Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Søofficer til UP maritime element (Genopslag)


Søofficer til UP maritime element

Ønsker du et job med stor indflydelse på Forsvarets maritime kapacitetsudvikling og vil du være med til at implementere udviklingsprojekter til Søværnet?
Synes du, at det lyder interessant, så kan denne stilling være noget for dig.
Om os
Det maritime element er organiseret i STY4 og er placeret i Karup. STY4 er en del af Udviklings- og Planlægningsstabens Styringsafdeling, der på niveau I opstiller program- og projektorganisationer og derigennem leder, styrer og koordinerer udviklingsprojekter. Sektionen er blandt andet ansvarlig for udarbejdelse af styringsdokumenter og produkter relateret til anskaffelse, opdatering og implementering af særligt luftmilitære- og maritime kapaciteter.

STY4 er kendetegnet ved udpræget grad af professionalisme og høj faglighed. Vi vægter en visionær udvikling af Forsvarets kapaciteter, hvor du har mulighed for at sætte dit fingeraftryk på udviklingen af Forsvarets operative evne både nu og i fremtiden. STY4 er præget af et dynamisk og til tider hektisk arbejdsmiljø, hvor omgangstonen er fri og uformel.

STY4 har en bred berøringsflade på tværs af kommandoer og stabe internt i koncernen samt til eksterne styrelser og myndigheder, hvor særligt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarets Etablissementsstyrelse udføres på daglig basis.

STY4 består af samlet af 18 medarbejdere.
Om stillingen
Arbejdsopgaverne omfatter udviklingsvirksomhed i bred forstand, hvorfor du kommer til at bidrage til udviklingen af fremtidens maritime kapaciteter til Forsvaret, og dermed til udvikling af fremtidens søværn.

Arbejdet er projektrelateret, og vi har en bred kontaktflade med mange samarbejdspartnere, nationale som internationale, hvor vi trækker på såvel erfaringer fra Forsvaret som erfaringer fra samarbejdspartnere i NATO. En vis rejseaktivitet kan derfor forventes.
Om dig
Du er erfaren kaptajnløjtnant, der muligvis allerede er i gang med MMS eller tilsvarende Master uddannelse.

Om du er tekniker, våben- og elektronikofficer eller taktiker er mindre væsentligt, men vi lægger vægt på, at du har lyst til at bidrage til udviklingen af fremtidens forsvar. Har du allerede erfaring fra stabstjeneste i Forsvarsstaben er det en fordel, men ikke et krav.

Du får et stort råderum for opgaveløsningen. Vi forventer derfor, at du besidder en høj grad af selvstændighed og ansvarsfølelse. Der er fokus på kvalitet i de analyser, der ligger til grund for sektionens arbejde. Det skal derfor falde dig naturligt at indgå i teams, hvor du forventes at kunne bidrage med såvel ledelseskompetencer, som gensidig støtte og sparring i projektteams.

Tjenesten i sektionen vil være forenelig med gennemførelse af videreuddannelse, f.eks. MMS.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for den Luft- og sømilitære programsektion, kommandørkaptajn Kenneth Nielsen på telefon 20 61 81 64 eller leder af det maritime element Orlogskaptajn Anders Jessing på telefon 72 84 04 11.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Stillingen er til besættelse snarest mulig og ansøgningsfristen er søndag den 31. december 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i den efterfølgende uge.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FKO
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.12.2022

Indrykningsdato

13.10.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent