Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Inspirerende stilling ved J5 Kongeriget i Operationsstaben i København


Inspirerende stilling ved J5 Kongeriget i Operationsstaben i København

Her har du en unik mulighed for at søge en stilling, hvor du som kaptajn/kaptajnløjtnant får indblik i Forsvarskommandoens ”maskinrum”.

Du kommer til at bidrage til operationsplanlægning på det operative og militærstrategiske niveau, og du kommer til at mestre stabsarbejde, og bliver således grundigt klædt på til din videre karriere i Forsvaret.
Om os
J5 Kongerigets fokus er operationer, hovedsageligt relateret til kollektivt forsvar og stabilisering, inden for Kongeriget Danmark og Europa inkl. Arktis, Nordatlanten, Centraleuropa og Østeuropa.

Vores primære opgave er at varetage planlægningsopgaver i relation til Forsvarets nationale og internationale operationer i Danmarks nærområde.

Vi er en sektion bestående af dedikerede kolleger fra alle værn, og i forskellige aldersgrupper. Vi har en høj grad af kollegialt sammenhold, og vi formår at spille hinanden gode, så vores opgaver bliver løst til tiden.

Vores primære skriftlige produkter indeholder militærfaglig rådgivning til det politiske niveau, og derfor skal kvaliteten af produkterne være høj. Derfor bruger vi meget tid på at gennemarbejde vores skriftlige produkter, så de bliver tilpasset den aktuelle agenda på det operative og militærstrategiske niveau.

Der kan i perioder opstå et højt arbejdspres op til en termin for en opgave. Til gengæld er de opgaver vi løser højaktuelle, og omgærdet af politisk bevågenhed, hvilket øger vores motivation for at levere gennemarbejdede produkter til tiden. Omvendt er der også perioder hvor der er mindre travlt, og hvor det vil være muligt at afspadsere eventuelt overarbejde.

For at komme i mål med vores opgaver, er vi afhængige af et veletableret netværk i resten af Forsvaret. Derfor prioriterer vi at pleje vores relationer til andre stabe, styrelser, kommandoer og forbindelsesofficerer i udlandet.
Om stillingen
I denne stilling har du en unik mulighed for som kaptajn/kaptajnløjtnant at få et indblik i Forsvarskommandoens ”maskinrum”. Du vil i stillingen få mulighed for at præge beslutningsprocesser på det operative og militærstrategiske niveau. Du vil derudover få et helhedssyn på Forsvaret, som ellers kan være svært at få på dette niveau, og du vil således blive klædt grundigt på til din videre karriere i Forsvaret.

I stillingen bidrager du til planlægningen af Forsvarets operationer og beredskaber, og du er sammen med dine kolleger ansvarlig for at formulere og konsolidere grundlaget for indsættelse af Forsvarets enheder.

Du leder eller støtter operative planlægningsgrupper, og får derigennem en stor berøringsflade med eksperter fra andre stabe, styrelser og kommandoer. I det daglige har du desuden et tæt samarbejde med Forsvarsministeriet.

Du vil komme til at udarbejde sagsoplæg til Forsvarets Ledelse, og herunder beskrive militærfaglige muligheder og anbefalinger til det politiske niveau.

Du producerer briefinger, håndakter mv. for dine egne sagsområder, som forberedelse til de ugentlige stabsmøder og evt. som støtte til Forsvarets Ledelse.
Om dig
Vi forestiller os at du er udnævnt kaptajn/kaptajnløjtnant, og at du har nogle års erfaring på niveauet fra forskellige stillinger.

Du har en operativ baggrund, hvorfra du har erfaring med planlægning og udførelse af luftoperationer eller andre operationer, hvis du er den rigtige kandidat.

Du har ledelseserfaring, og har derigennem tilegnet dig samarbejdsevner, som gør dig i stand til at lede et team af eksperter. Du udstråler personlig autoritet, og har gennemslagskraft nok til at holde retningen gennem et stabsarbejde med modstridende hensyn.

Du er analytisk stærk, og er således i stand til hurtigt at danne dig et overblik over komplekse sager, og du formår dernæst at identificere de afgørende elementer for sagen. Disse elementer er du i stand til at beskrive præcist både i tale og tekst.

Du er indstillet på at tage ved lære af de mange forskelligartede opgaver, som vil ramme dig, og de input du kan få fra dine kolleger.

Du har erfaring fra internationale operationer, som har givet dig en bredere forståelse af Forsvarets indsættelser i rammen af en politisk kontekst.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OL Nicolai Stahlfest Møller på tlf.: 7284 0482, eller mail FKO-O-CHJ5K@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9291, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 9. oktober 2022. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen pr. 1. december 2022 eller efter aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

21.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent