Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kompagnichef til 4. kompagni (HRU) ved V Uddannelsesbataljon/Gardehusarregimentet, 2 Brigade


Kompagnichef til 4. kompagni (HRU) ved V Uddannelsesbataljon/Gardehusarregimentet, 2 Brigade

Vil du stå i spidsen for Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og tilsikre at fundamentet for gode professionelle infanterister er på plads?

Kan og vil du skabe gode enkeltkæmpere og afsiddede infanterigrupper samt udvikle unge befalingsmænd til at være dygtige førere?

Brænder du for chefvirket, er du selvstændig, og er du en leder, som skaber følgeskab?

Så bør du søge stillingen som kompagnichef for 4. kompagni ved V Uddannelsesbataljon.
Om os
Vi er en uddannelsesbataljon, der uddanner fagligt dygtige infanterister og udvikler handlekraftige førere, som kan begå sig operativt når de fortsætter deres karriere i kampbataljonerne.

Bataljonens kerneopgave er uddannelsen af infanterister i rammen af Hærens Basis- og Reaktionsstyrkeuddannelse samt en otte måneders værnepligtsuddannelse (MBU), med henblik på at uddanne mobiliseringsenheder til 1. Brigades tre kampbataljoner ved LG, GHR og JDR.

Vi stræber efter at uddanne de bedst mulige soldater, både i forhold til evner, vilje og holdning. Vi skaber rammen om uddannelsen af såvel enkeltkæmperen, gruppen og delingen, og at denne uddannelse er fundamentet for en effektiv indsættelse på kamppladsen. Dette sker gennem en vekslen mellem Grundlæggende Militær Uddannelse, Funktionsuddannelse og Enhedsuddannelse.

Som bataljon besidder vi en robust uddannelsesmæssig kompetence i kraft af den faste kadre i staben og underafdelingerne, og vi ser det som en prioriteret opgave at fastholde og udvikle den enkelte medarbejder. Bataljonen har fokus på, at alle medarbejdere har et højt engagement i sin opgaveløsning, er selvkritisk, ærekær og stiller krav til sig selv og sine kollegaer.

Bataljonen løser som udgangspunkt sine opgaver på tværs af alle niveauer og underafdelinger, med en høj grad af handlefrihed, fordi vi tror på at det er med til at udvikle den enkelte soldat og fører. Der medfølger en høj grad af metodefrihed for den enkelte i relation til opgaveløsningen.

Bataljonen er en professionel enhed, som tror på at den dygtige soldat skabes gennem kvalitet, engagement, respekt og kontrol.

”Vi danner Hærens fundament”
Om stillingen
Som chef for 4. kompagni, kommer du til at bygge videre på det solide fundament som er skabt gennem Hærens Basisuddannelse ved Livkompagniet.

Under Reaktionsstyrkeuddannelsen skal soldaterne videreudvikle deres enkeltkæmperfærdigheder og uddannes til at virke som afsiddet infanterigruppe i rammen af delingen under alle taktiske aktiviteter.

Kompagniet består af en kompagnitrop, en kommando deling og et antal infanteridelinger, der varierer i forhold til Hærens behov.

Opgaveløsningen som kompagnichef kræver stort personligt engagement – hver dag! Du er over for bataljonschefen direkte ansvarlig for kompagniets samlede virke, og du indgår i bataljonens chefgruppe.

Det er også dit ansvar – i samarbejde med bataljonsbefalingsmanden - at tilsikre, at kompagniets befalingsmænd på alle niveauer uddannes og udvikles frem mod tjeneste ved SRS-enheder, primært ved Gardehusarregimentet.

Desuden løser kompagniet løbende en række mindre afgivelser og støtteopgaver, både internt i bataljonen og for eksterne myndigheder.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUT-I/L,VUK eller du er en erfaren premierløjtnant, som har gennemført Føringskursus med et godt resultat og som kan udnævnes ifm. tiltrædelsen.

Hvis du er PL og er i gang med VUK eller erklæret egnet til VUK, og i øvrigt har den rette profil, hører vi også gerne fra dig. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Som leder går du altid forrest og fremstår som en faglig og personlig rollemodel for dine soldater, og du er både fysisk og mentalt robust. Du er soldat i ordets bedste betydning og er altid villig til at gå forrest og lede ved eksemplets magt.

Du er en naturlig leder, som folk samles omkring. Du er empatisk og har interesse i dine soldater og deres udvikling, og du formår at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor personellet trives. Du har hele tiden målet for øje under hensyntagen til vilkårene for dit personel og situationen i dit kompagni og du har modet til at lave de hårde prioriteringer.

Du er både udviklings- og resultatorienteret, da uddannelsen forventeligt skal justeres løbende, men samtidig skal uddannelsesmålene nås rettidigt og tilfredsstillende inden for de givne rammer.

Du kan træde i karakter og træffe de nødvendige beslutninger, når situationen kræver dette. Du er engageret i ledelse og uddannelse med fokus på, at teorien bliver omsat til praktik. Du har gode samarbejdsevner, er udadvendt og du ved, at gode resultater opnås ved at alle yder deres bedste.

Som person er du loyal både op, ned og til siden og ser dig som en vigtig brik i bataljonens samlede opgaveløsning, og du forstår betydningen af samarbejde på tværs af underafdelingerne og har en veludviklet helhedsforståelse.

Det vil være en fordel, hvis du som delingsfører eller næstkommanderende har forrettet tjeneste i en HRU eller SRS infanterienhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være på Gardehusarkasernen i Slagelse

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for V Uddannelsesbataljon, oberstløjtnant Peter Seemholt på tlf.: 2362 6176, eller mail GHR-5B-CH@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9291, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 13. oktober 2022. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter på gardehusarkasernen i Slagelse.

Jobbet er til besættelse pr. 1 december 2022, eller efter aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.
Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

13.10.2022

Indrykningsdato

21.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent