Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Sektionschef for træningssektionen (A7) ved Operationsdivisionen i Flyverkommandoen


Sektionschef for træningssektionen (A7) ved Operationsdivisionen i Flyverkommandoen

Er du en ambitiøs officer med sans for uddannelse og træning, og vil du være med til at videreføre den positive udvikling af National Air Operations Centre (NAOC) og de øvrige kapaciteter som opstilles i rammen af Flyverkommandoen, så er du måske den nye chef for A7 Trænings- og øvelsessektionen.
Om os
Flyverkommandoen udøver ledelse, styring og føring af Flyvevåbnets myndigheder. I Flyverkommandoen er det Operationsdivisionen der, gennem NAOC, gennemfører den operative planlægning og koordination i samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere, samt udøver føring af Flyvevåbnets enheder døgnet rundt i fred, krise og konflikt.

Træningssektionen varetager den interne træning og uddannelse, samt planlægning og deltagelse i nationale og internationale øvelser.
Om stillingen
Som chef for A7 er du bl.a. ansvarlig for, at udvikle og gennemføre aktiviteter for at træne Flyverkommandoens/NAOC føringsevne. Dette typisk med afsæt i den sikkerhedspolitiske situation og ved brug af simulerede scenarier således at den operative opgaveløsning trænes i forhold til relevante krisesituationer.
Du er, sammen med dine fire medarbejdere, desuden ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre interne og eksterne operative kurser og uddannelser Dette omfatter blandt andet øvelser for operativt personel (f.eks. Senior Duty Officer), personel tilknyttet luftforsvaret (fx National Available Air Defence Commander), samt personel til Flyverkommandoens INTOPS kapaciteter (fx Mission Target Approval Authority).
Du vil få en hovedrolle i forhold til at videreudvikle NAOC imod fuld operativ kapabilitet i forhold til Flyvevåbnets opgaveløsning i nationalt forsvar. Dette vil omfatte design og udmøntning af uddannelser og træning som fører mod dette mål.
Endelig vil du indgå i Planlægningsafdelingens ledelsesteam på lige fod med cheferne fra de to søstersektioner: Planlægningssektionen og Special Air Operationssektionen.
Stillingen tilbyder generelt set betydelig grad af fleksibilitet i forhold til indretning af din arbejdssituation. Anvendelse af hjemmearbejde og lignende, er en naturlig og integreret del af vores hverdag i Flyverkommandoen. Der vil naturligvis være perioder, hvor tilstedeværelse i Karup er påkrævet. Eksempelvis hvis der arbejdes med højere klassificerede informationer.

Om dig
Du er en erfaren operativ officer med et blik for Forsvarets samlede virksomhed, samt et begrebsapparat inden for Command and Control. Dit virke er gennemsyret af et operativt mind-set, og du ser muligheder frem for begrænsninger. Du trives i et operativt miljø og bevarer roen og overblikket – også i perioder med arbejdspres.

Du har en baggrund i Flyvevåbnet og er enten major M331, eller er i den afsluttende fase af et MMS-forløb. Såfremt du endnu ikke har afsluttet MMS, vil du blive ansat på en uddannelsesaftale med funktion i højere stilling.

Du har en erfaring fra Flyvevåbnet og operativ erfaring fra national og/eller international tjeneste. Det er en fordel hvis du har beskæftiget dig med uddannelse og træning af operativt personel og/eller planlægning af øvelsesaktivitet.

Du er en kommunikerende og empatisk chef med en anerkendende lederprofil, og du evner at lede en forskelligartet gruppe af medarbejdere. Du tager vare på dit personale, giver de nødvendige direktiver/rammer og tager ansvar for resultaterne over for din foresatte. Du formår at skabe gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for planlægningsafdelingenoberstløjtnant OL Martin B. Nielsen , Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfrist er den 23. oktober 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 43. Stillingen er til besættelse senest den 1. december 2022.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesakti-viteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

23.10.2022

Indrykningsdato

20.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent