Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

MILITÆR INFORMATION SECURITY MANAGER TIL FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE


MILITÆR INFORMATION SECURITY MANAGER TIL FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE

Har du lyst til at bruge dine teknologi- og militære erfaringer til at højne cyber- og informationssikkerheden i alt det materiel og de systemer forsvaret køber i fremtiden? Bliv del af en stor informationssikkerhedsorganisation, hvor du vil lære en masse og gøre en afgørende forskel.

Vi søger tre nye kollegaer, der hver skal øge informationssikkerheden ifm. materielanskaffelser ved ét af de store værn.
Om os
Som del af CID (koncern cyber- og informationssikkerheds divisionen) og partnerenheden i FMI, bliver du bindeleddet mellem den militære verden og anskaffelser samt informationssikkerhed. Derfor skal du bruge din militæer viden og erfaring fra dit værn, uddannelse og militære tjeneste.

Partnerenheden i FMI er under opbygning, og bliver udvidet fra de nuværende 8 til ca. 14-15 medarbejdere.

CISO og chef for enheden er kontorchef (svarende til OL) Peter Krüger, der har omfattende militær, teknisk og informationssikkerhedserfaring.

Teamet, og CID, er karakteriseret af et uformelt miljø, hvor faglighed er i højsædet samt stor fleksibilitet og frihed til at tilrettelægge sit arbejde. Derudover værdsætter vi sparring, så vi sammen kan finde det bedste løsninger og lære en masse.
Om stillingen
Dine ansvarsområder og primære opgaver:

• Integrere cyber- og informationssikkerheden i materielanskaffelserne.

• Udnytte domænekendskab fra Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet til at gøre vores eksisterende og fremtidige materiel endnu bedre og mere modstandsdygtigt overfor cybertrusler.

• Være med til at indarbejde cybersikkerhed i anskaffelsesprocessen.

• Udvikle cyber- og informationssikkerhedskompetencerne i FMI.

• Rådgive de anskaffende kapaciteter om akkrediteringsprocesserne i informationssikkerhed.

Hvad kan vi tilbyde:

• Konstant faglig sparring med ligesindede og højt specialiserede kolleger i CID på tværs af styrelser og myndigheder.

• Løbende videreuddannelse og kurser. Det du ikke ved, sørger vi for du får at vide!

• Mulighed for at anvende din militære baggrund og viden om domæner, systemer og platforme til at øge cybersikkerheden i de materielanskaffelser Forsvaret skal foretage i de næste mange år.

• Fleksibilitet til at kombinere et spændende arbejdsliv med privat- og familieliv.

• Mulighed for at læse en MMS ved siden af dit arbejde, hvis det er nødvendigt.
Om dig
Du skal have solid militær baggrund fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet eller Hjemmeværnet. Det kan enten være som tidligere officer/befalingsmand eller tjenestegørende officer.

Som tidligere officer/befalingsmand, har du sikkert arbejdet med teknologiske løsninger og om muligt it-/informationssikkerhed. Denne erfaring kan også være erhvervet efterfølgende i et civilt job eller uddannelse.

Er du tjenestegørende, har du gerne erfaring med teknologi fra din uddannelse eller tjeneste - eks. inden for it, kommunikationsløsninger eller informationssikkerhed.

Derudover kan du fortsætte din karriere hos os, hvor du vil få tid og rum til at videreuddanne dig - også ift. en videre militær karriere, således at du kan gennemføre din MMS.

Du er desuden flydende i skrift og tale på dansk - og gerne på andre sprog.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte CISO Peter Krüger på telefon 29423510.

Hvis du ønsker at vide mere om løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 32 66 59 91.

Ansøgningsfristen er d. 6. november 2022. Forventet tiltrædelsesdato er 1. januar 2023. Der vil løbende blive afholdt samtaler.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

06.11.2022

Indrykningsdato

19.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent