Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Teknikofficer til Fregatten PETER WILLEMOES (genopslag)


Teknikofficer til Fregatten PETER WILLEMOES

Er du uddannet teknisk officer, med lyst til tekniske og personelmæssige udfordringer og tiltaler sejlende tjeneste dig, så er her måske en stilling for dig.
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

I hele 2022 er PETER WILLEMOES på beredskab, hvor vi bl.a. har løst internationale opgaver, idet vi har været indsat som del af den stående NATO styrke (SNMG1). I andet halvår forventes en indsættelse i en amerikansk Carrier Strike Group (US CSG).

På PETER WILLEMOES har vi en stærk kultur om bord og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd i en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatvåbnet og Søværnet kan.

Vi har i gennemsnit 120 sejldage årligt uden for basehavnen i Korsør, hvor vi har operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.
Om stillingen
Du skal lede en Teknisk Division, hvor dine medarbejdere løser mange forskellige tekniske opgaver med et højt kompetenceniveau. Det er et fagligt stærkt og dynamisk miljø, hvor opgaver løses i samspil med de øvrige divisioner om bord.

Du skal håndtere vores komplekse systemer, dels i egen organisation, i samarbejde med dygtige og engagerede medarbejdere, og dels via logistisk støtte fra værksteder og forsyningselementer samt sparring med eksterne myndigheder på et højt og bredt teknisk niveau. Det betyder, at fokus på systemkendskab inden for fagområdet er nødvendigt, for at kunne deltage kompetent og ligeværdig i dialog om drift og udvikling af ansvarsområdet.

I samarbejde med skibsledelsen agerer du i det daglige som chefens rådgiver på enhedens platform, maskin- og elektroområde, og skibsteknik, herunder skibssikkerhed og havariområde. Under sejlads er du en del af det ”Command Team”, der leder den interne kamp i krise- og krigssituationer, hvor du som ”Internal Battle Coordinater” leder havariindsatsen i hele skibet, og ”Battle Damage Repair – BDR” inden for dit eget ansvarsområde. Her er det helt essentielt, at du udviser evne for og effekt ved at lede igennem ledere.

Teknikofficeren er i den forbindelse en central nøglespiller ift. opretholdelse af skibets operative indsættelsesevne - særligt i forbindelse med bekæmpelse af skader og havarier opstået under kamp. Dit personlige engagement og faglighed vil i den forbindelse med sikkerhed blive udfordret.

Vi lægger vægt på fleksibilitet, ansvarsfølelse og helhedssyn. Vi stræber efter en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord.

Vi tilbyder en arbejdsplads med et godt teamwork, hvor professionalisme og fokus på opgaverne går hånd i hånd. Der er tale om en stilling, hvor du får et stort ansvar og råderum samt gode muligheder for personlig og professionel udvikling.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du har en baggrund som officer af teknisk linje i Søværnet og har gennemgået Master i Militære Studier, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du påbegyndt Master i Militære Studier, imødeser vi gerne din ansøgning, i så flad vil du skulle indgå en uddannelsesaftale.

Det er en fordel, hvis du har forrettet sejlende tjeneste som teknisk officer/vedligeholdelsesofficer inden for maskinteknisk område eller våben- og elektronik området fra søværnets større enheder. Det forventes, at du brænder for FOST-ambitionen samt at du lægger dit fulde engagement i at medvirke til, at PETER WILLEMOES evne som kampenhed yderligere professionaliseres i den retning.

Som leder af teknisk division skal du have opmærksomheden rettet mod nye perspektiver i det daglige arbejde, hvor du konsekvent skal søge at udforske og udvikle kapaciteten, især inden for teknisk divisions ansvarsområde, men også enheden generelt. Du er en god og motiverende leder, der respekterer det enkelte individ, men også evner at holde fast når tingene bliver svære.

Dertil kræves bl.a. gode kommunikationsevner i såvel tale som skrift på alle niveauer. Du er fleksibel og har en ”can do” tilgang til opgaveløsningen.

Du skal kunne indgå i samarbejdsrelationer på tværs af rang og funktioner internt i enheden, samt tillige ift. Forsvarets øvrige myndigheder og evt. internationale samarbejdspartnere. Og herunder udbygger og vedligeholder du dit netværk med henblik på at skabe bedre resultater i hverdagen. Vi forventer, at du har et solidt fagligt niveau, er ressourcebevidst og evt. kan dokumentere resultater fra tidligere stillinger. Din faglige viden rækker ud over den målrettede specialistviden, og du formår at samle og udnytte viden fra medarbejdere til operativ anvendelse.

I travle perioder er det nødvendigt at have evnen til, at prioritere opgaver og holde flere bolde i luften på samme tid. Det stiller krav til din fleksibilitet, dit overblik og din professionalisme.

Du er sikkerhedsgodkendt til hemmeligt og har gyldigt blåt bevis, tandlægestatus samt FFB (eller kan hurtigt erhverve det).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skibschefen på Fregatten PETER WILLEMOES - KK Kim Nybo Skjødt på telefon 30 38 07 09 eller mail: 2E-ST-STCHX@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2023 eller efter aftale.

Ansøgningsfristen er den 3. januar 2023 og vi forventer at holde samtaler i uge 2.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

03.01.2023

Indrykningsdato

10.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent