Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Forbindelsesofficer til de tyske operative hovedkvarterer i Berlin


Forbindelsesofficer til de tyske operative hovedkvarterer i Berlin

Vil du være det operative bindeled imellem Forsvarskommandoen og de to tyske operative hovedkvarterer, i en tid hvor det regionale samarbejde er i højsædet, så er du måske vores nye forbindelsesofficer!
Om os
Forsvarskommandoen har i lyset af den nuværende sikkerhedssituation udstationeret forbindelsesofficerer til regionale operative hovedkvarterer for at understøtte det regionale operative samarbejde. Dette skal sikre rettidig informationsudveksling og opnåelse af situational awareness samt skabe direkte forbindelse de operative hovedkvarterer imellem, når tid er en væsentlig faktor og der er behov for koordinering nu og her.

De to tyske operative hovedkvarterer er Einsatzführungskommando der Bundeswehr (EFK) samt det nyligt oprettede Territoriales Führungskommando der Bundeswehr (TFK). Begge er beliggende i Berlin, Tyskland.

Foruden en forbindelsesofficer i Tyskland, har Forsvarskommandoen, ved Operationsstaben, også for nyligt udstationeret forbindelsesofficerer til de operative hovedkvarterer i Norge, Sverige og Polen. Den svenske forbindelsesofficer dækker tillige Finland.

Faglig forankring af stillingen som forbindelsesofficer forventes at være ved Operationsstabens J5 Policy, men forbindelsesofficeren får snitflader til hele Operationsstabens virke, afhængig af de igangværende opgaver.
Om stillingen
Som forbindelsesofficer til de to tyske operative hovedkvarterer EFK og TFK, er du Forsvarskommandoens bindeled mellem Danmark og Tyskland i forhold til operative forhold og virker primært gennem Operationsstaben. Her vil du skulle sikre, at samarbejdet på det operative niveau foregår smidigt.

De overordnede opgaver for forbindelsesofficersvirket er:
• Tilsikrer et smidigt samarbejde på operativt niveau.
• Faciliterer den daglige kommunikation, koordination og informationsdeling mellem de
tyske operative kommandoer og Forsvarskommandoen i relation til forsvars-, kampagne- og
operationsplaner samt operationsordrer og dermed bidrage til den fælles operative og
strategiske forståelse.
• Udarbejde og/eller bidrage til de nationale forberedelser af bilaterale og multilaterale møder.
• Repræsenterer efter aftale med Forsvarskommandoen i forskellige mødefora og til konferencer.
• Holde sig opdateret om status på igangværende danske operationer og initiativer i relation til
nuværende sikkerhedssituation og samarbejdet med Tyskland.
• Præsenterer efter behov briefinger på vegne af Forsvarskommandoen til de to tyske kommandoer.

Stillingen er nyoprettet og der vil derfor være en del arbejde med at skabe de rette forhold for stillingens virke.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført Master i Militære Studier, videreuddannelsestrin II for ledere (VUT II/L) eller en tilsvarende uddannelse.

Det er et krav, at du behersker tysk i skrift og tale på grundlæggende niveau. Gode sproglige egenskaber vil være en forudsætning for, at opgaver i stillingen kan løses.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har gennemført generalstabs-/ admiralstabskursus på Führungsakademie i Hamborg.

Du har gerne erfaring fra en eller flere stillinger i udlandet og er velbedømt i disse.

Du er god til at skabe relationer, og du fungerer godt i internationale miljøer, hvor du skal stå på egne ben. Du har derudover en solid operativ baggrund med gode samarbejdsevner, og er indstillet på, at arbejdsopgaver kan falde uden for normal arbejdstid.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra operative planlægningsstillinger, herunder har arbejdet i Operationsstaben og dermed har kendskab til Operationsstabens virke.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du vil blive tillagt grad som oberstløjtnant/kommandørkaptajn under udstationeringen.

Ansættelsen i stillingen er tidsbestemt og vil slutte 30. september 2024, idet stillingen vil overgå til vedkommende, der afslutter generalstabs-/admiralstabskursus på Führungsakademie i Hamborg.

Stillingens indhold kan ændre sig over tid grundet organisationens kontinuerlige tilpasning. Du vil blive udstationeret under den nye udetillægsordning, det vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter.

Du modtager desuden et skattefrit udetillæg og i et vist omfang vil udgifter til dine børns skolegang, svarende til det danske skolesystem inkl. ungdomsuddannelser, blive dækket. På forsvarets HR-portal på nettet under international kan du læse mere om udetillægsordningen.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
• Bestået forsvarets fysiske basiskrav.
• Være helbredsvurderet "Egnet uden begrænsninger"(helbred og tænder).
• Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
• Bestået sprogtest i tysk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
Resultatet vil være genstand for individuel helhedsvurdering, hvor supplerende sprogundervisning
kan overvejes, såfremt resultatet ikke er bestået.
• Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle forudsætninger er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operativ Policysektion (J5P), oberstløjtnant Thor Hilton på telefon 728 40501 eller mail FKO-O-CHJ5P@mil.dk.

Har du spørgsmål til forhold vedrørende udstationering, er du velkommen til at kontakte Senior National Officer oberst Morten Kranker på telefon +49 2824 978 1300 eller mail CAOCU-001@mil.dk.

Har du spørgsmål i relation til ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte TIne Valentin Nielsen på telefon 3266 5768 eller mail FPS-TIN@fiin.dk

Ansøgningsfristen er 7. december 2022
Samtale forventes at gennemføres snareste herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte eventuelle relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Forsvarskommandoen
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.

Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.

Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidigt er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver.

Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specieloperationskommandoen og Arktisk Kommando.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

07.12.2022

Indrykningsdato

16.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent