Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Erfaren business controller (OS) til HR-støtteelement


Erfaren business controller (OS) til HR-støtteelement

Vil du være med til at drive forretningsorienteret HR med fokus på optimering af FE’s administrative HR-processer?

Om os
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden.

Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling.

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber.
Om stillingen
Vi er ved at opbygge og etablere en ny sektion, der skal samle alle HR-administrative opgaver herunder tidsadministration, lønsagsbehandling og andre HR-administrative opgaver. Sektionen vil bestå af et koordinationselement og tre driftselementer.

Du vil skulle indgå i sektionens koordinationselement i et tæt samarbejde med sektionschefen og få ansvar for at planlægge, styre og koordinere controllingaktiviteter på tværs af sektionens drifts-elementer.

Du vil skulle deltage i udarbejdelse af årsplaner, procedurer og arbejdsbeskrivelser og medvirke til uddannelse og kompetenceudvikling internt i sektionen.

Dit fokus vil være at sikre og opretholde en høj datakvalitet. Du vil i forhold til den øvrige organisation være omdrejningspunkt for besvarelser af forespørgsler vedr. tid og løn, herunder især henvendelser, der vedrører mulige fejl i tids- og løndata, ferie- regnskaber, barsel og refusion etc.

Du vil i samarbejde dine kollegaer i de tre driftselementer arbejde med at identificere årsager til fejl i tids- og løndata, iværksætte rettelser af fejl og finde løsninger, der kan afhjælpe forskellige typer årsager til fejl.

Du bliver en del af et team, der både vil bestå af nuværende medarbejdere og af nye medarbejdere. Som ny medarbejder vil du i dette nye team både få stor indflydelse på at opbygge og udvikle de interne samarbejdsrelationer og på at opbygge et controlling-regime inden for dit eget arbejdsområde.

Det er vores ambition at yde den bedst mulige service til vores kunder, ligesom vi lægger vægt på en høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Trods en travl hverdag, er der plads til at have det sjovt, ligesom vi tilbyder masser af faglige udfordringer, der giver mulighed for, at du kan udvikle dig i jobbet.

Dagligdagen er afvekslende, men din primære funktion bliver at varetage opgaver relateret til controlling og opfølgning i relation til tidsadministration og lønsagsbehandling, herunder løbende rådgivning både i forhold til dine nærmeste kollegaer og den øvrige FE organisation. ¨

Stillingen kan besættes af en civil eller militær kandidat. Stillingen er slået op som OS, SSG og CSG og stillingens indgold vil blive justeret efter din grad og kvalifikationer.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en kontorfaglig baggrund med erfaring indenfor data kontrol. Du har en civil baggrund eller en militær baggrund på mellemleder niveau. Du har muligvis ikke tidligere arbejdet som controller, men du har tilstrækkelig viden og erfaring med tidsadministration og lønsagsbehandling til at kunne omsætte dette i en controlling-funktion.

Du har et indgående kendskab til forsvarets nye tidsløsning samt personale- og økonomistyringssystemet SAP (DeMars).

Du er bruger af forsvarets ”Ny Tidsløsning” samt HR-løn- og personaledelen og har samtidig kendskab til Business Intelligence (BI) og gerne Statens Lønsystem (SLS).

Det vil være en klar fordel, hvis du kender til og har forståelse for samspillet mellem forsvarets nye tidsløsning og lønsystemet og kan forstå og anvende statens aftaler vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, herunder for statens tjenestemænd. Vi forventer desuden, at du har godt styr på hele Microsoft Office pakken.

Som person brænder du for at levere en fleksibel og effektiv HR-support og -sparring. Du holder et højt fagligt niveau, har sans for detaljer, arbejder struktureret og følger opgaverne til dørs.

Du værdsætter de gode relationer i afdelingen og til kunderne og har en positiv indstilling til nye udfordringer. Du er serviceminded, hjælpsom og imødekommende.

Der er fart på i dagligdagen, så det er vigtigt, at du trives med til tider (men ikke altid) korte deadlines, afvekslende opgaver og at der er travlt ind i mellem.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingerne hører en pensionsordning, som FE betaler.

Gældende ved militær ansættelse:
Stillingen er på oversergent/seniorsergent/chefsergent niveau afhængig af din nuværende grad. Er du oversergent eller seniorsergent og uddannelsesmæssigt klar til udnævnelse kan dette forhandles. Stillingen er på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Som i resten af forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.

Du skal oprette din ansøgning via FE egen hjemmeside på www.fe-ddis.dk. Du sender din ansøgning og CV via stillingsopslaget, senest den 2. oktober 2022.
Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 41 og stiler mod en ansættelse fra den 1. januar 2023. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2220, hvis du har spørgsmål til stillingerne eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på http://fe-ddis.dk/, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE’s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

21.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent