Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler cyberspace og elektromagnetiske operationer til Strategisk Udviklingssektion i Forsvarsstaben (genopslag)


Sagsbehandler cyberspace og elektromagnetiske operationer til Strategisk Udviklingssektion i Forsvarsstaben

Er du en ambitiøs major/orlogskaptajn, som ønsker en spændende stilling i Forsvarsstaben med stor indflydelse på Forsvarets strategiske udvikling? Har du mod på et selvstændigt og udfordrende job med fokus på udvikling af tværgående koncepter og strategier?

Hvis det lyder interessant, og du vil arbejde i et spændende miljø tæt på centrale beslut-ningsprocesser i Forsvarsstaben, så søg stillingen. Stillingen er til besættelse senest 1. januar.
Om os
Strategisk Udviklingssektion indgår i Strategiafdelingen, der er én af tre afdelinger i Udviklings- og Planlægningsstaben ved Forsvarskommandoen. Sektionen består af én oberstløjtnant samt elleve sagsbehandlere og forbindelsesofficerer ved internationale myndigheder. Sektionen arbejder med Forsvarets strategiske og konceptuelle udvikling og skaber dermed ramme for kapacitetsudviklingen i Forsvaret. Sektionen varetager desuden komplekse projektstyringsopgaver af international karakter.

Sektionen har et tæt samarbejde med værn og kommandoer, internationale aktører, Forsvarsministeriets departement samt støttende styrelser under Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Om stillingen
Som sagsbehandler cyberspace og elektromagnetiske operationer er du sektionens primære sagsbehandler på cyberspace operationer og cybersikkerhed samt elektromagnetiske operationer og aktiviteter i det elektromagnetiske spektrum. Du vil få ansvaret for at drive og udvikle de to ansvarsområder i koordination med aktører på tværs af Forsvarsministeriets område.

Du vil desuden varetage dansk deltagelse i en række internationale arbejdsgrupper, herunder NORDEFCO Cyber Defence WG, NATO EW Advisory Committee og NORDEFCO EW WG. Du vil ligeledes have ansvaret for relevante koordinationsgrupper i rammen af Udviklings og Planlægningsstaben, herunder koordinationsgruppe EW.

Du vil følge udviklingen i NATO tæt og udlede konkrete konsekvenser for kapacitetsudviklingen i Forsvaret på mellemlang og lang sigt, herunder deltage i den nationale behandling af NATO Warfighting Capstone Concept og andre strategiske udviklingsdokumenter eller internationale samarbejder i rammen af NATO, NORDEFCO eller EU.

Du kan forvente yderligere sagsområder under hensyntagen til sektionens behov og dine kvalifikationer og interesser. Du vil desuden blive inddraget i sektionens øvrige opgaver samt koncept- og strategiarbejde, ligesom du vil skulle støtte den kapacitetsudvikling og det forligsarbejde, der gennemføres i den resterende del af Udviklings- og Planlægningsstaben.

Dit arbejde vil ofte være kendetegnet ved, at overordnet national eller NATO policy og strategier skal konkretiseres i koncepter, der kan bidrage til et mere håndgribeligt grundlag for Forsvarets kapacitetsudvikling på mellemlang og lang sigt. Koncepter udarbejdes normalt i et bredt samarbejde med andre sektioner i Forsvarsstaben samt kommandoer og styrelser, hvor du forventes at opbygge og vedligeholde effektive netværk. Arbejdet har en meget selvstændig natur, hvor du i høj grad er med til at definere opgaver og rammer.

Du kan forvente et vist omfang af rejseaktivitet både nationalt og internationalt. Stillingen tilbyder en relativt stor fleksibilitet i forhold til arbejdstid og hjemmearbejde. Vi lægger vægt på, at der er en god ånd i afdelingen, og vi har en åben, ærlig og uformel omgangstone.
Om dig
Den typiske kandidat er afklaret operativt og søger stillingen med henblik på afklaring til M401-niveauet eller en funktionel specialist med stor indsigt i fagområdet.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med stabstjeneste ved højere stabe, og vi lægger vægt på, at du har talent, et stærkt intellekt, gå-på-mod og gode samarbejdsevner. Du bør desuden være robust i forhold til arbejdsbyrde, mødeledelse og fremlæggel-ser, ligesom du bør befinde dig godt i et miljø, hvor der sjældent er faste rammer for arbejdet.

Du vil modtage den nødvendige efteruddannelse i relation til fagområder og stabsmetodik. Det er vigtigt, at du kan formulere dig koncist i både skrift og tale på dansk og engelsk, og at du kan omsætte komplekse problemstillinger i et let forståeligt skriftsprog. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har en baggrund inden for fagområdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Strategisk Udviklingssektion, oberstløjtnant Chris Terndrup, på telefon 5197 4370 eller souschef Michael Toftum Ussing på 2917 6628.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 4. december 2022. Ansættelsesdato 1. januar 2023 eller efter aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

17.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent