Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Skibsfører til fast stilling som Operatør ved VTS Storebælt


Skibsfører som VTS-operatør ved VTS Storebælt

Vi søger en uddannet skibsfører, som har lyst til at prøve kræfter med et maritim job i land.
Som vores nye kollega, får du en anderledes hverdag, med mulighed for at gøre brug af din maritime erfaring på en arbejdsplads med gode kolleger, som har samme baggrund som dig selv.

Om os

VTS Storebælt (Vessel Traffic Service Storebælt) er et sikkerhedssystem, der blev etableret i 1993 for at sikre anlægsarbejdet af Storebæltsbroen mod påsejling. I 1998, da broen var færdigkonstrueret, blev ordningen permanent.

VTS Storebælts kontrolcenter er bemandet af en overordnet chef samt 21 VTS-operatører på syv vagthold hver bestående af tre operatører. Alle er civilt ansatte med skibsførerbevis.

Vi har domicil på Flådestation Korsør, hvor vi overvåger og vejleder skibsfarten inden for vores ansvarsområder. Det gør vi for at undgå sejladssituationer, der kan udgøre en fare for broerne, skibsfartens sikkerhed og miljøet.

Vi er et team med stærkt engagement i jobbet og respekt for hinandens forskellighed. Samtidig har vi en uformel omgangstone med plads til humor i dagligdagen.

Om stillingen

Du får til ansvar at kontrollere og registrere, om skibsfarten overholder gældende love, bekendtgørelser og IMO-rekommandationer. Hvis disse overtrædes eller der opstår risiko for påsejling af broerne, afgiver du alarm og udarbejder rapport over hver enkelt hændelse.

Du arbejder som udgangspunkt i 12-timers vagter, får sammenhængende frihed og mulighed for at være hjemme hver dag.

Vi tilbyder et alsidigt job med mulighed for udvikling.

Du får en grundig og struktureret introduktion til VTS-området samt oplæring i jobbet før du går i selvstændig vagt. Hvis du ikke allerede har gennemført et VTS-basiskursus, vil du også gennemføre det i introduktionsperioden.

Om dig
Du har en skibsføreruddannelse gerne suppleret med VTS- basiskursus. Du har gode kommunikative evner og taler engelsk på højt niveau.

Som person er du først og fremmest en god kollega, som motiveres af at opnå resultater gennem samarbejdet i dit team. Du tænker fremadrettet og er klar til at ”gå den ekstra mil” for at yde det absolut bedste for dit team. Du definerer succes kollektivt snarere end individuelt.

Du har god situationsfornemmelse og arbejder nemt sammen med mange forskellige typer mennesker, uden at du selv nødvendigvis er midtpunktet. Du interesserer dig for dine kolleger, er åben, nysgerrig og lytter aktivt og deltagende.

Du er selvmotiverende, flittig og samtidig tilstrækkelig selvsikker til at gå foran med din adfærd, som motiverer og bringer det bedste frem i teamet.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Lederne Søfart. Månedslønnen er i alt kr. 40.215,68, som består af en basisløn på kr. 30.895,68, et fast tillæg for variable ydelser på kr. 4.154,25, et funktionstillæg på kr. 4.597,04 og et fleksibilitetstillæg på kr. 568,71. Der er mulighed for forhandling af et yderligere mindre individuelt tillæg på baggrund af dine kvalifikationer.

Det arbejdsgiverfinansierede pensionsbidrag udgør 12 % af de pensionsgivende løndele, mens medarbejderens eget bidrag udgør 6 % af de pensionsgivende løndele.

Dit faste tjenested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Storebælt VTS, Jimmy Westermann på telefon 7285 1118. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 7281 9169.

Stillingen ønskes besat pr. den 1. november 2022. Ansøgningsfristen er den 7. oktober 2022 Vi gennemgår ansøgningerne efter fristens udløb og forventer at afholde samtaler i uge 41.

Vi beder dig om at søge stillingen ved at klikke på ansøgningslinket. Vi beder dig om kun at vedhæfte din motiverede ansøgning, CV og kopi af skibsførerbevis. Vær opmærksom på, at dokumenter kun kan tilføjes i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, og omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt sø redning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.

Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

07.10.2022

Indrykningsdato

19.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent