Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Efterretningsofficer i efterretningssektionen ved stab 2. Brigade


Efterretningsofficer i efterretningssektionen ved stab 2. Brigade

Vi har mistet en dygtig efterretningsofficer til en spændende stilling i det civile - har du lyst til at samle stafetten op og blive en del af 2. Brigades efterretningssektion?
Om os
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, let infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro og uddannelsesbataljon i Slagelse. Derved har brigaden opgaver inden for rammerne af både HBU, HRU og SRS, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.

2. Brigade er overordnet ansvarlig for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at 2. Brigade er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse til missionerne i Irak og Kosovo.

Efterretningssektionen (G2) består af en chef, en næstkommanderende, to efterretningsofficerer og en efterretningsbefalingsmand. Vi arbejder med at omsætte efterretninger til effekt for den daglige uddannelse ved brigadens enheder. Det gør vi i forhold til uddannelsen af enheder til internationale operationer og nationalt beredskab, den daglige uddannelse ved enhederne og i forbindelse med brigadens uddannelsesaktiviteter.
Vi bidrager desuden til alle dele af brigadens taktiske hovedkvarter, hvor stabsarbejde, operative overvejelser og føring gennemføres.
Om stillingen
I det daglige vil du veksle mellem faglig fordybelse som Subject Matter Expert og støtte til løsning af driftsopgaver. Du vil få førstehåndskendskab til brigadeniveauet samt stor mulighed for at sætte dit eget præg på brigadens opgaveløsning i en operativ stilling.
Du vil samtidigt få indsigt i – og erfaring med – samarbejdet med Hærkommandoen og på tværs af Hærens myndigheder.

Du vil blive brigadens specialist på visse dele af efterretningsområdet samt inden for sikkerhedstjenesten i særdeleshed. Du skal være garant for den Militære sikkerhed ved brigadestaben og ved brigadens enheder i virket som brigadens sikkerhedsofficer. Herunder vedligeholde sikkerhedsinstrukser, uddannelse af brigadens personel, gennemførsel af sikkerhedseftersyn og koordination af dele af sikkerhedstjenesten for underlagte enheder.

Du vil også deltage aktivt i at sikre den bedste opgaveløsning på tværs af brigadestaben og brigadens enheder, herunder som Subject Matter Expert i brigadens Mission Planning Teams. Brigaden uddanner til indsættelserne i Kosovo, Irak og støtte til ukrainske soldater, hvor efterretningssektionen bidrager til at sikre udviklingen af uddannelserne, således de nyeste efterretninger fra missionerne bliver integreret i uddannelsen.

Der vil være mulighed for at udvikle sig såvel personligt som fagligt gennem brigadens egne studieperioder, øvelser og kollegial sparring. Der vil endvidere være mulighed for at deltage i relevant kursusvirksomhed, som vil kunne understøtte din udvikling.

Som efterretningsofficer i planlægningssektionen indgår du i stabens operative virke under øvelsesaktiviteter. Her skal du arbejde med udformningen af brigadens operationsplaner i tæt samarbejde med den øvrige stab, samt medvirke til udviklingen af brigadens procedurer for stabsarbejdet i rammen af C2IS og brigadens føringskoncept.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUT-1/L, VUK (BTN og BDE-modul) eller føringskursus.
Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af relevante efteruddannelser/-moduler. I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har operativ erfaring fra Hærens enheder, gerne fra bataljonsstabsniveauet eller evt. fra andre myndigheder. Du anvender dine erfaringer til velfunderede overvejelser – både operative og opgavespecifikke - samt udfærdigelse af skriftlige produkter, der kan omsættes i praksis.

Du er analytisk stærk, helhedsorienteret og besidder gode samarbejds- og kommunikationsevner. Dette kommer til udtryk i en høj grad af selvstændighed og ansvarsfølelse, der sætter dig i stand til at gennemføre opgaveløsning med et godt overblik og en høj grad af faglighed.

Samtidig er du forudseende, opsøgende og koordinerende i forhold til dine arbejdsområder både internt i brigadestaben men også i forhold til brigadens bataljoner. Herved støtter du sektionen i at gribe og løse sine opgaver og herigennem brigadestabens samlede opgaveløsning.

Det er en fordel hvis du har erfaring fra efterretningstjenesten, men ikke et krav. Hvis du har den operative forståelse og analytiske evner, tilvejebringer vi de nødvendige kompetencer og kvalifikationer.

Du skal kunne formulere dig på militært engelsk, såvel mundtligt som skriftligt. Desuden er det en fordel at du har kendskab til IT-systemerne; C2IS, WorkZone og eMTEP.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er 2. Brigades hovedkvarter på Gardehusarkasernen, Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Kaptajn Teit Klaumann, chef for efterretningssektionen ved 2. Brigade, via mail: 2BDE-G2-01@fiin.dk, eller på tlf.: 2555 3021.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9192, eller mail: FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 11. december 2022. Der gennemføres ansættelsessamtaler i uge 50 efter nærmere aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Brigade
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver indenfor rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.
Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.
Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrkeudvikling og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader. Vi er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at brigaden er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres under Mission Rehearsal Training, Mission Rehearsal Exercise og Live Firing Exercise.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

17.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent