Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Administrativ medarbejder til InterForce Hovedstaden og InterForce-Sekretariatet på Kastellet


Administrativ medarbejder til InterForce Hovedstaden og InterForce-Sekretariatet på Kastellet

Kan du arbejde selvstændigt og har du mod og evner til hurtigt at sætte dig ind i nye it-systemer med blandt andet, administration af personale og Forsvarsministeriets generelle procedurer for sagsbehandling?

Hvis ja, så er jobbet ved InterForce Region Hovedstaden helt sikkert noget for dig.
Om os
InterForce har siden 1999 arbejdet for at optimere forholdene for medarbejdere i den private og offentlige sektor, som ved siden af deres civile job, har en tilknytning til Forsvaret eller Hjemmeværnet. InterForce-organisation, hører under Forsvarskommandoen og holder i det daglige til på Kastellet i København.
Om stillingen
Stillingen er en fuldtids overassistent stilling ved InterForce Hovedstaden. Du er organisatorisk underlagt det centrale InterForce sekretariat. I den største del af arbejdstiden løser du opgaver for den militære koordinator Oberst Peer Sander Rouff, InterForce Region Hovedstaden.

En dag om ugen løser du opgaver for det centrale InterForce Sekretariat, som i lighed med InterForce Region Hovedstaden er placeret på Kastellet. Ved løsning af centrale opgaver sidder du i InterForce-Sekretariatet.

Du vil være ansvarlig for løsningen af følgende overordnede opgaver som:
• Planlægning, administration og opfølgning på budgettet
• Være administrativt kontaktpunkt for støttevirksomheder, herunder opdatering af medlemsvirksomhederne i databasen i vores CRM-system.
• Støtte med administrative opgaver, fx i forbindelse med afvikling af regionale InterForce arrangementer, herunder bidrage med udarbejdelse af invitationer, invitationslister m.m.
• Udarbejde aktivitetsoversigt.
• Opdatere og udarbejde information til hjemmeside
• Støtte Regionsambassadøren og ambassadørkorpsets i samarbejde med virksomheder på det offentlige og private
• Stå for planlægning og gennemførelse af InterForce arrangementer
• Bidrage til årsrapporter, power point orienteringer, mødeoplæg og evalueringer af arrangementer i tæt koordination med formandskabet

Centrale opgaver ved InterForce-Sekretariatet:
• Støtte til centrale arrangementer ved Interforce
• Støtte til region Sjælland og Bornholm ved deres merarbejders evt. fravær
• Superbruger i vores arrangement styringssystem, samt stå for diverse indbydelser og evt. nyhedsbreve – i den forbindelse støtte til Sjælland og Bornholm.
• Superbruger ved InterForce CRM-system

Om dig
Vi ser gerne at du har en kontoruddannelse eller har anden relevant uddannelse. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, er målrettet og fleksibel i forhold til de daglige arbejdsopgaver.

Du skal besidde evnen til at tænke analytisk og har erfaring med anvendelse af grundlæggende IT-systemer. Det er en stor fordel, hvis du har kendskab til DeMars/SAP R3.

Det er også en fordel, hvis du har et indgående kendskab til både Forsvaret og Hjemmeværnet, men ikke afgørende.

Vi sætter pris på en god omgangstone, høflighed, selvstændighed og at du er serviceminded.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Kim Callaghan på telefon 4132 3104.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent June Bastholm på telefon 3266 5470.

Ansøgningsfristen er den 13. oktober 2022. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende. Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2022 eller snarest herefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

13.10.2022

Indrykningsdato

19.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent