Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Navigationsofficer til inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN


Navigationsofficer til inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN

• Er du premierløjtnant og har du lyst til en afvekslende og spændende hverdag omgivet af Grønlands storslåede natur?
• Kan du lide at sejle og have en arbejdsplads til søs med gode muligheder for faglig udvikling og sparring med dygtige kolleger?
• Ønsker du en arbejdsplads, hvor du arbejder professionelt, selvstændigt og med varierede arbejdsopgaver, men som også giver dig tid til dig selv?
• Kan du indgå i et tæt samarbejde på tværs af både faggrænser og militær rang?

Så er du måske vores nye navigationsofficer ombord på HDMS KNUD RASMUSSEN.
Om os
Du bliver en del af et professionelt team på 4 officerer og 2 mellemledere, som sammen skal sørge for at skabe de bedste rammer i forhold til opgaveløsning for skib og besætning.
Skibets kerneopgaver: suverænitetshævdelse, farvandsovervågning, søredning og fiskeriinspektion varetages i regi af Arktisk Kommando og foregår primært langs den grønlandske vestkyst, men der kan forekomme sejladser, typisk en gang om året, hvor turen går til Grønlands østkyst, Island eller Færøerne. KNUD RASMUSSEN patruljerer hele året, og indgår i beredskabet under Arktisk Kommando. Hverdagen ombord varierer meget afhængig af lokale is- og vejrforhold, som altid vil have indflydelse på den planlagte sejlads. Vi forsøger at bibeholde en vis grad af ressourcer i besætningen og sejler derfor kun i døgndrift, når det er operativt nødvendigt.
Den samlede besætning er inddelt i 2 hold (A og B besætning) på hver 19 personer med en typisk udmønstringsperiode på 8 uger efterfulgt af en friperiode på 8 uger. Besætningerne skifter ud fra individuelle fastlagte personelplaner og begge besætninger er derfor blandet sammen uden hensyn til A og B. Du vil således indgå i en skifteplan, som planlægges for ét år af gangen med din personlige makker, og du får derved stor indflydelse på din egen tørn og udviklingsmuligheder.
Vi er en arbejdsplads med en uformel tone hvor professionalisme, humor og en god omgangstone er i højsædet. Vi tror på, at der er en sammenhæng mellem personlig trivsel og leverede resultater og for at kunne præstere på toppen forudsætter det, at hvert enkelt besætningsmedlem har det godt ombord. Vi tillægger det derfor stor værdi, at alle kan indgå i et tværfagligt samarbejde, hvor vi hjælper hinanden uanset fagområder og militær rang.
Om stillingen
Som navigationsofficer på HDMS KNUD RASMUSSEN bliver dit primære fagområde navigation. I dagligdagen er du ansvarlig for skibets navigationsudstyr, sejladsplanlægning og kontakten til havnemyndigheder. Du vil også være skibets sekundære kryptokustode, fiskeriofficer og helikopterkontrolofficer.

Du vil indgå i tørnen som vagtchef på broen og varetager søvagten i tidsrummet 12-18 og 00-04. Du kan forvente en grundig sidemandsoplæring i alle navigatoriske og sømandskabsmæssige forhold. Du vil helt sikkert blive udfordret navigatorisk og sømandskabsmæssigt, da inspektionsfartøjerne ofte sejler indenskærs gennem forholdsvis snævre ruter og passager eller en af de mange sparsomt opmålte fjorde. Derudover stiller is- og vejrforholdene i Nordatlanten særlige krav til skibene og dets besætninger.

KNUD RASMUSSEN bliver også brugt som platform for uddannelse af kadetter, og du kan forvente at skulle bruge din egen viden og færdigheder som søofficer og leder til oplæring af nye kolleger, som skibets skoleofficer.
Om dig
Du er uddannet premierløjtnant af taktisk linje i Søværnet. Gerne med praktisk sejladserfaring fra Nordatlanten eller Grønland, men det er ikke noget krav.
Såfremt du er uddannet helikopterkontrolofficer (non-tactical), fiskeriofficer og kryptokustode vil dette være en fordel, ellers vil det være kurser som vil blive planlagt i samråd med dig.

Vi søger en dygtig og kompetent kollega som:
• Kan bevare overblikket
• Har gode samarbejdsevner og ønsker at bidrage til det sociale fællesskab ombord
• Arbejder struktureret og selvstændigt
• Kan sætte egne kompetencer i spil og aktivt bidrager til udvikling
• Er handlekraftig og evner at følge opgaver til dørs
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte cheferne for HDMS KNUD RASMUSSEN: KL Søren Dreijer (1EKNUD-CHA@mil.dk eller +45 40494512) og/eller KL Christian Aasted Rothly (1EKNUD-CHB@mil.dk eller +45 41309823).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 10. december 2022 og vi forventer at holde samtaler i løbet af næstkommende uge.

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2023 eller så hurtigt som muligt derefter

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenestested Frederikshavn.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling. .
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

10.12.2022

Indrykningsdato

15.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent