden, og udviser stor, gensidig respekt. Vi skal sammen kunne træffe en hurtig og kvalificeret afgørelse, om en person er egnet eller uegnet til at aftjene værnepligt.

Såfremt du ønsker at læse mere om værnepligt, Forsvarets Dag og session kan vores hjemmeside www.værnepligt.dk anbefales.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kolleger, militære som civile, i et miljø med en uformel omgangstone. I centeret er der fokus på detaljer for at sikre den lovmæssige afvikling af sessionen. Vi tilbyder et varieret arbejdstempo, hvor arbejdsopgaverne veksler i omfang og størrelse.
Om stillingen
Du er centerlederens stedfortræder. På baggrund af lederens overordnede planlægning tilrettelægger du den daglige drift i samarbejde med øvrige medarbejdere ved centeret.

Du indgår, som en del af den daglige drift, hvor du bl.a. skal orientere sessionssøgende om værnepligt samt om job og uddannelser i forsvaret.

Du virker som prøveleder ved afvikling af den teoretiske prøve eller ved fysisk afprøvning af særligt motiverede og jobsøgende til stillinger i Forsvaret, hvilket fordrer at du kan demonstrere Forsvarets Fysiske Basistest.

Du virker som sessionsleder og har herudover det overordnede ansvar for centerets materiel og er kontaktperson til øvrige enheder i centerets ansvarsområder, såvel indenfor – som udenfor hegnet.
Om dig
Du er er seniorsergent eller egnet til udnævnelse.

Du har bred erfaring som leder og planlægger i forsvaret, gerne fra flere tjenestegrene, myndigheder og værn. Du har virket som befalingsmand ved hjemlige eller ved udsendte enheder og har stor undervisningserfaring.

Du har en professionel og ansvarsbevist tilgang til opgaverne, er analytisk, initiativrig og formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger. Du kan samarbejde, og er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i skabelsen af fælles løsninger. Du bevarer overblikket uden at overse detaljer, som er afgørende for helheden. Du arbejder struktureret også under tidspres. Du kan arbejde sammen med forskellige medarbejdergrupper og respekterer den enkelte kollega. Du trives med at møde mennesker hver dag og er en god rollemodel.

Du forstår vigtigheden af, at kommunikere på flere niveauer og formulerer dig godt på skrift og tale. Du er hjemmevant i hele Microsoft Office-pakken. Det er også en fordel at have kendskab til SAP/DeMars og IT generelt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale/udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at seniorsergent Henrik Hvidtfeldt Lang på telefon 32 66 53 34.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 11. december 2022. Vi forventer at afholde samtaler løbende. Ansættelse snarest muligt efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.

Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

17.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent