Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Rådighedsstilling – Kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven til Specialoperationskommandoens operationssektion


Rådighedsstilling – Kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven til Specialoperationskommandoens operationssektion

Vil du være en del af et erfarent hold af operationsofficerer, engagerede kollegaer og en del af den operative opgaveløsning ved Specialoperationskommandoen i Aalborg?
Så er et job som operationsofficer i J3 ved Specialoperationskommandoen, måske noget for dig.
Om os
Specialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber.

Specialoperationskommandoen omfatter en Kommandostab samt Jægerkorpset og Frømandskorpset. Kommandostaben er bosiddende på Flyvestation Aalborg.

Specialoperationskommandoens opgaveløsning bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser og nationens sikkerhed.
J3 planlægger, koordinerer og prioriterer det operative arbejde inden for Specialoperationskommandoens område, rådgiver chefen for Specialoperationskommandoen, bidrager til militærfaglige anbefalinger og meget mere.

J3 består af et mindre antal medarbejdere, der alle er karakteriseret ved flere års tjeneste i forsvaret.
Om stillingen
Som operationsofficer i reserven bliver du indkommanderet til tjeneste i forbindelse med den uddannelse og træning, der er forbundet til din designeringsfunktion. Designeringsfunktionen er den funktion (stilling), som du forventeligt skal varetage i tilfælde af krise eller krig.

Dertil kommer tjeneste i forbindelse med løsning af reelle operative opgaver, herunder løsning af opgaver som forbindelsesofficer for J3 i ind- og udland.

Af samme årsag kan dine opgaver bestå i samarbejde med relevante enheder i forsvaret samt andre nationale og internationale partnere på vegne af Specialoperationskommandoen.

Hvilke opgaver du kan bringes i spil til afhænger af dine kompetencer, dine interesser og Specialoperationskommandoen behov.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant i reserven med erfaring inden for planlægning. Du har relevante uddannelser og operativ erfaring fra national- og/eller internationaltjeneste. Dit ansættelsesniveau vil afhænge af dine kompetencer, uddannelsesniveau og tidligere tjeneste. Det vil være en fordel, såfremt du har kendskab til specialoperationsmiljøet og/eller erfaring med stabstjeneste.

Du arbejder professionelt, selvstændigt og målrettet med opgaverne og har forståelse for helheden. Du har gode evner inden for analytisk tænkning, kommunikation, herunder skriftlig og mundtlig engelsk.

Som person er du åben og imødekommende, hvilket er en forudsætning for virket som forbindelsesofficer. Du trives i et værnsfælles og dynamisk miljø i en enhed under stadig udvikling. Du er god til at opbygge og vedligeholde personlige netværk.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveau fastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.
Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Michael på telefon 72 85 71 80, eller på mail FKO-S-CHJ3@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke på mail: FPS-JBJ@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2022 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart herefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.10.2022

Indrykningsdato

20.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent