Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler vagt og sikkerhed til Garnisonsstøtteelement på Vordingborg Kaserne


Sagsbehandler vagt og sikkerhed til Garnisonsstøtteelement på Vordingborg Kaserne

Hvis du har lyst til at arbejde med vagt, militær sikkerhed, beredskab og krypto i et godt og velorganiseret arbejdsmiljø, er denne stilling lige noget for dig.
Om os
Garnisonsstøtteelementet er organiseret i Hjemmeværnskommandoens operationsdivision, hvor divisionschefen også er garnisonskommandant. Hovedopgaven er at understøtte Garnisonskommandanten i hans virke og i den forbindelse at skabe de bedst mulige vilkår for garnisonens enheder.

Vordingborg kaserne huser i dag Hjemmeværnskommandoen, Flyverhjemmeværnet, 4 Nationale Støttebataljon, Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland Falster, Hjemmeværnsskolen Uddannelsescenter Sjælland, Garnisonsværksted Vordingborg/Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Forsyningscenter Vordingborg/Supply Chain Division/Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse, lokalt partnerelement fra Forsvarets Ejendomsstyrelse samt mindre elementer fra Veterancenter og Infirmeri Sjælland.

Der er således tale om en garnison med mange forskellige enheder og deraf også forskellige behov, som skal tilgodeses på bedst mulige måde.
Om stillingen
Sagsbehandler vagt og sikkerhed er organisatorisk placeret i Garnisonsstøtteelementet. Garnisonsstøtteelementets opgave er bl.a. at koordinere og samordne lokale forhold mellem garnisonens myndigheder og enheder.

Sagsbehandler vagt har ansvaret for:
- den daglige drift af vagttjenesten og vedligeholdelse af vagtbestemmelserne,
- deltager i uddannelsen af vagtgående personel,
- garnisonens koordinerende arbejdsmiljøkoordinator,
- drift af garnisonskommandantens hjemmeside på FIIN,
- leder af COMMCEN Vordingborg,
- garnisonens kryptokustode,
- deltager i en bred vifte af garnisonens forskellige koordinationsudvalg.
- garnisonsstøtteelementets forsyningsbefalingsmand
- samarbejder med sikkerhedsofficeren omkring militær sikkerhed.

Med de mange koordinerende opgaver, vil du få en stor kontaktflade med alle myndigheder og enheder ved Vordingborg Garnison.

Arbejdstiden er generelt inden for daglige tjenestetid, som er fra kl. 08.00-16.00 mandag og tirsdag, samt fra kl. 08.00-15.00 onsdag til fredag.

Du vil indgå i tilkaldevagtroste.
Om dig
Du er seniorsergent. Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der ofte er korte tidsfrister.

Du har overblik, er struktureret og kan kommunikere klart og tydeligt i skrift og tale. Dit livssyn er positivt, du besidder et godt humør og har let ved at skabe gode relationer til både militære og civile samarbejdspartnere.

Du skal kunne samarbejde på flere niveauer, og du skal have forståelse for de mange forskellige funktionsvilkår for garnisonens medarbejdere, således der opnås de bedste løsninger.

Du kan se dig selv som en del af et serviceelement, hvor du som en selvfølge kan og vil løse opgaver på tværs af faggrænser og funktionsniveauer.

Stillingen medfører krav om en række formelle efteruddannelser inden for den militære sikkerhedstjeneste, krypto og arbejdsmiljø. Det vil være en fordel, hvis du allerede nu har de nødvendige uddannelser, men det er ikke afgørende. Dog vægtes uddannelse og erfaring inden for COMMCEN tjeneste og krypto højt.

Det er vigtigt, at du har vilje og energi til at give dig i kast med arbejdet og at tilegne dig eventuelt manglende uddannelser og viden.

Den store kontaktflade og berøring med alle enheder og myndigheder på Vordingborg kaserne fordrer, at du generelt er velbedømt inden for hele relationsfeltet i FOKUS. Især lægges der vægt på samarbejde og kommunikation som afgørende for, at du kan agere med accept i og formidle viden til hele organisationen.

Med de formelle krav omkring militær sikkerhed taget i betragtning, vægtes også kompetencen faglighed højt. Det er forudsætningen for, at du kan rådgive ledelsen samt andre ressourcepersoner og medarbejdere, blandt andet ved at omsætte regler og bestemmelser til praktiske og lokale anvisninger på en forståelig og hensigtsmæssig måde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Vordingborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af garnisonselementet major Henning Østergaard Nielsen på telefon 72 82 00 89 eller 25 57 58 05.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er den 30. november 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. februar 2023.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation. Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.

HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder og deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt disses hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.11.2022

Indrykningsdato

07.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent