Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Udstationering: Chefstilling ved NATO Strategic Direction South Hub, Napoli


Udstationering: Chefstilling ved NATO Strategic Direction South Hub, Napoli

Er du interesseret i en udfordrende chefstilling med strategisk perspektiv, er der en spændende og krævende stilling ved Strategic Direction South Hub (NSD-S Hub) ved JFCNP i Italien, hvor du bidrager til NATO’s udviklingen af aktiviteter på den sydlige flanke.
Om os
NSD-S Hub er placeret ved Joint Force Command Naples (JFCNP), der er det ene af NATO’s tre hovedkvarterer på operativt niveau. JFCNP ligger geografisk nord for Napoli i Italien.

NSD-S Hub er en del af Framework for the South, der blev besluttet under NATO topmødet i 2016. NSD-S Hub er placeret som en selvstændig organisation under JFCNP med reference til både ACT og ACO (NATO’s strategiske kommandoer), samt et tæt direkte samarbejde med den Internationale Stab (IS) og den Internationale Militære Stab (IMS) ved NATO hovedkvarteret.

Den væsentligste opgave ved NSD-S Hub er, at bidrage til NATOs løbende udvikling af samarbejdsrelationerne i Mellemøsten, Nordafrika og Sahel. NSD-S Hub arbejder efter en holistisk tilgang, beskrevet som Connect-Consult-Coordinate, der grundlæggende dækker over opbygningen af relationer til militære partnere og civile organisationer med henblik på, at udvikle NATOs forståelse for og indsigt i de udfordringer og muligheder, der ligger i regionen.

Nationalt bidrager stillingen til at sikre Danmarks indsigt i udviklingen omkring NATOs sydlige flanke. Stillingen giver endvidere Danmark en repræsentant ved JFCNP, der kan løse andre relevante opgaver for Danmark.
Om stillingen
I stillingen som Executive Officer (XO) og chef for Support Cell ved NSD-S Hub vil den primære opgave være at medvirke til den daglige koordination og den mere langsigtede udvikling omkring NSD-S Hub aktiviteter.

Stillingen har tre overordnede ansvarsområder, henholdsvis XO koordination, chefvirke i forhold til Support Cell og ansvaret for økonomien i NSD-S Hub aktiviteter.

I rollen som XO koordineres – i samarbejde med Director – de opgaver, der rammer NSD-S Hub fra SHAPE, samt IS, IMS og JFCNP. XO prioriterer og fordeler, på vegne af Director, opgaverne mellem de øvrige sektionschefer på OF-5 eller OF-4 niveau.

XO bidrager endvidere til at sikre kvaliteten af NSD-S Hub produkter, samt varetager den efterfølgende proces med godkendelse af produkterne på chefniveau. XO indgår som en aktiv del af NSD-S Hub øverste ledelse i forhold til beslutningsprocesser, koordinationsmøder med videre.

Som chef for Support Cell er du ansvarlig for den daglige ledelse af medarbejderne i Support Cell, der støtter NSD-S Hub ledelse i forhold til alle enhedens aktiviteter, herunder interne møder, briefinger, besøg og mere generelt den daglige ledelse og drift af NSD-S Hub.

Som NSD-S Hub Fund Manager er du ansvarlig for driften af NSD-S Hub samlede budget – ca. 1 mil euro – og gennemfører koordinationen med J8 vedrørende drift, budgetter og tildelingen af midler til aktuelle aktiviteter.

I stillingen ved NSD-S Hub vil du endvidere skulle dække ansvaret som Senior National Representative (SNR). Din opgave vil være, at gennemføre informationsindhentning og deltage ved SNR samlinger, møder og lignende i rammen af JFCNP.
Du vil ligeledes skulle kunne repræsentere Danmark ved konkrete operative behov i relation til JFCNP igangværende operative aktiviteter, herunder eksempelvis koordination i relation til NATO Mission Iraq (NMI) eller Kosovo Force (KFOR), hvor Danmark har styrkebidrag.

Funktionen som SNR vil være forankret under den Nationale Militære Repræsentant (NMR) ved SHAPE, herunder vil du være underlagt en nærmere aftalt regelmæssig rapportering i relation til de operative aktiviteter ved JFCNP.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Forsvaret og har gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere eller lignende på masterniveau. Vi forventer, at du kan dokumentere en solid koordinationserfaring fra strategisk niveau og gerne fra en chefstilling.
Vi forventer, at du besidder stor selvstændighed og har en relevant erfaring med gennemførelse af strategiske analyser inden for det operative opgavespektrum. Det er en fordel, hvis dine erfaringer er udviklet i en værnsfælles stab.

Du har erfaring med og interesse for processerne på strategisk niveau og trives med opgaver i spændingsfeltet mellem politiske, økonomiske og operative krav.

Det er en styrke, hvis du har gennemført studier, der analytisk og fagligt understøtter organisationens fokus på Afrika- og Mellemøststudier.

Du har en moderne, udadvendt og udviklingsorienteret lederprofil, og det ligger naturligt for dig at udvikle samarbejdsrelationer på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

Vi lægger desuden vægt på, at du har international erfaring med fokus på strategisk planlægning, samt at du har kendskab til NATO’s operative og mere generelle planlægningsprocesser, herunder at du har vist, at du kan begå dig i et multinationalt og multikulturelt miljø.

Som person er du strategisk tænkende og har et helhedsorienteret blik for opgaveløsningen. Du trives med at være centrum i en dynamisk organisation, hvor der løbende arbejdes med udvikling af policy og processer.

Det motiverer dig, at teamets resultater har stor betydning for resten af NATO og øvrige myndigheders arbejde, herunder ligger det naturligt for dig – i perioder – at investere ekstra ressourcer for at sikre de gode resultater.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle personlige tillæg efter kvalifikationer. Ansættelse i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse vil ske som åremål. Stillingen kan eventuel besættes ved konstitution.

Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2023, som udgangspunkt for en fireårig periode - dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Under udstationeringen vil du oppebære udetillæg efter udetillægsordningen samt få betalt bolig. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du skal være uddannelses- og helbredsmæssigt godkendt til internationale operationer. Derudover skal du have bestået engelsk sprogtest SLP (3-3-3-3) og kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT / NATO SECRET.

Det er ønskeligt – men ikke et krav i stillingen – at du har gennemført Strategic Operations Planning Course (SOPC), kursuskode: JPL-OP-31378.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte den nuværende stillingsindehaver, oberst Kim Bruno Petersen på tlf.: +39 081 721 5596

Alternativt, den nationale militære repræsentant ved SHAPE, brigadegeneral Per Knudsen på tlf.: +32 6544 3900.

Oplysninger om løn - og ansættelsesvilkår mv. kan fås ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Palle Hvirvelkær på tlf.: 72 81 96 80 eller mail FPS-PHV@mil.DK.

Ansøgning
Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ’send ansøgning’.

Ansøgningen stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er ansat som tjenestemand i lønramme 37.

Ansøgningsfristen er den 4. december 2022 og vi forventer at gennemføre samtaler i uge 49 eller alternativt uge 50.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

15.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent