Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Elektronikmekanikere til Garnisonsværksted Skive (genopslag)


Elektronikmekanikere til Garnisonsværksted Skive (genopslag)

Har du lyst til faglig/operativ tjeneste, kan du lide at reparere og vedligeholde en bred vifte af Hærens elektroniske materiel?
Om os
Garnisonsværksted Skive vedligeholder materiel fra Ingeniørregimentet i Skive, som råder over meget specialmateriel og køretøjer, og du kan derfor forvente at løse meget varierende opgaver, herunder reparationer og eftersyn på våben, intendantur (sadelmager), aircondition og vandrensningsudstyr.

Vi er 39 medarbejdere fordelt på motor-, våben- og elektronikmekanikere samt reservedelsekspedienter. Ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen, gennemfører militært ansatte uddannelse med henblik på at indgå i det nationale beredskab og udsendelse i internationale missioner.

Vi tilstræber et højt fagligt niveau, både som mekanikere og som soldater. Vi lægger vægt på at opretholde et godt samarbejde med de enheder vi støtter, samt at de har deres materiel og køretøjer til rådighed i størst muligt omfang.
Vi vægter, som ISO certificeret, kvalitet, overholdelse af aftaler, arbejdsmiljø samt personlig udvikling højt.

Vi har spurgt nogle af dine kommende kolleger, hvad de synes om at være ansat ved os.

Alexander: "Her er man selv med til at forme og styre sin hverdag".
Lorenz: "Fantastisk sammenhold og gode kolleger".
Kenneth: "Dejligt med en god modtagelse".

Derudover kan vi tilbyde fleksible arbejdstider, frihed i opgaveløsningen samt varierende og spændende opgaver. Vi betaler desuden din frokostpause, og vi har en god pensionsordning. Ved os er der også mulighed for efteruddannelse, herunder opkvalificering af grundlæggende skolekundskaber.

Vi har stort fokus på fællesskabet og trivsel - det skal være en positiv oplevelse at gå på arbejde.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i et team af erfarne og dygtige håndværkere, hvor det er en selvfølge, at man hjælper og støtter hinanden, og hvor vi måler vores indsats på kundernes tilfredshed.

Som elektronikfagtekniker vil du også komme til at indgå i et team af uddannede mekanikere, som arbejder ud fra opgaver og retningslinjer givet af en faglig uddannet sektionsfører.

Dine primære arbejdsopgaver vil være diagnosticering, eftersyn og reparationer af radiomateriel samt elektroniske systemer på hjulkøretøjer og bæltekøretøjer.

Du skal forvente at deltage i øvelsesvirksomhed og anden feltmæssig uddannelse i regi af 3. Vedligeholdelseskompagni under Logistikbataljonen ved Trænregimentet, ligesom du skal være klar til at kunne blive udsendt i internationale missioner.
Om dig
Du er konstabel med svendebrev som elektronikfagtekniker, radio-tv-fagtekniker, elektronikmekaniker eller lignende.

Du kan arbejde selvstændigt og struktureret, er forudseende i opgaveløsningen og lægger vægt på et højt fagligt niveau. Du har lyst til at tilegne dig ny viden indenfor faget og videreuddanne dig. Du er udadvendt i din fremtoning med et godt humør.

Endelig er du i stand til at udvise stor fleksibilitet og være i besiddelse af gode samarbejdsevner og være omstillingsparat, idet opgaverne kan ændre sig med kort varsel, og omprioritering i overensstemmelse med kundernes behov kan forekomme.

Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste som elektronikfagtekniker i internationale operationer.

Det er desuden ønskeligt, at du har kørekort kategori C-E.

Hvis du, som civil, ønsker en militær karriere, vil det også være muligt. Du vil dog først skulle igennem en afprøvning, der består af en fysisk basistest (løb og øvelser), lægeundersøgelse og psykologsamtale inden tilbud om ansættelse i Forsvaret. Dernæst forpligter du dig til at gennemføre Hærens Basisuddannelse (værnepligt) samt Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Værkstedsleder seniorsergent Poul-Erik Johansen tlf. 91 33 51 04 eller på tlf. 51 74 07 90.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. januar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.01.2023

Indrykningsdato

09.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent