Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kontorhjælper til Stabselementet ved Gardehusarregimentet på Bornholm (genopslag)


Kontorhjælper til Stabselementet ved Gardehusarregimentet på Bornholm (genopslag)

Er du soldat med uddannelse inden for administration og offentlig forvaltning, eller har du et ønske om at blive det?

Så er der nu en ledig stilling som kontorhjælper (KTHJ) ved det Administrative Fællesskab på Almegårds Kaserne.
Om os
Det Administrative Fællesskab blev oprettet 1. januar 2019, som en helt ny måde at administrere vores militære personel på.

Vi har i dag ansvaret for at levere administrativ støtte til enhederne ved Opklaringsbataljonen og Stabselement Bornholm således, at soldaterne kan fokusere mest muligt på de operative opgaver.

Ud over registrering af arbejdstid, kvalifikationer, sygefravær og lønydelser, driver vi et meget velbesøgt ”rejsebureau”, da soldaterne løser opgaver i både ind/udland, ofte i et rasende højt tempo.

Fællesskabet består i dag af fire militære KTHJ (hvoraf du kan blive den ene), tre OASS, en NK/SSG samt en LD/CSG.

Vi hører til ved Stabselement Bornholm, som er den enhed der varetager den militære daglige drift på Almegårds Kaserne.
Om stillingen
Dine primære arbejdsopgaver vil være tids- og personaleadministration, samt almindelig forekommende sagsbehandling i tilknytning til dette.

Du bliver fast kontaktperson for en af vores UAFD, og du vil hurtigt få en stor kontaktflade på Almegårds Kaserne.

Det er et ansvarsfuldt job vi tilbyder, og din indsats vil have direkte indflydelse på soldaternes dagligdag.

Vi har en uformel omgangstone og vi baserer vores relationer på et godt og humørfyldt arbejdsmiljø, gensidig respekt for hinanden, samt faglig stolthed omkring det administrative håndværk.

Dit faste tjenestested bliver på kasernen i Rønne, men bemærk at Forsvaret har sit helt eget uddannelsessystem, og du derfor må forvente at skulle gennemføre en del efteruddannelse og kurser væk fra øen, før du f.eks. får adgang til tjenestelige IT systemer.
Om dig
Vi søger en administrativ stærk faguddannet kontorhjælper, eller dig, der ønsker at blive dette.

Vi ser gerne du kommer med erfaring fra et kommandokontor ved en UAFD, og har erfaring fra udsendelser i international tjeneste, men det er bestemt ikke et krav. Det vigtigste er, at du brænder for opgaven og ønsker at udvikle dig selv fagligt.

Stillingen er en militær stilling, som alene kan søges af nuværende og tidligere militært ansatte.

Du er færdiguddannet som soldat (KS/OKS-1), med en civil/militær faguddannelse inden for offentlig administration. Alternativt har du en gymnasial uddannelse, og er indstillet på at gennemføre faguddannelsen, som forventeligt vil tage mellem ½ til 2 år, afhængig af dine kvalifikationer og erfaring. Uddannelsen tages ved siden af havende tjeneste.

Du er fortrolig med anvendelsen af office-pakken, og skulle du have kendskab til SAP, som Forsvarets ressourcestyringssystem er baseret på, vil det være svært fordelagtigt.

Du trives i et omskifteligt miljø med selvstændig opgaveløsning, og du udviser handlekraft når situationen kræver en hurtig beslutning, hvilket den ofte gør.

Herudover sætter du pris på ordentlighed og kræser gerne for detaljen.

Du er struktureret, og følger dine opgaver systematisk til dørs.

Du forstår de anvendte forkortelser i dette opslag, eller er meget nysgerrig på lære dem.

Som person er du fremsynet, og sætter en ære i at møde soldaterne i øjenhøjde.

Du tænker analytisk, men kommunikerer på ”almindelig dansk”.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Rønne, Bornholm.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefsergent Henning Andersen på telefon 72823882 eller via mail GHR-SB-S1A@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. januar 2023 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.01.2023

Indrykningsdato

17.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent