Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Chef for Arktisk Kommandos operationscenter


Chef for Arktisk Kommandos operationscenter

Er du major eller orlogskaptajn og har du og familien mod på at prøve kræfter med Nordatlanten, så søg stillingen som chef for Arktisk Kommandos operationscenter i Nuuk, Grønland. Vi tilbyder en krævende ledelsesstilling i et værnsfælles hovedkvarter med en stor national og international kontaktflade. Der er tale om et spændende job i et operativt miljø med en unik mulighed for indflydelse på udviklingen af Arktisk Kommandos opgaveløsning.
Om os
Operationscentret indgår i Operationsafdelingen i Arktisk Kommando. Ud over dig består sektionen af 26 ansatte, herunder en næstkommanderende, 8 vagtgående officerer, en daglig leder af det døgnbemandede operationscenter med ansvar for de vagtgående operationsassistenter, en daglig leder kommunikationscenter med radiooperatører samt et administrationselement. Du indgår på lige fod med en række officerskolleger som operativ bagvagt.

Arktisk Kommando operationscenter er under udvikling, og vil under din ledelse opnå status som et nyt og moderne operationscenter med den sidste nye teknologi. Operationscenteret er ansvarlig for den operative indsættelsen af Arktisk Kommandos underlagte enheder, og driver desuden Den Grønlandske JRCC med ansvar for eftersøgnings- og redningstjenesten i Grønland.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien eller kæresten flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er således rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, sejlads, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, svømmehal, biograf og butikker.

Du har så mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug. Bådene og hytterne er muligheden for, at I kan komme rundt samt muligheden for at overnatte i naturen med tag over hovedet.
Om stillingen
Stillingen er fokuseret mod det samlede ansvar for driften af operationscentret og på en effektiv indsættelse og disponering af Forsvarets enheder i det arktiske område. Derudover vil du som chef for operationscentret komme til at arbejde tæt sammen med chefen for operationsafdelingen, som du refererer direkte til ligesom du vil få ansvar for at koordinere det daglige sagsbehandlingsarbejde med de øvrige sektionschefer i Arktisk Kommando.

Du vil i dit virke få et tæt samarbejde med øvrige stabe og kommandoer i Forsvaret. Du vil ligeledes få et tæt samarbejde med Nato samarbejdspartnere om den operative militære opgaveløsning samt med nationale og internationale samarbejdspartnere omkring eftersøgnings- og redningstjenesten. Du skal således være indstillet på, at der i stillingen ligger en del rejseaktiviteter i forbindelse med både nationale og internationale møde og konferenceaktiviteter.

Som CH JOC har du formandskabet for Operativ Kontaktgruppe Arktis (OKA), der er det koordinerende eftersøgnings- og redningsorgan i Grønland. OKA refererer direkte til Skibsfartens- og Luftfartens Redningsråd i Danmark, hvorigennem eftersøgnings- og redningstjenesten også koordineres med den danske pendant til OKA, nemlig OKD. Der er således et tæt udviklingssamarbejde med eftersøgnings- og redningstjenesten i Danmark.

Opdateringen af Arktisk Kommandos operationscenter til et nyt og moderne operationscenter med den nyeste teknologi kommer naturligvis også til at fylde i stillingen. Udviklingen fylder allerede en del i hverdagen, men implementeringen, ombygningen, nye uddannelser mv. bliver områder, som du kommer til at beskæftige dig med og som du vil kunne sætte dit præg på.
Om dig
Du er M331 major eller orlogskaptajn, som har en relevant operativ erfaring og/eller har gjort tjeneste i et operationscenter.

Stillingen er for dig, der gerne vil have krævende chefansvar med en omfattende opgaveportefølge, og deraf tilhørende ansvarsområde og berøringsflade.

Stillingen er for dig, der vil elske at få stor indflydelse på den operative udvikling i Arktis og som gerne vil sætte et markant aftryk på, hvordan Arktisk Kommandos operationscenter skal udvikles, organiseres og indrettes.

Stillingen er for dig, der vil prøve kræfter med tjeneste i en værnsfælles operativ stab, der altid er indsat, og hvor alle opgaver pr. definition er skarpe.

Du vil få gode muligheder for kompetenceudvikling og i relevant omfang funktions- og videreuddannelse. Derudover er jobbet en unik mulighed for at opleve og prøve kræfter med Grønlands storslåede natur.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.
Du opfordres til at sætte dig ind i de vilkår, der er gældende for udsendte på Grønlandsaftalen. Herunder beskatning af bolig og personalegoder samt krav om tvungen pensionsopsparing.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindhold kan fås ved henvendelse til den nuværende stillingsindehaver OK Michael Hjorth på FKO-A-CHJOC@fiin.dk eller tlf. +299 36 4016 eller chefen for Operationsafdelingen KK Michael G Landmark FKO-A-CHO@fiin.dk tlf. +299 36 4003.

Har du spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold eller til øvrige løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse SSG Kaare Bak på FPS-KAA@MIL.dk eller på tlf. +299 49 1104.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Stillingen ønskes besat den 1. marts 2023 eller snarest derefter. Der afholdes samtaler løbende.

Ansøgningsfristen er den 2. januar 2023, men da vi gennemfører samtaler løbende anbefales ansøgningen sendt hurtigst muligt. Samtalerne forventes at foregå via VTC, Teams, Zoom eller Skype.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opga¬verne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enhe¬der fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Der-udover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

02.01.2023

Indrykningsdato

15.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent